– 15%, is TNT daarmee trendsetter?

“Ik sluit niet uit dat er een precedentwerking van uitgaat. Werkgevers weten nu dat loonsverlaging tot de mogelijkheden behoort als de nood aan de man komt.” stelt UvU Hoogleraar Peter Leisink; TNT als trendsetter, dus.

15% inkomensderving! Zelfs al verdien je geen ‘topsalaris’ (sic.), dan nog is het fors. Maar om nu te stellen dat de vakbonden naïef zijn geweest en dat je hen ook voor uw organisatie zo ver krijgt, dan onderschat je toch de CAO van TNT.

TNT medewerkers zijn niet gelukkig met deze ‘loonreparatie’, da’s zeker. Toch is er onder hen nog geen spontane actie uitgebroken. Vandaag ontvingen wij van TNT ‘gewoon’ onze post. Ook dat maakt deze onderhandeling leerzaam. Er zullen nog stevige gesprekken worden gevoerd op de vakbondskantoren voordat alle handtekeningen zijn gezet onder de definitieve versie maar dat deze overeenkomst doorgaat, dat is geen lastige voorspelling.

Misschien valt er hier nog iets te leren over salarissen en CAO’s.

Het brutoloon per uur van een TNT postbezorger bedraagt € 9,- met een uitloopmogelijkheid tot ca. € 14,- (d.i. op basis van anciënniteit en extra vergoedingen). De concurrentie van TNT, SANDD e.d., hanteren een brutoloon van € 6,- – € 8,- .; % gezien dus aanzienlijk minder. De brutouurkosten voor TNT bedragen tussen € 12,- en € 24,-/uur. Het laatste bedrag is voor TNT, zie ‘anciënniteit’, waarschijnlijker dan het eerste. De gemiddelde leeftijd van de TNT postbode, zeker die in vaste dienst, is hoog. Maar dat kan de persoonlijke gevolgen van ‘-15%’ weer enigszins temperen omdat er een trapsgewijze afbouw is opgenomen.

Die ca. € 20,- van TNT zijn dat nu uitgaven of zijn het kosten? & Wat leren we hier over salarissen?

Hier helpt Stanford’s Jeffrey Pfeffer met zijn ‘Six Dangerous Myths About Pay’:

 “1. ‘Labor rates (= uitgaven) and labor costs (= kosten) are the same thing’ (They are not, and confusing them leads to a host of managerial missteps.)

2. ‘You can lower your labor costs by cutting labor rate.’  (When managers buy into the myth that labor rates and labor costs are the same thing, they usually fall for this myth as well.)

3. ‘Labor costs constitute a significant proportion of total costs.’ (This is true — but only sometimes. Many executives assume labor costs are the biggest expense on their income statement. In fact, labor costs are only the most immediately malleable (= onbetwiste) expense.)

4. ‘Low labor costs are a potent  and sustainable competitive weapon.’ (In fact, labor costs are perhaps the most slippery and least sustainable way to compete. Better to achieve competitive advantage through quality; customer service;  product, process, service innovation or technology leadership.)

5. ‘Individual incentive pay improves performance.’ (Individual incentive pay, in reality, undermines performance — of both the individual and the organization.)

6. ‘People work for money.’ (People do work for money — but  they work even more for meaning in their lives. In fact, they work to have fun.)”

De verdienste van de onderhandelingen zit ‘m dus niet in de salarissen, niet voor werkgever maar ook niet voor vakbonden, dat geeft een te eenzijdige kijk op de gang van zaken. Wat is het dan wel? Hoe zit het dan met de CAO bij TNT?

Peter Leisink hierover in Het FD: ‘TNT heeft altijd gezegd:we zorgen goed voor het personeel. En dat is geen loze kreet gebleken. Het bedrijf heeft werknemers in de gelegenheid gesteld met behoud van salaris elders te gaan werken. Precies de werk-naar-werktrajecten waar TNT-topman Peter Bakker als voorzitter van de commissie-Bakker voor heeft gepleit. Tel daarbij op de garantie die is gegeven dat er in de komende zes jaar geen gedwongen ontslagen zullen vallen, en je hebt de bijzondere omstandigheden waardoor de bonden nu akkoord zijn gegaan.’

Een bijzondere CAO dus, de CAO van TNT, 1-tje die het succesvol(!) 1 op 1 kopiëren van sec. de genoemde -15% dus onmogelijk maakt. Onmogelijk voor organisaties die zo’n CAO niet hebben.

Als je dan die ‘-15%’ niet klakkeloos kunt kopiëren, kun je dat dan wel doen met de CAO van TNT? Nou, of dat zo verstandig is….. Wat u wel kan doen dat is kijken naar de achtergrond van TNT, wat bracht hen tot deze CAO? Weet dan dat TNT o.m. de principes van het Investor in People Model toepast binnen haar organisatie & binnen haar CAO. Op dat gebied is TNT in ons land zeker een trendsetter!

***DOE MEE aan onze LINKEDIN POLL! De enquête waarbij JIJ het onderwerp bepaalt voor onze ManPro bijeenkomst!***

Wie weet resulteert dit in de uitnodiging aan Peter Bakker & de vakorganisaties om hun accoord toe te lichten…….

2 thoughts on “– 15%, is TNT daarmee trendsetter?”

“Er zijn tientallen onderzoeken dat IiP niet werkt.” Zou ‘t? 11 jaar ago

[…] ei’ met IiP: zo is TNT wereldwijd een Investor in People & toch worden er nu medewerkers gekort op hun salaris, sterker nog: vallen er zelfs ontslagen! Ook dat kan bij een IiP-er, mocht u het denken: IiP is […]

EFQM c.q. INK Management Model levert samen met het Investors in People Model (nog meer) Rendement op!!! « Willem Scheepers over het Investeren in Mensen. 9 jaar ago

[…] Lees ook: –/- 15% is TNT daarmee trendsetter? […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *