DEVELOP and APPRECIATE or DIE! (Ontwikkel en Waardeer je Talenten of Sterf….)

“Ik wil iemand een klap in het gezicht geven! Dit is de essentie: Waarom is het klip & klaar voor een theater directeur, een ballet gezelschap, de coach van een sportteam dat je zo goed bent als de kwaliteiten van de talenten waarover je team beschikt? En waarom is het dat niet voor iemand die verantwoordelijk is voor een organisatie met 200.000, 20.000 of 2.000 medewerkers? WAAROM?”

Tom Peters, de auteur van de mega-bestseller In Search of Excellence is Boos, zichtbaar boos in het filmpje dat McKinsey plaatst bij het artikel: ‘Tom Peters on leading the 21st-century organization’. Op 70 jarige leeftijd maakt Peters zich (nog) boos over het feit dat te weinig organisaties gericht investeren in hun medewerkers.

Gericht in hen investeren, dat is wat Talent zelf ook wil: ‘Learning and Career Development’ zoals blijkt uit een door de collega’s van McKinsey, BCG, zojuist uitgebracht rapport: ‘Decoding Global Talent’.

De titel van het filmpje waarin Tom Peters verschijnt heeft de veelzeggende titel: ‘Develop or Die!‘. In de ranglijst ‘Happiness on the Job’ die BCG opmaakte n.a.v. hun ‘decoding 203.756 talent profiles’ onderzoek, staat ‘Learning and Career Development’ op de 6e plaats.

Met Stip op No. 1, in het overzicht van ‘zaken’ die talenten gelukkig maken in het werk, staat: ‘Appreciation for your Work’. Vandaar de titel van deze entry: DEVELOP and APPRECIATE or DIE!

Tijdens een WEF conferentie in Seoul vroeg Peters aan de aanwezige business & worldleaders: ‘7 billion people on earth. 4 1/2 or 5 billion of them work. What in the hell are they going to be doing in 25 years from now?’

Peters refereert hier aan de opkomst van disruptieve technologieën, ‘iets’ dat Minister Asscher zich vorige week ook realiseerde: ‘Robots pikken banen in’. Vervolgens verschilden de mening van ‘deskundigen’ of er nu wel of niet nieuwe banen worden gecreëerd o.i.v. robotica. Nog even & we zullen het weten.

Peters is i.i.g. van mening dat voor de kansen van grote groepen mensen, de situatie op de arbeidsmarkt er niet beter op wordt: “I really do believe that the only defence against automation is the development of talent. What other choice is there if you’re gonna deal with the forces that we’re talking about? You don’t have any choice except to develop people!‘” Inderdaad, die mening deel ik: wil je kansen creëren voor mensen dan heb je de plicht hen continue te ontwikkelen, de trend voor zijn zo gezegd.

& Dat talent c.q. die medewerker zelf? BCG signaleert The Growing Importance of “Softer” Factors zodra het de arbeidsrelatie betreft. Is ‘iets’ voor te zeggen: Robot => “hard”; Mens => “zacht”.

Bron: BCGperspectives.com

Bron: BCGperspectives.com

Zoals je ziet: de leaseauto heeft als secundaire AV afgedaan. Voor de jonge talenten zal daarbij de opkomst van autonoom vervoer, ook een disruptieve technologie, ongetwijfeld een rol spelen.

BCG: “The survey provides compelling evidence that workers are putting more emphasis on intrinsic rewards and less on compensation.

Het zal een forse uitdaging worden zowel het ontwikkelen als het waarderen van medewerkers. Het eerste heeft te lang stilgestaan, OK er was wellicht een budget beschikbaar als ‘1.000 pp’ c.q. ‘2% van de loonsom’ maar dat impliceert niet: ‘gericht investeren’.

Wat het tweede betreft, het uitspreken van waardering voor de inzet die medewerkers tonen, dat is niet écht een culturele eigenschap in ons land. Hiervoor geldt de eenvoudige (sic.) Tip: als je in staat bent om je geliefden te waarderen, dan lukt het je op je werk met je talentvolle medewerkers ook. 😮

Tom Peters is boos en dat mag hij zijn maar of hij daarmee veel managers aan het werk krijgt ondanks de sombere vooruitzichten, ‘Sterf!’, voor hun organisaties als zij dit nalaten?…….

*VID; mogelijk helpt hier als 1e aanzet Tom’s vid. Tom Peters on the Attributes of Great Leaders. Suc6! Develop or Die. 🙂

2 thoughts on “DEVELOP and APPRECIATE or DIE! (Ontwikkel en Waardeer je Talenten of Sterf….)”

Mauritz.A..Noppe 8 jaar ago

Talenten en kwaliteiten van medewerkers ontdekken, ontwikkelen ne coachen noemde men vroeger gewoon ‘ management development ‘ ! Maar de basis blijft aandacht en repect koesteren voor die inzichten en zorg en kwalificaties; De personeelsdienst mag zich meer bevragen over de demotivatiehaarden en miskenning van loyale en betrokken medewerkers. HRM is geëvolueerd tot een bureaucratisch afgeleid beleid; Verspilling van creativiteit en betrokkenheid. Te veel sociologen in het veld ?

Marian van Wijck 8 jaar ago

Tom Peters stelt ‘Leadership is all about helping human beings to develop and make work a place that is energetic and exciting and a growth opportunity’. Het recente onderzoek van de BCG (zie ook in Willem’s blog hierboven) laat zien dat ‘waardering’ en ‘goede relaties’ nog boven de behoefte aan leren en ontwikkelen staan. Werken in groepsverband/teams en/of sociale netwerken wordt steeds belangrijker. Medewerkers en/of teams kunnen hun eigen leer- en ontwikkelbehoeften formuleren en daar zelf sturing aan geven. Dat maakt personeelsontwikkeling ook tot een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat geldt trouwens ook voor het benutten van talenten en kennis van medewerkers in de day-to-day business. Binnen een autonoom team is er alle ruimte om je kwaliteiten te laten zien en kun je jezelf niet meer achter slecht management verschuilen als je niet uit de verf komt. Zeker..demotivatiehaarden zijn soms te vinden in slecht management. Autonome teams functioneren beter en zijn meer tevreden. HRM is er om deze teams te ondersteunen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *