Workplace Learning (Leren & Ontwikkelen op de Werkplek) als Redding van onze Economie.

The workplace learning potential is the factor on which the professional growth of workers depends. Workplace learning is, first of all, the result of learning embedded in day-to-day work.”

Met veel Tam Tam werd enkele jaren terug het Leven Lang Leren project aangekondigd, premier Mark Rutte was op dat moment nog staatssecretaris (…..) Inmiddels zijn we jaren verder, wat blijkt: “Europe missed the Lisbon objective of achieving a 12.5% rate of adult participation in lifelong learning by 2010. Adult participation reached 9.1% and thereafter stagnated, a negative trend that continued in 2012.” & Da’s niet goed.

Het is niet alleen niet goed voor de Europese economie, het is ook niet goed voor de ontwikkeling c.q. het innovatieve vermogen van de individuele organisaties beter nog: werkgevers. Het EU orgaan CEDEFOP komt dan ook met een uitgebreide rapportage. ‘Hier & Nu’ is m.n. hoofdstuk 3 daarin interessant & relevant, het hoofdstuk met de titel “Workplace Learning“: Leren (& Ontwikkelen) op de Werkplek.

De onderzoekers benaderen dat leren (& ontwikkelen) op de werkplek vanuit meerdere perspectieven. Zo zijn daar allereerst de medewerkers. Wat verwachten zij c.q. welke waarde creëert voor hen hun werkplek?

Five factors that create value for employees:

  • job content,
  • career prospects,
  • benefits,
  • a sense of belonging,
  • the learning culture in job contracts.”

‘A sense of belonging’ ofwel je zelf als medewerkers (nb; & als managers) écht betrokken kunnen voelen, draagt bij aan de continuïteit van de organisatie. Naast Commitment is ‘Affiliation‘ nog zo’n mooie term hiervoor: ‘a job rich in meaning’! Wat zijn nu de karakteristieken voor zo’n betekenisvolle baan?

Bron: Using public policy to secure a growth in skills.

Dan naar de werkgevers: “Each company has its more or less structured training system. Its effectiveness depends on the learning culture of its leaders.” ‘Min of meer gestructureerd’, dat verschilt inderdaad sterk per bedrijfstak.

Bron: Using public policy to secure a growth in skills

Crisis of niet: de Financiële Dienstverlening investeert nog steeds (fors) in de ontwikkeling van de medewerkers. Daarentegen lijkt de bedrijfstak van de Bouw daadwerkelijk te zijn getroffen door de crisis. (nb; da’s jammer want daarmee lijken ook de mogelijkheden van nieuwe, disruptieve technologieën aan hen voorbij te gaan…..)

Overigens, let bij het plaatje ook eens op het feit dat er maar weinig gebruik lijkt te worden gemaakt van de vaardigheden die al op de werkplek aanwezig zijn ‘on the job learning’, een gemiste kans….

Da’s (ook) jammer want er zijn nog veel mogelijkheden om het potentieel van je medewerkers (nb; & je managers) te benutten én uit te breiden; te ontwikkelen zo gezegd.

Bron: Using public policy to secure a growth in skills

Wat kan de werkgever doen? Ofwel: “The role of companies in worker upskilling:

  1. Supporting individual participation decisions: here the company is not the ‘first mover’, but provides support for the participant in the form of motivation, career incentives, or even through the direct or indirect provision of time or monetary resources.
  2. Initiation by the enterprise itself: if the company acts pro active, all the measures used to support individual participants may be supplemented by more institutionalised, company-wide measures geared towards supporting individuals or even whole groups of employees, ranging from e.g. career agreements over project specific participation plans for entire groups of employees to the establishment of formal programmes on a permanent basis”

Met dat laatste, ‘Initiation by the Enterprise itself’ ofwel een kader scheppen waarbinnen dat leren & ontwikkelen op de werkplek het meest effectief kan plaatsvinden, zijn we dan waar we (hier) wezen willen 😉 ….. Zo’n initiatief kan zijn de implementatie van het Investors in People Continue Ontwikkelmodel!

 

High Performance Working

High Performance Working

Een ‘aanjager van Innovatie’ zo noemt CEDEFOP deze High Performance Work Practices. Een HPWP aanpak waarvan de onderdelen volledig overeenkomen met die van het IiP-Model. Het is fijn. 🙂

Bron: ‘Adult and continuing education in Europe: Using public policy to secure a growth in skills’. Een rapport waarin m.n. Hoofdstuk 3 zich richt op de betekenis voor organisaties c.q. werkgevers van het gegeven dat er nog véél meer gebruik kan worden gemaakt van de kwaliteiten van je medewerkers (& die van je managers)…….

*VID: een voorbeeld van het ontwikkelen op de werkplek kan zijn de consultancy skills van je Young Professionals want inderdaad: zelfs of ook voor consultants is Investors in People een oplossing (mogelijk zelfs: dé oplossing…. ;-))

Deze entry is enkele dagen eerder ook geplaatst op Willem Scheepers, Investors in People Registered Specialist, MOOC tutor & Virtual Business Consultant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *