Navigeren Naar de Top, gaan we daarmee ook de juiste kant op?

 

“Het besef dat er nu echt iets moet gebeuren en dat er echt geen excuses meer zijn. Het verschil is dat we sinds anderhalf jaar echt concrete maatregelen nemen, waardoor het argument dat er geen vrouwen zijn niet meer gebruikt kan worden.”

While successful female leaders have made headlines in recent years — Marissa Mayer, Sheryl Sandberg, and Indra Nooyi all come to mind — they remain the exception to the rule.”

Het eerste citaat is van Minister Jet Bussemaker op maandag bij de lancering van de website Navigeren naar de Top. Het tweede citaat verscheen gisteren en is van Marcus Noland, CEO van het Peterson Institute n.a.v. de working paper ‘Is Gender Diversity Profitable?’

‘It is!‘ kunnen we (opnieuw) constateren en daarom is er zeker ‘iets’ te zeggen voor Meer Vrouwen c.q. meer Diversiteit, aan de Top! De vraag is alleen of een vacaturesite daarvoor de juiste route is?!….

“Bussemaker vindt het ‘ontzettend irritant’ dat Nederland er maar niet in slaagt om al het aanwezige vrouwelijke talent een plek aan de top te geven.” meldt BNR in het nieuwsbericht. Die irritatie is al direct interessant. De vraag komt dan op: waar komt dat vandaan? Wie draagt er aan bij dat je geïrriteerd bent? Dat blijken de bedrijven te zijn. Bussemaker: “Je kan dus nu ook zien welk bedrijf het goed doet en welk bedrijf het niet goed doet.” Wat irriteert je dan? “We kunnen nu bedrijf voor bedrijf zien welke posities er vrijkomen. Zit daar een man of een vrouw? Het wordt tijd dat daar iets verandert!”

Samen met VNO/NCW voorzitter Hans de Boer is de Minister ijverig op zoek naar oplossingen voordat zij de donderwolk genaamd ‘Quota’ gaat inbrengen. Al kreeg je november vorig jaar nog de indruk dat de werkgeversvoorzitter een wat halfslachtige houding aanneemt v.w.b. het thema Vrouwen in de Top, nu is er dan toch ‘Navigeren naar de Top’! Mooi die inzage in (momenteel opmerkelijk genoeg exact) 100 vacatures van Topfuncties. Dienen vrouwen nu daarop volop te gaan solliciteren of kunnen zij zich die moeite beter besparen?

Eerst het positieve nieuws.

Analysis of a global survey of 21,980 firms from 91 countries suggests that the presence of women in corporate leadership positions may improve firm performance. This correlation could reflect either the payoff to nondiscrimination or the fact that women increase a firm’s skill diversity. Women’s presence in corporate leadership is positively correlated with firm characteristics such as size as well as national characteristics such as girls’ math scores, the absence of discriminatory attitudes toward female executives, and the availability of paternal leave.

The results find no impact of board gender quotas on firm performance, but they suggest that the payoffs of policies that facilitate women rising through the corporate ranks more broadly could be significant.”

Bron: ‘Is Gender Diversity Profitable? Evidence from a Global Survey’ uitgevoerd door Marcus Noland, Tyler Moran en Barbara Kotschwar van het Peterson Institute for International Economics.

Het eerste deel van de quote laat zien dat er voor organisaties veel winst te behalen is door vrouwen aan de top te benoemen. D.i. niets nieuws, volg hier de tag “diversiteit”‘ en je ziet dat we in de loop der jaren (m)eerdere bronnen vonden die bevestigen dat een divers samengesteld team betere resultaten behaalt. Waar ‘divers’ hier zelfs nog meer is dan alleen M/V. Het tweede deel laat zien dat de inzet van Jet Bussemakers en, vooruit, Hans de Boer niet zinloos is of hoeft te zijn….

Dan het minder goede nieuws…..

September 2014 startte de Verenigde Naties (UN) met het HeforShe initiatief. Het uitgangspunt was, en is, dat gelijke behandeling van vrouwen pas een issue is als het mannelijke deel van de wereldbevolking zichzelf daarvoor inzet.

De bedoelingen waren goed, de doelstelling ambitieus zelfs: binnen een redelijke termijn 1 1/2 miljard mannen bereid vinden zich te committeren aan He for She: “Gender equality is not only a women’s issue, it is a human rights issue that requires my participation. I commit to take action against all forms of violence and discrimination faced by women and girls.” In de eerste weken na de lancering van het initiatief constateerde ik dat met mij (al) 1.000 Nederlandse mannen zich aan HeforShe hadden gecommitteerd!

Tijdens het recente World Economic Forum in Davos meldde HeforShe dat er in 1 1/2 jaar tijd minder dan 600.000 commitments door mannen zijn afgegeven. Op deze manier wordt de doelstelling van 1 1/2 miljard pas in volgende generatie(s) bereikt…. Daarom lanceerde de UN met een nieuwe website een nieuw initiatief. De Missie is in wezen hetzelfde gebleven: “The world is at a turning point. People everywhere understand and support the idea of gender equality. They know it’s not just a women’s issue, it’s a human rights issue. And when these powerful voices are heard, they will change the world. The time for that change is now.”

Wat blijkt: het initiatief richt zich nu op de wereldbevolking als geheel: “HeForShe is inviting people around the world to stand together to create a bold, visible force for gender equality. And it starts by taking action right now to create a gender equal world.” Ook vrouwen kunnen zich nu committeren en dat doen ze! Zo zijn er momenteel 4.132 HeforShe commitments vanuit ons land waaronder (nu al): 497 vrouwen….. Er is nog iets extra’s aan de nieuwe site toegevoegd: je kan jezelf registreren/committeren als man, vrouw maar je mag dat ook zelf bepalen: ‘geslachtsloos’. 1 1/2 miljard commitments, zo kan het toch nog snel gaan.

De HeforShe ervaring maakt, voor mij, pijnlijk duidelijk dat diversiteit niet alleen in de Top maar ook op de werkvloer nog een lange weg te gaan heeft; ook in ons land. Succesvol Navigeren naar de Top vraagt dan ook om een specifieke routekaart. Ruim 25 jaar ervaring van het ‘Investors in People Raamwerk’ laat zien dat diversiteit in een organisatie pas een thema is als er eerst een beleid is gemaakt op, en commitment is afgegeven aan, gelijkheid c.q. gelijke behandeling. Ben je als werkgever niet in staat je medewerkers gelijk te behandelen (NB; wat iets anders is dan gelijke beloning), zal je nooit kunnen profiteren van diversiteit…..

De tip is dan ook solliciteer bij een ‘Investor in People’. Maar ook: solliciteer bij UNILEVER! UNILEVER is één van 10 organisaties wereldwijd die als werkgever het HeforShe commitment heeft afgegeven; compliment. Het commitment past ook bij een organisatie die zich vorig jaar committeerde aan de ontwikkeling van 5 miljoen vrouwen. En: onderdelen van UNILEVER zijn een ‘Investor in People’. Zo deed het Nederlandse UNIMILLS IiP ervaring op en zo ontving UNILEVER Hongarije 1 jaar geleden de erkenning.

Mogelijk dat Jet & Hans voor de overige werkgevers een (IiP-)routekaart kunnen toevoegen aan hun navigatiesysteem. 😉

Willem E.A.J. Scheepers is o.m. ‘Investors in People practitioner’.

============

140216

‘RONALD REAGAN once said that “The nine most terrifying words in the English language are, ‘I’m from the government and I’m here to help’.” Today they are run a close second by 12 words: “I’m from human resources and I’m here to organise a diversity workshop.” Most people pay lip service to diversity in public. But what they think in private can be very different.” aldus ‘Schumpeter’ in het The Economist artikel Diversity Fatigue. Het thema ‘diversiteit’ wordt zo vaak aangehaald dat er in organisaties (over)vermoeidheid ontstaat ‘daar is ie weer……’.

Schumpeter concludeert dan ook: ‘The growing diversity of the workforce should be a cause for celebration. Getting rid of discrimination against minorities represents a triumph for natural justice as well as a chance to make society as a whole stronger. But the celebration needs to be mixed with hard work and clear thinking. Companies will find it hard to make a success of diversity if they refuse to recognise that it brings challenges as well as opportunities. And they will find it impossible to confront these challenges if they dismiss any reasonable question that is raised about diversity policies as if it were a plea to go back to the age when white men ruled the roost.’ Idd……

2 thoughts on “Navigeren Naar de Top, gaan we daarmee ook de juiste kant op?”

Topman UNILEVER Paul Polman weigert opnieuw salarisverhoging…. – ManagementPro 6 jaar ago

[…] in de Ontwikkeling van 5 miljoen Vrouwen. Ook heeft UNILEVER zich als enige Nederlandse werkgever gecommitteerd aan de HeforShe campagne. Een initiatief van de VN voor gelijkheid c.q. gelijke behandeling van vrouwen. UNILEVER is een […]

100 Vrouwelijke Hoogleraren; het kan. | Willem E.A.J. Scheepers MBA, Univ.docent Strategisch HR®M, Investors in people Practitioner & Edut®ainer @ VirtualBusinessConsultant.eu 5 jaar ago

[…] 1e bericht verscheen deze week, het 2e bericht vorig jaar. Nadat Minister Bussemaker ten strijde trok tegen het bedrijfsleven (met tot nu weinig succes, […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *