Dwangmatig & Geforceerd Vrouwen naar de Top

Het neemt zo langzamerhand tragikomische vormen aan, al die pogingen van onze Regering om Vrouwen aan de Top te kunnen krijgen. Verschijnt daar met enige regelmaat Minister Ter Horst als ze weer eens een poging onderneemt om politiechefs(v) benoemd te kunnen krijgen, zijn daar nu Minister Plasterk & zijn counterpart Heemskerk (nb; mocht u het niet weten: beiden zijn mannen) die stellen dat ‘Over 10 jaar 30% van de Topmannen een Vrouw dient te zijn’! Ziet u ook de humor in van dit laatste?

Met Diversiteit is zeker niets mis, maar de geforceerde manier waarop het nu plaatsvindt werkt uiteindelijk alleen maar tegen de vrouwen die de, waarschijnlijk noodgedwongen, vrijgekomen Top-posities gaan innemen. Zij zullen zich in die Top nog meer dienen te bewijzen (nb; wat de kans op falen ‘slechts’ groter maakt). Zij zitten nu tenslotte op die functie omdat de Ministers dat zo graag zien én omdat ze een vrouw zijn, blijkbaar niet omdat ze over het juiste Talent beschikken……

Weer eens wordt duidelijk dat binnen de discussie rondom Diversiteit het Gelijkheidsprincipe een even zo essentiële rol speelt. Een principe waarbinnen de gelijke behandeling van die diversiteit aan talenten er voor zorgt dat de Beste ‘boven komt drijven’ & niet de meest diverse. Maar dat Beste Talent kan vervolgens ‘toch & zo maar’ een gepromoveerde, allochtone, bisexuele vrouw van 55+ zijn. Let u op: ze zit in een rolstoel!

Op 02 juni hield Talent naar de Top pleitbezorger, & oud-minster, Sybilla M. Dekker een inleiding tijdens de dito bijeenkomst ‘Talent naar de Top’ bij de VU te Amsterdam. Dekker hield een inleiding waaruit de noodzaak voor meer Vrouwen aan de Top zou dienen te blijken. Ze haalt daarin o.m. een onderzoek aan dat aantoont dat 51% van de afgestudeerden een vrouw is. Mooi, dit is een ‘fenomeen’ dat zich breed in de Westerse wereld voordoet. Dekker kwam ook met een ‘Visie voor Morgen’:

“Ambitie: binnen 10 jaar substantieel aandeel vrouwen (>30%) in de top van alle organisaties >50 werknemers. Want meer m/v diversiteit leidt tot:

 • betere financiële resultaten
 • meer creativiteit, innovatie, en beter bestuur
 • duurzame organisaties die alle talent ten volle benutten
 • succesvollere organisaties, omdat de organisatiesamenstelling de  klantenpopulatie reflecteert
 • betere samenwerking van werknemers
 • betere ontwikkeling en behoud van talent.”

Dat deze resultaten haalbaar zijn m.b.v. Diversiteit is ook aangetoond door andere, internationale onderzoeken; Deloitte USA deed i.d. eerder. Niets mis mee, dus, met deze te verwachten resultaten. Alleen: deze resultaten worden bereikt door Diversiteit ‘in het algemeen’, dat is dus meer dan ‘alleen maar’ vrouwen aan de Top c.q. meer dan de diversiteit tussen mannen & vrouwen.

In Groot Brittannië deden ze recent ook een onderzoek naar de economische bijdrage van Diversteit & Gelijkheid. Zij willen dit in een breder kader plaatsen en kwamen zo tot:

“Some useful facts on Equality and Diversity

 • In engineering and technology just 6% of the workforce is female whilst in nursing it’s 90%.
 • Black and Asian people are 2.5 times less likely to have jobs than White people
 • In the past 10 years employment of the over 50’s has risen by almost 25%
 • Money could be saved in office rental costs if more staff worked from home, Business in the Community estimate that home working can increase productivity by up to 20%, decrease absenteeism by half and cut property costs by 25%
 • There are 66,000 black or ethnic minority businesses in London generating a combined turnover of £90 billion.
 • By opening up your recruitment to the working age population over 45, minority ethnic and disabled people  your company gains access to 1.3 million more employees qualified to at least degree level
 • Breaking barriers: a fifth of senior managers in the Women in Senior Management in the UK Survey, said they would change jobs for more flexible working arrangements.
 • Typical recruitment costs of replacing an individual have been estimated at £4,000. Lloyds TSB estimate that it costs in the region of £50,000 to replace a senior manager.”

Diversiteit ‘in de brede zin van het woord’ dus met duidelijke, zelfs basale, voordelen voor de economie. Wellicht een idee voor onze Ministers om daar een focus op te leggen?

Intussen neem ik contact op met ‘Talent naar de Top’ want ook als is de gehanteerde term algemeen, de doelstelling is dat (nog) niet:

“Expliciete en duidelijk managementdoelen stellen voor diversiteit:

 •  Het hebben of benoemen van een aantal vrouwen in de top van het management
 •  % vrouwen in topmanagement.”

Hebben we in ons land naast getalenteerde vrouwen misschien ook nog andere gediversificeerde Talenten? Zou handig zijn voor onze (kennis)economie. 😉

=============================

14/06/09

Politiekorpsen trekken € 3.200.000 uit om10 geschikte(!)vrouwen of(!) allochtonen aan de Top van het politieapparaat te krijgen. Lijkt mooi, maar wat ik zeg: geforceerd……..

2 thoughts on “Dwangmatig & Geforceerd Vrouwen naar de Top”

Discriminatie op de Werkvloer, een praktijkvoorbeeld. 12 jaar ago

[…] ik hier gisteren een voorbeeld van positieve discriminatie, heb ik nu een voorbeeld van negatieve discriminatie. Handig daarbij is een recent gepubliceerd […]

Quotum 30% Top-Vrouwen, Familiebedrijven voldoen! 12 jaar ago

[…] De diversiteitsdiscussie wordt weer eens opgerakeld n.a.v. de publicatie vorige week van de Female Board Index 2009, opgesteld door dr. Mijntje Lückerath-Rovers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. “Van alle leden van de Nederlandse Raden van Bestuur is 2,4 procent vrouw. Van de 107 beursgenoteerde bedrijven heeft 65 procent geen vrouw in de raad van bestuur of raad van commissarissen.” Actie!! Dus. & De Overheid wil nu komen tot een wettelijk verplicht quotum, iets dat Lückerath zelf ’een noodzakelijk paardenmiddel’ noemt.  […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *