Wil je het Beste Resultaat? Hanteer Autonomie, Meesterschap en Doelgerichtheid!

https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc

“Het geheim van high performance is onze diepgewortelde wens om ons eigen leven te leiden, het steeds verlengen en uitbreiden van onze mogelijkheden en om ons leven te vullen met een doel. Het verkrijgen van autonomie, meesterschap en het realiseren van dat persoonlijke doel zijn motivatoren die ons in staat stellen op het hoogst mogelijke niveau te opereren.” aldus Peter H. Diamandis over het belang van intrinsieke motivatie. Diamandis’ persoonlijke motto: “The best way to predict the future is to create it yourself.” In dat creëren van die toekomst is deze entrepreneur in meerdere opzichten geslaagd.

Intrinsieke motivatie, iets dat verder gaat dan betrokkenheid en véél verder dan tevredenheid, blijkt van een groter belang te zijn dan extrinsieke motivatie: de impulsen die je ‘van buiten’ krijgt zoals je maandelijkse salaris en de leaseauto die zojuist is afgeleverd. Medewerkers streven naar ‘iets hogers’ en dat geldt dan m.n. voor de jongere generaties.

Zo wordt generatie Y in de eerste plaats gemotiveerd door persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.  

Diamandis schrijft deze week de entry Disrupting Yourself, (zeer) vrij vertaald: Ontmantel Jezelf. Dat ontmantelen zou ‘zo maar’ kunnen als je jezelf vanaf nu toelegt op je intrinsieke motivatie.

“For most of the last century, science focused on extrinsic rewards, that is, external motivators. These are “if-then” conditions of the “do this to get that” variety.

With extrinsic rewards, we incentivize the behavior we want more of and punish the behavior we dislike. For example, in business when we want to drive performance, we offer classic extrinsic rewards: bonuses (money) and promotions (money and prestige).

The problem is: a growing plethora of research shows that extrinsic rewards have greater costs than benefits.

Once people’s basic needs are no longer a constant cause for concern, extrinsic rewards lose their effectiveness and can crush the high-level, creative, conceptual abilities that are central to current and future economic and social progress.

Intrinsic rewards, meaning internal emotional satisfactions, become far more effective.”

In een plaatje ziet dat er dan zo uit:

Bron: singularityhub.com

Bron: singularityhub.com

Interessant voor werkgevers kan zijn Diamandis’ opmerking dat “Extrinsieke beloningen meer kosten dan dat ze opleveren.” Nu ja, als je de opbrengsten niet meet (NB: HR Analytics, zoals op O&O bijv., is nog niet overal ingevoerd ….), dan weet je natuurlijk nooit welke rendement je investeringen opleveren. Los daarvan is de wetenschap er inderdaad al geruime tijd van overtuigd dat Commitment van medewerkers, commitment gebaseerd op intrinsieke motivatie, meer resultaten oplevert dan Tevredenheid. Tevredenheid die vaak uitsluitend is gebaseerd op extrinsieke motivatie.

En dat commitment van je medewerkers, of die intrinsieke motivatie, hoe genereer je dat? Door voorbeeldgedrag! Ben jij, als leidinggevende, niet intrinsiek gemotiveerd dan zullen je medewerkers dat ook nooit zijn c.q. worden. Lees daarvoor ook de communicatieformule C = (V x L)¹ + G².

Soms dien je jezelf daarvoor dan ook te ‘ontmantelen’. Diamandis: “If you aren’t disrupting yourself, someone else is. In this post, I want to teach you about a powerful tool you can use to disrupt yourself. Your survival as a company and as an entrepreneur depends on it.”

Inderdaad, zijn ‘post’ of entry is in meerdere opzichten een aanrader. De tips van Diamandis, die overigens verder gaan dan alleen intrinsieke motivatie, kunnen (opnieuw) ‘zo maar’ Do or Die betekenen…..

NB: Ik hoop i.i.g. dat je voldoende intrinsiek gemotiveerd bent om te overleven. 😉

Bron voor de entry: Disrupting Yourself, Peter H. Diamandis.

1 thought on “Wil je het Beste Resultaat? Hanteer Autonomie, Meesterschap en Doelgerichtheid!”

Versla de varkenscyclus van OK personeel – OK-Blog 7 jaar ago

[…] behouden blijven voor de organisatie. Een leuk stuk hierover is geschreven door Willem Scheepers op managementpro. Waar het om gaat is:  investeer in je mensen (investors in people) en vergroot de intrinsieke […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *