Het economische herstel lijkt gepaard te gaan met minder baancreatie dan gedacht. Aldus CPB’s 1e Skills Survey.

“Het lijkt erop dat bedrijven de crisis hebben benut om werkprocessen verder te stroomlijnen en delen te automatiseren of uit te besteden. Technologische ontwikkelingen lijken er daarnaast toe te leiden dat ook de taken van hoogopgeleide werknemers voor een deel kunnen worden geautomatiseerd.”

Het Centraal Plan Bureau heeft, samen met het Research Centre voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, voor ons land een eerste Skills Survey uitgevoerd; een synopsis.

Een Skills Survey is eenvoudig gezegd: het (gewenste) takenpakket van de Nederlandse werknemer wordt in kaart gebracht i.c.m. de kwaliteit van de match tussen werknemer en dat takenpakket. De toepassing c,q. de mogelijkheden van nieuwe technologieën spelen hierin een cruciale rol. In sommige gevallen is er zelfs sprake van disruptieve technologieën ofwel: deze technologieën dragen bij aan economisch herstel maar niet aan baancreatie.

Het rapport ‘De Nederlandse arbeidsmarkt in taken: Eerste bevindingen uit de Nederlandse Skills Survey’ is voor iedere HR afdeling een aanrader & niet alleen voor de SHR(R)M afdeling…..

“Initiatieven om vaardigheden en taken van werknemers in beeld te brengen zijn voornamelijk ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk.” meldt het rapport. Inderdaad, de Britten hebben de Skills Survey ontwikkeld en passen het instrument toe sinds de 90-er jaren van de vorige eeuw. Investment in Skills is dan ook tot Topprioriteit voor hun economie ‘gebombardeerd‘ (zie Vid.)

De onderzoekers van CPB & ROA: “De verdeling van taken over mensen, locaties en machines (i.e. kapitaal, computers, bedrijven, productielocaties, regio’s, etc.) wordt bepaald door een afweging van kosten en baten. (…..)

De veranderingen in kosten en baten hebben gevolgen op verschillende niveaus:

  • Individuele werknemers zien de inhoud van het werk veranderen, waardoor vraag en aanbod op korte termijn moeilijker matchen en mogelijk moet worden geïnvesteerd in nieuwe vaardigheden.
  • Bedrijven staan voor de afweging om producten zelf te maken of te kopen. Dit heeft gevolgen voor de vraag naar arbeid, de verdeling van taken over werknemers en de organisatie- en managementstructuur.
  • Ten slotte is er een afweging of werk in Nederland wordt uitgevoerd of in andere landen.”

Werk is nu, en m.n. in de (nabije….) toekomst, veelal niet meer tijd & plaats gebonden. Een ontwikkeling die bekend staat als The Third Wave of Virtual Work & die o.m. de baancreatie in NL onder druk zet. Wat kunnen we doen?

In Hoofdstuk 7 van het rapport “Leren, vaardigheden en de bereidheid om te Investeren” merken de onderzoekers op: “Kennis en vaardigheden worden op school en op het werk geleerd en ontwikkeld. De cumulatie van beide vindt vooral plaats aan het begin van het (werkzame) leven. Technologische veranderingen, veroudering van kennis en het niet bijhouden van kennis en vaardigheden zorgen ervoor dat vroeger opgedane kennis aan belang inboet. Daarnaast neemt het vermogen om nieuwe kennis op te nemen langzaam af. Een deel van deze veroudering kan worden hersteld of worden voorkomen door te blijven leren en te blijven investeren in nieuwe kennis en vaardigheden voor taken die belangrijker worden.”

Naast baancreatie geldt hier ook baanbehoud; er wordt dan ook verwezen naar het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’. De investering in ontwikkeling zal zowel van werknemers als werkgevers dienen te komen.

“De arbeidsmarkt is in beweging. De samenstelling van de beroepsbevolking wordt anders als gevolg van vergrijzing, stijgende opleidingsniveaus en meer participatie van ouderen. Tegelijkertijd verandert de vraag naar arbeid door technologische verandering, die het mogelijk maakt werk op nieuwe wijzen te verdelen tussen mensen, machines, bedrijven en landen.” meldt het persbericht bij dit rapport.

De Nederlandse arbeidsmarkt in taken: Eerste bevindingen uit de Nederlandse Skills Survey, levert interessante én relevante informatie op. Je kan er als gezond bedrijf dan ook niet om heen; a must read. De vraag voor mij is nu alleen nog: hadden we niet beter de Britse voorbeelden al veel eerder kunnen volgen?…… 😮

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *