Over het Maagdenhuis, over Trage en Calculerende Studenten, over Leren en Ontwikkelen….

Studenten in Nederland behoren tot “de traagste, minst studerende, meest calculerende en minst gemotiveerde van alle OESO-landen” las ik dit weekeinde in een opinie artikel in De Volkskrant van de hand van Bastiaan Bommeljé. Historicus Bommeljé citeert uit een rapportage van de Onderwijsinspectie.

De recente bezetting van het Maagdenhuis kan je inderdaad de indruk geven dat studenten in Nederland (NB; die populatie bestaat al lang niet meer uit alleen studenten van NL origine) ruim voldoende tijd over hebben om zich met dit soort ‘nevenactiviteiten’ bezig te kunnen houden. Toch hebben de studenten de tijd in het Maagdenhuis niet helemaal nutteloos aan zich voorbij laten gaan, zie o.m. bovenstaande vid met een flitscollege van Ewald Engelen. Het voorbeeld laat tegelijkertijd zien dat leren en ontwikkelen een noodzakelijke continue activiteit is: zelfs in de meest uitzonderlijke omstandigheden kun je nog tijd vinden jezelf te verbeteren….. Mooi.

“Organisations and individuals are operating in an increasingly volatile, uncertain, complex and ambiguous (VUCA) environment.”

Dat stelt het Britse CIPD deze week. Deze vluchtige, onzekere, complexe en soms dubbelzinnige omgeving is de omgeving waarin wij verwachten dat deze studenten gaan opereren als zij het werkveld betreden. Om je daarin te kunnen handhaven is continue leren en ontwikkelen een noodzaak. Het Maagdenhuis kan daarvoor opnieuw een aanzet zijn.

Nu is het niet mijn persoonlijke ervaring dat studenten ‘niet gemotiveerd’ zijn. Dat zij calculerend zijn en mede daardoor de indruk geven dat zij minder studeren, dat herken ik maar is hen dat kwalijk te nemen? Deden wij dat ‘ooit’ zelf ook niet? Is dat iets wat typisch Nederlands is? Ik denk het niet. Zo geven disruptieve technologieën een nieuwe dimensie, zeker aan het Onderwijs. Zelfs het lager onderwijs zit met zoiets als de toepassing van de smartphone ‘in de maag’. Wereldwijde kennis zit voortaan in je broekzak, dus waarom niet toegepast? Bevlogen mensen, docenten zoals Engelen, juist zij maken het verschil voor de praktische toepassing van die giga hoeveelheid beschikbare data……

Er zit ook een gevaar aan het overnemen van de gedachte dat studenten niet gemotiveerd zijn en zich niet willen ontwikkelen, voordat je het weet zijn het je nieuwe medewerkers. Wat doe je dan, wat bereik je dan als organisatie als niet alleen de oude maar nu ook al de nieuwe medewerkers zichzelf niet meer (kunnen/willen?) ontwikkelen? Het antwoord laat zich raden…..

L&E (learning and education) is really closely aligned with the business from the board downwards. Everything maps up to the overall strategy.”

Voor het Britse deel van de PWC organisatie vormt, i.i.g., Leren & Ontwikkelen een cruciaal onderdeel van de organisatiestrategie. De case study van PWC vormt een onderdeel van het rapport L&D: evolving roles, enhancing skills dat het Britse CIPD ‘the professional body for HR and people development’ deze week publiceert. Al enkele decennia vormt Leren en Ontwikkelen een logisch onderdeel van de Britse Politiek en Economie, dus niet alleen van het Onderwijs. De UK Commission for Employment and Skills ziet er op toe dat het geheel van continue leren en ontwikkelen vlotjes verloopt en met succes blijkbaar: de Britse economie doet het goed.

Maar, stelt het CIPD: ‘het kan altijd beter!’ en inderdaad, het kan altijd beter…..

Het meest interessante van het rapport zijn wellicht nog de casestudies zoals die van het hiervoor aangehaalde PWC: hoe pas je leren en ontwikkelen toe in de praktijk? Andere casestudies zijn er van: BARNARDO’s, the UK’s largest children’s charity:

By 2025 our CEO, Javed Khan, wants us to be an organisation where learning is an innate part of what we do and how we behave.”

De Britse vestiging van MATTEL, creating the future of play:

I (NB; the CEO; WS) was crystal clear about the skill set of these people. … Without the right individuals in those roles it wouldn’t have succeeded.’

Het University Hospital Southampton NHS Foundation Trust:

We’re here to make sure that we’ve got the right staff, doing the right thing, in the right place at the right time, with the right skills so that they can deliver excellent patient care.’

Het Britse Ministerie van Defensie:

Leaders in the field were looking for support at the point of need. Students, on the other hand, want an effective, quality, motivating training environment that results in accreditation.

En tot slot de Britse vestiging van McDONALD’s:

Keeping close to operations ensures you understand its rhythm, culture and priorities and you can align development initiatives more effectively so they become embedded. It’s about how you’re able to keep the two in balance.

Tijdens de bezetting van het Maagdenhuis is daar ongetwijfeld regelmatig een Happy Meal voorbijgekomen…..

Leren en Ontwikkelen is een continue gegeven, daar is in feite weinig ‘nieuws’ aan want het heeft de mens gebracht waar we nu zijn….. Terugkijkend daarop, evaluerend, hadden we mogelijk andere dingen, capaciteiten dienen te ontwikkelen maar dat kunnen we alsnog: ‘leren van het Maagdenhuis’ zo gezegd.

Het was weer een interessant weekje en het leukste voor een Investors in People Registered Specialist zoals ik is nog dat de aandragers van de casestudies in het CIPD rapport allemaal in meer of mindere mate de principes van het IiP Model hebben toegepast: ‘het’ werkt! 😉

NB; ik lees zojuist dat UvA bestuursvoorzitter Louise Gunning is afgetreden. Dergelijk inzicht en handelen vormt, net zoals de bezetting van het Maagdenhuis zelf, ook onderdeel van continue leren en ontwikkelen……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *