Wanneer wordt een allochtoon, autochtoon?

Er is nu al geruime tijd een forse discussie gaande over het onderscheid tussen allochtonen en autochtonen. Zo ook nu weer: ‘De jonge Allochtoon blijft voorlopig achtergesteld.’, koppen de media. Daarbij gaat het dan om 2e, 3e soms zelfs 4e generatie van vooral Turken en Marokkanen. Wat bij mij de vraag oproept:  wanneer word je nu eigenlijk van een allochtoon, een autochtoon?


Van oudsher is Nederland een muticulturele samenleving. Eerst hadden we geen grenzen en banjerden de Batavieren, Romeinen e.d. zomaar onze klei binnen; daarbij allerlei sporen achterlatend, ook genetische. In de Vroege Middeleeuwen gevolgd door nog meer ‘zonderlingen’, handelaren zo u wilt. Onze Gouden Eeuw hebben we m.n. te danken aan Portugese handelaren en Duitse matrozen. Vorige eeuw leverden allereerst Spanjaarden en Italianen en vervolgens Marokkanen en Turken een belangrijke bijdrage aan onze voorspoedige economische groei. Laten we niet vergeten dat we, dankzij ons historisch verleden, inmiddels ook veel inwoners uit onze voormalige overzeese gewesten hebben ontvangen. Ook zij lever(d)en hun bijdragen, zo kennen we inmiddels de bekende & unieke Hollands-Chinese keuken. En tot slot: de recente instroom van EU burgers en expatriates die hier komen werken voor multinationals. Een mooie mix denk ik dan waarvan ons Koningshuis nog de meest aansprekende exponent is.

Al die tijd is dat samenwonen, -werken, -leven (relatief c.q. met ‘ups and downs’) zonder veel problemen verlopen. Maar nu, nu opeens is er een verhoogde aandacht voor het fenomeen ‘allochtoon’; om wat voor reden dan ook. Sterker nog: het begrip wordt m.i. te pas en te onpas gebruikt, een soort ‘Haarlemmerolie’ (sic.). Daarom vraag ik mezelf af wie of wat is nu een allochtoon? Hoeveel generaties gaan we terug? Maakt je achternaam je een allochtoon? Je dialect misschien (nb: dan zijn o.m. ook Drenten, Zeeuwen, Hagenezen en niet te vergeten Friezen allochtonen)? En als we dat dan helder hebben: hoe word je nu van een allochtoon een autochtoon? Een begripshelderheid die volgens mij de huidige problematiek tot zijn essenties kan terugbrengen en het daardoor, wellicht, beperkt en vervolgens de oplossingen versnelt.

Een voorzet. Volgens het Van Dale Taalweb is een autochtoon een ‘oorspronkelijke bewoner van een land’. Sterker nog: autochtoon is ‘ter plaatse gevormd waar het wordt aangetroffen’. Daar kan ik al iets mee. Nu allochtoon dan maar, en nu wordt het grappig: het Van Dale Taalweb geeft plots aan dat er ‘een storing is opgetreden maar de webmaster is op de hoogte’….. Toeval of veelzeggend? Zegt u het maar. Dan maar gezocht op Wikipedia en daar wordt het CBS geciteerd: ‘Een allochtoon is een persoon die woonachtig is in Nederland en van wie tenminste één ouder is geboren in het buitenland. Wie zelf in het buitenland is geboren hoort tot de 1e generatie, wie in Nederland is geboren hoort tot de 2e generatie.’ Tot slot nog naar het Ministerie van Justitie: ‘Onderwijs is een sleutel tot integratie’, lees ik daar. Om dat te kunnen bereiken wordt er in 2006 / 2007 € 45 miljoen beschikbaar gesteld uit het ESF. Hé nu heb ik misschien de oorzaak van het probleem gevonden: het ESF potje is namelijk leeg…..

23 thoughts on “Wanneer wordt een allochtoon, autochtoon?”

pierre 15 jaar ago

Wat een vreselijk politiek correct stuk. Voor ieder wat wils, zonder iets te benoemen. Terwijl het toch om iets heel structureels gaat. Noem het maatschappelijke cohesie, of wat dan ook. Ook het gooien met historische context terwijl die geheel en al ontbreekt, is een probaat middel om eruditie te koppelen aan nietszeggendheid. Je vraagt je in gemoede af hoe je hier nu op moet reageren.

Hans Waltman 15 jaar ago

Doe dat dan ook niet!

Bert 15 jaar ago

Willem, wat wilde je zeggen?

Willem Scheepers 15 jaar ago

Gisteravond. NOS Journaal. Bericht: ‘Problemen met jongeren in Amsterdam Zuid’.
Het is (voor mij) weer voor het eerst sinds tijden dat er nu geen gebruik wordt gemaakt van een ‘grammaticale verwijzing’ zoals (bijv.) allochtoon / autochtoon maar verwijzigingen naar ‘kakkers’ en ‘Gooise Matras’ zijn ook iets dergelijks.
Naar mijn mening ligt daarin namelijk niet het probleem voor, hier, Amsterdam Zuid. Als je even doorzoekt dan kom je in deze situatie waarschijnlijk ook nog eens terecht bij één van de genommineerden in ‘Quote’s Top 500”…. Dat soort informatie, hoewel smeuïg, maakt de uitdaging voor de Gemeente Amsterdam, om iets te doen aan de oplossing hiervan, alleen maar groter met als gevolg dat er niets gebeurt of, vervelender nog, dat de aandacht voor het probleem wordt verlegd & zo als maar groter wordt.
En dat terwijl er ook al lange tijd veel goed gaat in dit land.

Hans Waltman 15 jaar ago

Hoi Willem, Ook ik kan er geen lijn in ontdekken. Helaas. Pierre wist niet hoe er op te reageren. Probeer eens te reageren op dit verhaal van Nootenboom: http://www.probleemoplossing.nl/www2/index.php?option=com_content&task=view&id=250. Succes, Hans

Björn van Vliet 15 jaar ago

Hans, nietszeggendheid is een relatief begrip (wat niet, he?). En over nietszeggendheid gesproken veel ONGEPASTE bijvoegelijke naamwoorden zeggen ook niets 🙂

En ook in ‘alleszeggende’stukken wordt er vaak aangerommeld met de logica of de ‘werkelikheid’. Dat is pas erg. Het gaat er toch om of iets klopt, nietszeggendheid of veronderstelde ‘alleszeggendheid’ staan daar los van.

Ik zou zeggen: ga in op het artikel of niet. Ga er in ieder geval niet over zeuren. Stel desnoods een eenvoudige vraag, zoals Bert. Daar kan en wil Willem, in dit geval, op in gaan……

Willem Scheepers 15 jaar ago

Uitdagend Hans, ergo: thanx voor de tip van Nootenbooms entry, ik meen daarin zelfs delen van mijn eigen entry terug te lezen (…..) en daarom is het m.i. ook geen goed voorbeeld (of is het juist dat wat Nootenboom bedoelt en zo de draak met zichzelf steekt?).
Het dilemma met een blog is m.i. nog: wat is een opiniestuk, wat is een column, wat is een artikel, een forum wellicht etc. en hoe onderscheidt een blog zich nog van e.e.a.(anders dan dat het m.i. persoonlijke & dagelijkse kost is)? Maar: wie het weet of wie een andere mening heeft, die mag het me zeggen. Misschien in een aparte entry?

Willem Scheepers 15 jaar ago

Björn, ik heb mijn antwoord nu geprobeerd ‘in al zijn eenvoud’ neer te zetten. Maar of het me gelukt is?……..

Jurg van Vliet 15 jaar ago

Politiek correct? Nietszeggend? Erudiet? Wanneer accepteren nu we eindelijk eens dat een nederlander van wie de vader of moeder een buitenlands paspoort nog steeds een nederlander is. Het hedendaagse sentiment is op z’n zachtst gezegd smerig. (Nu moet ik mezelf inhouden en niet gaan wijzen.) Hoe gaan we straks een Europeaan noemen die een vader of moeder heeft met een Argentijns paspoort. Krijgen we dan echt een allochtoon als koningin? Stel dat ze twee paspoorten heeft?

Willem Scheepers 15 jaar ago

Lekker laten zitten, zou ik denken Jurg, zeker als ze competent is (en daar ziet het naar uit).
Overigens (& met het risico dat het nu misschien teveel van het goede wordt) voor degenen die nog breder over het onderwerp geïnformeerd willen worden, althans over een m.i. afgeleide daarvan: kijk nog eens naar de uitzending van ‘Rondom 10’ gisteravond: http://info.omroep.nl/ncrv/tv?nav=zsqyGsHfHEIJJ
Interessant…. (sic.)

pierre 15 jaar ago

Jurg. Ik neem maar even aan dat je aan mijn reactie enige woorden vuil maakt. De eerste woorden suggereren dit. Mijn reactie is geen inhoudelijke maar een reactie op de toonzetting van het stuk van Willem. Het roept vragen op, maar geeft geen antwoord. Bovendien worden er zaken bij gehaald die de zaak eerder vertroebelen dan verduidelijken. Dat is ook denk ik de bedoeling geweest van Karel Nootenboom (waar Hans aan refereert): een parodie!
Zelf heb ik geen flauw idee wanneer een allochtoon autochtoon wordt. Het interesseert me ook weinig, want ik heb het idee dat het daar niet om gaat. Misschien is een dergelijke discussie een bewuste afleidingsmanoeuvre.

Jurg 15 jaar ago

Pierre. Wat ik probeer duidelijk te maken is dat ik de ‘allochtonen/autochtonen’ discussie heel vertroebeld vind worden door misplaatste sentimenten. Daar spreek ik niet iemand mee aan in het bijzonder, dus ook jou niet.

Ik wil graag dat iedereen zich realiseert dat sommige problemen ‘onze’ problemen zijn en niet ‘hun’ problemen. Een terrorist met een rechtmatig Nederlands paspoort (maakt voor mij niet hoeveel andere paspoorten deze nog heeft) is en blijft een Nederlander bijvoorbeeld. Iemand die ‘fout’ doet moet worden gestraft. Daar hebben we het recht voor. Een allochtoon is per definitie niet fouter door zijn allochtoon zijn. Al lijkt het, door ‘allochtoon’ als bijvoegelijknaamwoord te gebruiken, daar wel op. En dat is een naar gebruik wat ieder medium nu bezigt.

Wij (als maatschappij en als individu) zullen echt onze eigen problemen moeten oplossen.

Ik denk dat we moeten beginnen met mensen respecteren. En dat betekent ook grenzen stellen maar niet selectief. Laten een Marokkaanse Nederlander (bestaat dat eigenlijk) gewoon een Nederlander noemen…

En in dat licht vind ik het artikel heel erg goed. Het houd mij een spiegel voor!

pierre 15 jaar ago

Jurg. Laten we de discussie dan luchtig afsluiten. Wanneer Maxima oprecht juicht wanneer Nederland één minuut voor tijd 2-1 maakt, en Argentinie hiermee uitschakelt, dan is ze geslaagd voor het diploma ‘autochtoon’.

Willem Scheepers 15 jaar ago

Het is natuurlijk ‘de kat op het spek binden’ maar vooruit: in dit entry heb ik over taal/dialect en wat ‘schetst mijn (niet geringe) verbazing’, dit weekeinde: mevrouw Verdonk komt met het idee/ballonnetje om Nederlands als voertaal op straat verplicht te stellen…..
Nu nog even los van het feit waar je de stadswachten vandaag haalt om dit te controleren (of het zou vallen onder ‘werkverschaffing’) zijn er voor mij nog vragen zoals:
– wat is Nederlands? Als Surinaams dat niet is, is Fries dat dan wel?
– wat doen we met toeristen? Leren we die eerst Nederlandse?
– en niet te vergeten: nu waarschijnlijk meer dan ooit is Nederland afhankelijk van internationale handel, internationale Kennis & Kunde; sluiten we op deze manier niet onze markt omdat buitenlandse werknemers / klanten onze taal niet machtig zijn?
Kort gezegd: een leuk balonnetje maar laat het maar snel ploffen.

Ibou NGom 15 jaar ago

Goedemorgen,

Bijgaand een klachtbrief tegen de Nederlandse Regering wegens onrechtmatig gebruik van de term “Allochtoon”. De brief zal vandaag aangeboden worden aan de Nederlandse autoriteiten.

De bedoeling is ook om de brief te verspreiden naar de burgers, overheidsinstanties, beleidsmakers en de media.

Alvast bedankt voor je steun,

mvg,

Ibou

I. N’Gom

0633753458

allochtoonNederlander@hotmail.com

Aanklacht tegen de Nederlandse Staat voor het gebruik van de term Allochtoon en de consequenties op de burgerregisters en de samenleving.

-Onrechtmatige bestaan van de term Allochtoon.

-Abusievelijk gebruik van de term bij de overheidsinstellingen.

-Abusievelijk gebruik in de samenleving, met als gevolg een steeds grotere kloof tussen Allochtonen en Autochtonen.

-De Nederlandse overheid predikt

haat misschien onbewust haat ten opzichte van genoemde groep.

Ik sla Alarm

Wij hebben de plicht als Nederlanders het land van onze voorouders te bewaken. Verworvenheden die al geboekt zijn, moeten geconsolideerd worden. Het is de kunst om hier voorzichtig mee om te gaan. Daarom heeft de overheid de taak om de waarden en verworvenheden met deskundigheid, tact en stijl te benaderen. Rekening houdend met de mensen die erbij komen en die weggaan. Nederland moet Nederland blijven. Maar wat maakt Nederland, Nederland? Door het te verdelen in groepen? Mijn inziens niet. De diverse groepen in Nederland zijn juist een verrijking voor het land. Zo niet, dan moeten er gerichte maatregelen genomen worden.

Ik heb tien jaar in Nederland gewerkt en bijgedragen aan de Nederlandse Rijkskas en niet aan de Senegalese. Ik heb dus meer rechten in Europa dan in Afrika. Senegal kent mijn productiviteit niet maar Nederland wel. Mijn dochter heeft een Nederlandse moeder, dus Nederlandse voorouders. Ze begint langzamerhand te voelen dat er iets niet in de haak is. Zij is nu twaalf, gaat naar school, doet het hartstikke goed, is niet minder Nederlander dan andere kinderen maar krijgt wel een etiket op haar rug “allochtoon??? waar zij straks, zoals het er nu uitziet, last van zal hebben en met haar vele anderen.

Als er straks geen beroep gedaan wordt op haar “kwaliteiten??? en die van honderd duizend anderen in Nederland dan is dat niet goed voor de groei van de economie in Nederland.

Wie zijn eigenlijk die allochtonen?

Minimaal 50 soorten allochtonen in Nederland volgens het CBS.

Binnen de definitie van allochtonen is er voor gezorgd dat er meer dan 40 subverdelingen zijn. Kortom de wetgever heeft ervoor gezorgd dat er minimaal 50 soorten allochtonen in Nederland bestaan en toch wordt er steeds over een groep gepraat.

De indeling is gemaakt om middels wetgeving positieve invloed uit te oefenen op deze groep. Er een beter Nederland van te maken met werkgelegenheid, scholing en gezinshereniging, bijvoorbeeld. Maar wie heeft er nu nog baat bij deze groep te definiëren?

Nederland niet.

Allochtonen niet.

De samenleving niet.

Integendeel, langzamerhand wordt er een groep gekweekt die tegen de Nederlanders is of waar de Nederlanders tegen zijn. Dagelijks worden maatregelen genomen ten opzichte van allochtonen maar de groep bestaat niet. Er zitten op dit moment misschien veel te veel verkeerde mensen in Nederland misschien maar dat is nog geen reden om een niet bestaande groep de schuld te geven. Je raakt steeds verder van een oplossing, want hoe minder objectief in de beleidsvorming is hoe minder effectief de maatregelen zijn en hoe groter de groep die zich gedistantieerd voelt. Mensen zodanig te registreren, te identificeren, generaties lang, is geen beschaving maar ondermijning van het eigen systeem. Nog even en het systeem ontploft. Dan zullen veel politici zich de vraag stellen hoe het kon gebeuren terwijl veel mensen dagelijks ervaren hoe de boel naar ……… aan het lopen is.

Aanklacht tegen de Nederlandse Overheid

In zie deze brief als een plicht, als burger heb ik voor Nederland gekozen. De Nederlandse Staat verdeelt het land door het gebruik van de term allochtoon.

Er zijn geen voordelen voor de dragers van die naam. De groep ondervindt alleen nadelen. Daarom deze aanklacht.

Als een Nederlands gezin in Afrika een kind krijgt dan is niet alleen dat kind een allochtoon volgens de Nederlandse begrippen maar ook haar of zijn kinderen en kleinkinderen. Generaties dus. De groep allochtonen is heel divers. Kinderen met 1 ouder die ‘toevallig’ buiten Europa en niet in Amerika geboren is, zijn allochtonen terwijl ze het zelf niet eens weten. Je hoeft maar uitgezonden te worden naar Afrika, je krijgt een kind en dan is het gedaan, je kind is allochtoon.

Als je met je kind van een week oud terug komt in Nederland,

dan blijf hij of zij een allochtoon terwijl een Frans kind daartegen is een autochtoon is. En dan te bedenken in welk verband het woord allochtoon wordt gebruikt in Nederland.

Hoeveel van de allochtonen in Nederland zijn werkelijk in het buitenland geboren? Het CBS kan het met een druk op de knop zeggen. Maar wat verstaan de burgers onder allochtonen? Rijmen de statistieke cijfers en de analyses met de groep waar het werkelijk om gaat. Weet de gewone burger dat zij ook misschien allochtonen kinderen in de wereld hebben gebracht zonder dat zij met een buitenlander zijn getrouwd?

Wij zijn twee groepen aan het vormen die in werkelijkheid niet bestaan en baseren daar de wet- en regelgeving op.

Het imago van Nederland holt achteruit. Ik was nog klein toen mijn docent vertelde dat het enige internationale Nederlandse woord Apartheid was. Hij vertelde hoe het tot stand kwam men legde verband met Goree, het grootste slaveneiland in west Afrika, Dakar, Senegal. Hij vertelde ook dat de naam van Goeree Overvlakkee uit Nederland, Zeeland kwam. Als studenten reageerden we dat het andere jaren waren.

Maar ik merk op dit moment dat Nederland niet veel verder is gekomen dan de A, van Apartheid en van Allochtonen.

Als ik de laatste 15 jaar kijk naar de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving, dan moet ik echt als burger, als vader en als Nederlander alarm slaan want het wordt alsmaar gevaarlijker en de mensen die de touwtjes in handen hebben beseffen het niet. Er zit op dit moment in elke allochtoon (degene die voelt tot deze groep te behoren) een tijdbom en er zit in elke autochtoon een tijdbom. Het woord allochtoon wordt alsmaar enger om te horen want het komt altijd in negatief verband.

Er zijn op dit moment veel problemen onder jongeren met ouders die niet in Nederland geboren zijn. Deze jongeren zijn nu zo geboren. Het zijn kinderen die door het Nederlandse systeem zijn opgevoed. Hun lot lihy in de hand van een paar politici die baat hebben bij een verdeeld land, politici die de filosofie Nederland voor de Nederlanders aanhangen.

Uit naam van veel allochtonen in Nederland dien ik deze aanklacht. De term allochtoon moet uit de Nederlandse boeken en registratiesystemen. Ik wil niet zo geregistreerd staan en mijn dochter ook niet is en daarnaast bijna of meer dan 2 miljoen andere Nederlanders.

Ik kan u garanderen dat het een goede zet zal zijn van de politiek. Nederland weer een te maken en gesprekspartners te zoeken om rellen te voorkomen zoals in Frankrijk. Evenals in Frankrijk gaat het niet om diverse groepen in Nederland maar om een bepaalde groep vervelende mensen.

Sinds 2001 zijn er miljoenen in beveiliging gepompt maar het probleem is niet daardoor kleiner geworden maar in tegendeel groter en complexer.

Samengevat:

Argumenten voor de aanklacht:

De naam klopt niet met de groep.

Er ontstaat tweedeling.

Er ontstaat een “wij en zij gevoel???.

Aantallen worden foutief gebruik in de media.

De groep heeft er geen voordeel bij.

De Nederlandse staat heeft er geen voordeel bij.

Het schrappen zal niemand benadelen, dus niemand heeft er last van.

Je maakt miljoenen “allochtonen??? blij.

Het zal de klik zijn in de hoofden van sommige, want voortaan zullen mensen leren om medeburgers anders te zien dan alleen negatieve dingen rond het woord.

Einde van een onrechtmatige gebruik van de term.

Zoland ik in Nederland woon heb ik nooit het woord allochtoon gehoord in combinatie met iets positiefs in het nieuws. Blijft de term waar blijven dan de statistieken over de inbreng van de allochtonen in de Nederlandse economie? Wanneer laten we zien hoeveel werkelijk geproduceerd wordt door die mensen? De bijdrage van allochtonen (om dit woord nog 1 keer te gebruiken) aan de rijkspot is gelijk aan de autochtonen, dus even veel rechten.

joyce 14 jaar ago

thnx voor de inf0;)

Margreet 14 jaar ago

Beste Ibou NGom, ik vind de aanklacht zeer terecht en ondersteun die van harte. Heb net een reis met mijn gezin naar mijn geboorteland Zwitserland gemaakt, zodat ze zien waarom ze straks in de registers als allochtoon te boek staan.
Ik moet nu al op formulieren van scholen invullen of een van beide ouders in het buitenland geboren is. Waarmee het kind nog voor de eerste dag is gestigmatiseerd.
Wat ik wel leuk vind is dat mijn kinderen blond en superblond zijn en wanneer er door de overheid zogenaamde steunmaatregelen voor allochtonen komen, zij daarvoor in aanmerking zouden komen.
Gaan we de verwerpelijke “diversity” kant van de VS op? Waar ht bij een collega maar de vraag is of hij/zij vanwege het quotum voor de minderheidsgroep dan wel op eigen kracht is binnengekomen?
Kortom, laten we alsjeblieft niet teveel gaan indelen op voorhand, maar mensen nemen voor wie ze zijn en doen.

hans pollen 14 jaar ago

wie illegaliseert, maakt illegalen.
wie slavenij drijft (in engels: to ensclave), maakt slaven.
wie (dis)cremineert, maakt (dis)criminelen.
wie allochtoneert, maakt allochtonen.

beter, hoger, uitverkoren, enz. willen zijn, met als mechanisme de ander onderdrukken of uitsluiten. herkennen jullie de dynamiek?
dat als werkwoord beter wordt uitgedrukt dan als zelfstandig naamwoord met een zucht naar definiering en vastlegging?

in het fascisme werden (gezichts-)lijnen van uitsluiting tot ideologie gemaakt.
de kleinburger had er wel oor naar.
de elite voerde een ‘erudiete discussie’.

en wat doen wij?

Marvin 14 jaar ago

Wanneer wordt een allochtoon, autochtoon?
a. als hij/zij succesvol is
b. als hij een succesvolle voetballer is
c. als zij lid van een koningshuis wordt
d. als de ander mij als allochtoon ziet, of als zodanig benaderd
c. andres, namelijk …..

Een allochtoon (??)

Hans Gütlich 10 jaar ago

De Zotheid ten top… Hoe wordt je van autochtoon een allochtoon? In 1994, dankzij de commissie Hans Dijkstal (VVD) mocht ik dit zélf ervaren. Ter informatie: Mijn in 1994 overleden vader had de Nederlandse nationaliteit (hij werd in Rotterdam geboren uit Nederlandse ouders) Weliswaar bezat de familie een Duitse achternaam, maar uit stamboomonderzoek bleek dat onze (verre) voorouders uit Duitsland afkomstig waren. Een speling van het lot: In de 2e wereldoorlog werd mijn vader (zoals zo vele andere Nederlanders)  in Duitsland te werk gesteld alwaar hij mijn Joegoslavische moeder leerde kennen, zij was daar toevallig óók te werk gesteld.  Toen de Russen in 1944 (mijn geboortejaar) Berlijn binnenvielen en daar een ware slachting aanrichtten, namen mijn ouders net zoals iedereen de vlucht naar het Westen (naar papa’s vaderland) Enfin, ik groeide als oer Hollandse jongen op en wist niet beter dan dat ik in hart en nieren Nederlander was waarop ik nog trots was ook. Tot…  ik in 1994 (ik was toen vijftig jaar oud) bij mijn werkgever een simpele vragenlijst moest invullen. Ik herinner me de vragen: Waar is je vader geboren (makkie: Rotterdam) Waar is je moeder geboren (Joegoslavië wist ik) Waar ben je zélf geboren (Berlijn nogal wiedes) Tot mijn verbazing en intense woede kreeg ik vanaf dat moment het etiket allochtoon opgeplakt…  Ik voelde me door mijn eigen overheid verraden en óók nu nog kan ik geen begrip opbrengen voor de botte, stompzinnige methode waarop onze overheid te werk was gegaan.  Ik vraag me af of men zich in 1994 wel realiseerde dat de tweede wereldoorlog  veel Nederlanders noodgedwongen over de gehele wereld heeft verspreid en dat daardoor veel gezinnen zijn ontstaan met hetzij een Nederlandse vader en een buitenlandse moeder en/of omgekeerd…  Waarschijnlijk zullen we nimmer weten komen wat de onnozele beweegreden(en) van de commissie Dijkstal geweest zijn.  Al was het alleen maar omdat wijlen de heer Dijkstal zélf het antwoord tot in de eeuwigheid schuldig zal moeten blijven.  Dank u wel Staat der Nederlanden u heeft me bestolen van mijn identiteit. Ook mijn beide kinderen staan thans als allochtoon te boek.  Immers,  hun vader (ik dus) werd toch in Duitsland geboren?

Ten slotte wil ik dit nog wel even kwijt: Ik ben heel lang NIET meer trots op Nederland…

 Hans Gütlich  

Arjen Loonstra 9 jaar ago

Hoeveel mensen zouden weten dat Hans Dijkstal in Egype is geboren en daardoor ook een allochtoon was?

Tamara 1 jaar ago

Pffff… Hoe lang zitten we hier oeverloos over te discussiëren. Ben sowieso discussie moe over andere etniciteit aanvaarden. Tijd voor omgekeerde integratie. Maar dat roep ik al 40 jaar.. Zolang dat ik in Nl. woon. Maar het is een echo die bewust genegeerd lijkt. Al die oproepen om te discussiëren waarom of de multi culti mij. niet schromelijk is mislukt. Stemmingmakerij is het. Die vermadelijde zever orale cultuur bij de autochtonen maken helaas zwaar overuren. Kop houden en samen de schouders eronder zetten zonder aanziens des persoon of afkomst is de enige remedie die zelf veroorzaakte kloof te dichten. Maar het was een utopia en vrees na 40 jaar dat ik dit nog niet zal smaken. Het is veel te lekker voor de autochtoon zichzelf als de enige rechtmatige inwoner van Nl. te blijven benoemen. Uit angst te vervagen als zelfverkozen uber mensch. Zij zijn het koren wij allochtonen het kaf. Minderwaardigheidscomplexje dus.

Antwoord op Tamara
Willem E.A.J. Scheepers 1 jaar ago

Dank voor je reactie en dat op een entry die hier januari 2006 is geplaatst; het thema ‘leeft’ nog steeds……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *