Als de Militair niet Centraal staat, zet Defensie voortaan Robots in?

Het is een ethisch dilemma dat al enige tijd speelt: dienen robotica, drones, kunstmatige intelligentie te worden ingezet op het slagveld? We besparen daarmee menselijk leed, althans op z’n minst aan ‘onze’ kant. Wie of wat laten we beslissen over leven of dood?

Dat robots, drones e.d. op de agenda staan van het Ministerie van Defensie, die indruk krijg je als je het zojuist n.a.v. onderzoek onder de medewerkers verschenen rapport ‘Defensiepersoneel geeft Minister Rode Kaart’ leest.

Van de militairen die meededen aan het onderzoek is 82,09% er (helemaal) niet van overtuigd dat het Ministerie van Defensie hen beschouwt als het Belangrijkste Kapitaal; voor de burger medewerkers die hieraan meededen is dit 73,5%. Dat zijn iig geen kenmerken van een ‘Investor in People’.  Als je mensen inzet in je proces, dan beschouw je hen idd als je belangrijkste kapitaal. Zo niet, dan kun je het werk net zo goed, wellicht beter zelfs, laten doen door robot c.s.; zeker nu….

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek, uitgevoerd i.o.v. de vakbonden i.s.m. ‘een medewerker van de VU’ (NB; dat laatste blijkt m.n. uit de verantwoording van de verzamelde data, waarbij het overigens saillant is dat er veel meer officieren 38% en onderofficieren 55% dan manschappen 7% deelnamen):

  • Basisgereedheid niet op orde;
  • Materieel niet inzetbaar;
  • Angstcultuur.
  • De conclusie is: ‘een Rode Kaart voor minister Hennis’.

Als een reguliere organisatie met bovenstaande werd geconfronteerd, dan is een faillissement de volgende en laatste stap van het voortbestaan. Oorzaak: je bent niet eens in staat om het werk te doen dat er van je wordt verwacht.

“Goed werkgeverschap is gebaseerd op Vertrouwen en Veiligheid”, nemen de onderzoekers als ‘gezond’ uitgangspunt; idd. Dit vertrouwen en die veiligheid (en ongetwijfeld ook de antwoorden op de vragen/stellingen) worden voor de medewerkers beïnvloed door: baanonzekerheid, weinig perspectief op doorstroom naar een fase waarin een loopbaan tot pensioen is verzekerd, langer moeten doorwerken, gebrek aan materieel om het werk (goed) te kunnen doen, veel vacatures waardoor er niet alleen werkdruk ontstaat maar ook de mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen tot een minimum wordt teruggebracht.

Enkele uitkomsten:

  • 39,4% van de militairen en 46,1% van het burgerpersoneel heeft geen vertrouwen in de top van het eigen defensieonderdeel (aan de andere kant: 1/3e van de militairen heeft juist wel vertrouwen in hen);
  • 64,7% van de militairen heeft geen vertrouwen in de top van Defensie, voor de burgers is dit 57,8% (NB; er is hier een controle vraag toegevoegd om te voorkomen dat Defensie werd verward met Politiek);
  • gemiddeld 66,1% is van mening dat Defensie ‘helemaal’ geen duidelijke Visie heeft voor de toekomst van de organisatie (M.n. het gebrek aan een Visie draagt bij aan onzekerheid: “Zo lang die Visie er niet is zal er weinig van de grond komen.” merkt één van de ondervraagden op. ‘Niet van de grond komen’, lijkt in dit kader voor de Luchtmacht zeker toepasselijk….);
  • slechts 2,66% is van mening dat deze werkgever handelt in het belang van de medewerkers;
  • 30% van de manschappen, die over het algemeen tot de jongeren behoren, is op zoek naar een baan buiten Defensie (Eén van de jongeren merkt op: “Defensie biedt geen enkel toekomstperspectief. Ze hebben liever jonge, onervaren krachten dan vakbekwaam personeel.”);
  • 58% van de respondenten geven aan dat zij anderen niet zouden aanraden bij Defensie te gaan werken; hoezo NPS……

Dat 82,09% van de militairen en 73,5% van de burgermedewerkers er ‘helemaal’ niet van overtuigd is dat het Ministerie van Defensie hen beschouwt als het Belangrijkste Kapitaal, is dan ook te begrijpen.

In de index van het rapport wordt er nog gesproken over ‘Hoofdstuk 3: Conclusies en Aanbevelingen’. De uiteindelijke inhoud van Hoofdstuk 3 beperkt zich echter, zoals dan de titel luidt, tot ‘Conclusies’. Daarvoor is ook wel ‘iets’ te zeggen want kom na zo’n rapport maar eens met aanbevelingen….

Toch is het juist Minister Hennis die enkele dagen voor het verschijnen van ‘Defensiepersoneel geeft Minister Rode Kaart’ met een essentiële aanbeveling komt in haar weblog: “Moderniseren en Investeren, is het devies!” V.w.b. het laatste ben ik het hartstochtelijk met haar eens: ga Investeren in je Mensen!

Dat investeren zal hier geen sinecure zijn maar aan de andere kant, zoals het motto van de Commando’s luidt: Nunc aut Nunquam, het is Nu of Nooit! Als je tenminste kiest voor de mens i.p.v. voor robot c.s. …..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *