#IWD2016 Internationale Vrouwendag: diversiteit, gelijkheid, betrokkenheid; een praktijkervaring.

“De universiteit past een evidence-based benadering toe op de principes van Gelijkheid, Diversiteit, Betrokkenheid en hanteert data om veranderingen door te voeren en prioriteiten te stellen.”

Bron: Equality Diversity and Inclusion at Brookes, Oxford BROOKES University. (NB; ‘Inclusion‘ is een begrip dat niet rechtstreeks te vertalen is; ‘insluiten’ lijkt dan voor veel medewerkers ‘teveel van het goede’….. Daarvoor hanteer ik hier ‘Betrokkenheid’. Het impliceert dat medewerkers ‘passen bij’ en zich thuis voelen in de organisatie).

BROOKES is één van de (weinige?) werkgevers die bewijslast verzamelt om diversiteit, en dat in de ruimste zin van het woord, succesvol te kunnen implementeren en zich daarop continue te ontwikkelen. Voor (veel?) andere organisaties is Diversiteit toch vooral een beleid waarvan het voor mannen, en vrouwen, onduidelijk blijft wat het effect daarvan is; sterker nog: wat de noodzaak er van is….. Dat geldt al helemaal als je van plan bent quota toe te passen want ‘wat is daarvan de legitimiteit?

Vandaag is het Internationale Vrouwendag, mooi moment voor een praktijkervaring over diversiteit, gelijkheid, betrokkenheid.

De manier waarop BROOKES bewijslast verzamelt en hanteert om tot een succesvol (hier: diversiteit) Beleid te kunnen komen, is niet alleen leerzaam maar ook interessant.

“Oxford Brookes University is committed to the advancement of equality, diversity and inclusion.  It seeks, through all its policies and actions, to be a genuinely inclusive organisation, and draws for this on good practice throughout the higher education sector and wider economy with a view to integrating the principles of equal treatment and the promotion of diversity into all aspects of the University’s day-to-day life.”

Om aan zowel de wettelijke verplichtingen als aan het eigen beleid te kunnen voldoen, ontwikkelde de Universiteit een set van Gelijkheid, Diversiteit en Betrokkenheid doelstellingen. Doelstellingen die de basis vormen voor de kerndoelstellingen en de kernactiviteiten van de universiteit:

  • Focus op een divers samengestelde arbeidspopulatie en kansen garanderen voor leren, persoonlijke ontwikkeling en werkgelegenheid met aandacht voor gelijkheid, diversiteit en betrokkenheid;
  • Er voor zorgen dat medewerkers, studenten en andere individuen naar waarde en met respect worden behandeld;
  • Bestuur, bedrijfsvoering en besluitvorming zijn een afspiegeling van gelijkheid, diversiteit en betrokkenheid;
  • Het bevorderen van het bewustzijn van onze waarden op het gebied van gelijkheid, diversiteit en betrokkenheid;
  • Zorgdragen voor een veilige, ondersteunende en uitnodigende omgeving voor onze medewerkers en onze studenten.

Bron: Equality, Diversity and Inclusion Strategy 2015 – 2018; putting policy into practice.

Deze doestellingen en activiteiten zijn gedetailleerder vastgelegd in het doc. EDI Objectives and Action Plan.  Een voorbeeld:

Brookes EDI 2015 2018

Het behalen van erkenningen, prijzen e.d. kan al bewijslast zijn voor je succesvolle beleid. Externen beoordelen je organisatie, hier op de aspecten gelijkheid, diversiteit, betrokkenheid. Is die beoordeling of dat assessment positief, dan vormt dat een bewijs.

Eén van de erkenningen die BROOKES behaalde is ‘Investors in People’, GOLD zelfs.

Oxford Brookes University has become one of the first universities, as a whole, to be awarded the IiP Gold standard award.”

Bron: Investors in People, Oxford BROOKES University.

Voor BROOKES was o.m. de link van IiP naar gelijkheid, diversiteit en betrokkenheid voldoende reden om het raamwerk te implementeren.

Bron: https://willemscheeperss.wordpress.com/

Bron: https://willemscheeperss.wordpress.com/

Daarmee voegt Investors in People waarde toe aan de bewijslast waarmee de universiteit de bedrijfsvoering wil uitvoeren, bewijslast die laat zien of je met je beleid op de goed weg bent. Download ook het rapport Creating Inclusive and Diverse Workplaces.

En wat, tot slot, mag dan evidence based zijn?

EBM

 

You’ll find this entry in English at LinkedIn  A Diversity Policy based on Evidence Based Management

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *