‘Het draait in feite om 1 woord: Mensen.’

“Wat heeft Investors in People voor ons opgeleverd? IiP heeft ons aangezet om nog bewuster dan in het verleden in onze beleidsplanningscyclus de kwaliteit van het personeelsbeleid en de uitvoering van dat beleid te vergroten en daarop te monitoren. Waarom? Eigenlijk om een heel duidelijke reden. Net als in het onderwijs draait het in feite om 1 woord: mensen.

Wij zeggen: mensen maken de bank, dus het management en onze medewerkers. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt bepaald door de kwaliteit van ons management en onze medewerkers. Daarop een bewust en goed opgezet personeelsbeleid voeren, dit uit te voeren en op een  goede uitvoering toe te zien is de crux bij het leveren van klantwaarde.” Dit zei Stef Bense, directeur van de RABOBANK Bergeijk, op vrijdag 23 mei jl.

23 mei, de dag waarop de ‘Nederlandse Hippische Beroepsopleiding’ te Deurne werd gecertificeerd als een Investor in People. Bense was uitgenodigd om de IiP-erkenning uit te reiken aan deze nieuwe Investor in People. Bense had recht van spreken, hij is (IiP-)ervaringsdeskundige: zijn RABOBANK is al sinds 2005 een Investor in People!

Stef Bense begon zijn inleiding te Deurne met: “Toen ik door de heer Koppens (HELICON) werd benaderd of ik het IiP-certificaat wilde uitreiken, heb ik meteen ja gezegd om de volgende redenen. Punt 1 is mijn persoonlijke belangstelling voor de hippische wereld, vanwege mijn groene, zo u wilt agrarische achtergrond. Punt 2 vanwege de natuurlijk verbintenis die er is tussen de RABOBANK organisatie en de paardensport. En punt 3 omdat Rabobank Bergeijk sinds 2005 IiP gecertificeerd is. Daarom meen ik recht van spreken te hebben als ik stel dat Investors in People een grote bijdrage levert aan de kwaliteit van de organisatie op het gebied van Human Resources.”

In 2005, op het moment dat zijn RABOBANK te Bergeijk startte aan de 1e IiP-cyclus, zei Bense nog:  “Een van de manieren waarop Rabo Bergeijk een resultaatgerichte cultuur wil bereiken is door performancemanagement, waarvan prestatiebeloningen onderdeel vormen. Medewerkers kunnen tot 15% meer of minder dan hun basissalaris verdienen. ‘Dat is een hele andere manier van belonen,’ zegt Stef Bense. ‘Het kan tot oneigenlijke competitie en naijver leiden. Daar moeten we beducht voor zijn. Het management is dus erg gespitst op bijvoorbeeld samenwerking. Dat is als een kerncompetentie opgenomen in beoordelingen. En het komt nadrukkelijk in de beloning tot uiting. Het is dus belangrijk om prestaties meetbaar te maken. Bovendien moet de leiding leren om terug te koppelen naar medewerkers en op resultaat te sturen. Dan verbeter je de kwaliteit van je personeel. Wat dat betreft past IiP perfect in onze plannen. Wij moeten voortdurend investeren in onze mensen, willen we als organisatie goed blijven presteren.”

Die 1e doelen zijn bereikt, zo blijkt. Bense en de zijnen zijn dus tevreden over de successen die er in de periode 2005 – 2008 (nb; d.i. een 3-jarige IiP-erkenning periode) zijn behaald met IiP. Recent zijn ze opgegaan voor IiP Profile, het benchmark instrument waarmee je de resultaten die je met IiP behaalde in jou organisatie kan meten met de resultaten van anderen. Dat opgaan voor de volgende ontwikkelingsstap is een bevestiging dat men tevreden is. Dit enthousiasme is nu zelfs overgebracht op een organisatie die opereert in een heel andere bedrijfstak.

Bense op 23 mei: “Wij zeggen: mensen maken de bank, dus het management en onze medewerkers. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt bepaald door de kwaliteit van ons management en onze medewerkers. Daarop een bewust en goed opgezet personeelsbeleid voeren, dit uit te voeren en op een  goede uitvoering toe te zien is de crux bij het leveren van klantwaarde. We worden niet standaard daarop getoetst. En daarom zijn we in zee gegaan met Investors in People. IiP is voor onze een prima meetlat om te zien waar we staan op HR-gebied.

Al met al is uw organisatie hiermee IiP waardig en dat is iets om gepast trots op te zijn. Ik feliciteer u van harte met het bereiken van deze mijlpaal. Ik wens u  veel succes met het zorgdragen voor het op zijn minst op dit niveau houden van uw organisatie.”

Overigens, de RABOBANK Bergeijk investeert in meer mensen dan alleen haar eigen medewerkers.

Kan de heer Bense aan uw organisatie binnenkort ook de IiP-erkenning overhandigen?

{De Investors in People Group is er nog niet op LinkedIn, die volgt binnenkort. Tot die tijd bent u ook & al vast welkom als lid van de ManagementProGroup.}

(NB; zéér recent kwam de Britse Confederation of British Industry’s ‘the premier lobbying organisation for UK business on national and international issues’ met het rapport Taking Stock. Conclusie over IiP: ‘Investors in People highlights particular relevance during times of organisational change.’ Maar: ‘daarover later meer’ 😉 )

3 thoughts on “‘Het draait in feite om 1 woord: Mensen.’”

Wilt u Geld verdienen? 13 jaar ago

[…] een Nederlandse Investor in People zal u zeggen dat je met IiP meer, zelfs veel meer bereikt. Maar die € 205 is al een mooi 1e & tastbaar resultaat, niet […]

Werken aan Zee in……….. Zwolle! « Willem Scheepers over het Investeren in Mensen. 10 jaar ago

[…] is Zwolle niet de eerste die trots IiP-ervaringen deelt. Eerder deden dat ook o.m. RABObank’s Stef Bense, Sint Joris’ Arnold Vosters en MAS Dienstverleners’ Rahma El Mouden. (nb; ervaringen die, samen […]

Prinsjesdag 2012. Wat is er nodig voor economische groei in NL: bekering tot het Boeddhisme of Investeren in R&D? – ManagementPro 10 jaar ago

[…] gisteren verscheen: “Investors in People-Zilver voor Rabobank Bergeijk.” RABO-directeur Stef Bense merkt daarin op: “Ervan overtuigd te zijn dat mensen voor de Rabobank het verschil maken […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *