Nee, Investors in People kost je geen extra tijd!

Gisteren ontving ik waardevolle feedback: een potentiële klant voor het Investors in People Model besloot de invoering er van (voorlopig) uit te stellen. De motivatie voor dit besluit: ‘De invoering van het IiP Model kost ons te veel tijd, tijd die we nu niet beschikbaar hebben.’ Een teleurstellende mededeling uiteraard, toch vormt het tegelijkertijd voor mij waardevolle feedback. (nb; verrast? verrast dat ik er toch nog ‘iets’ positiefs uithaal, uit de mededeling dat een opdracht niet doorgaat? niet doen, dat verrast zijn, conform de IiP-principes valt er altijd ‘iets’ te leren, ook als iets niet doorgaat….. )

De feedback is waardevol omdat ik nu constateer dat ik tijdens mijn inleiding over het IiP-Model, enkele weken daarvoor, onvoldoende duidelijk ben geweest. Ik heb onvoldoende duidelijk uit weten te leggen of toe te lichten dat Investors in People naadloos aansluit bij de lopende werkzaamheden en dat je als organisatie vooral zelf je ontwikkelsnelheid bepaalt, niet IiP! Dan doen we de volgende keer dus anders!

‘Maar wat kost het je dan wel aan extra tijd? Het kan toch niet zo zijn dat er helemaal geen extra inspanning wordt gevraagd?’ Terechte vraag & het antwoord is…..

IiP is geen 1-malige Actie maar een continue Organisatie Ontwikkeling.

Voorafgaand aan de invoering van Investor in People doen we een 0-meting. Deze 0-meting bestaat uit een enquête voor respectievelijk Top Management, Management & Medewerkers binnen de organisatie (een 360o onderzoek dus) en interviews voor een ad random door de IiP-adviseur gekozen groep (top)managers en medewerkers. Afhankelijk van de personele grootte van de organisatie bedraagt de te interviewen groep ca. 5 – 10% van de populatie. De uitkomsten uit de interviews bevestigen c.q. verduidelijken de uitkomsten uit de enquêtes. Wat cruciaal is: de deelname aan beiden, enquête en interview, is vrijwillig.

De tijd die dit je extra kost, als je deelneemt aan IiP-enquête én IiP-interview, bedraagt: ’15 voor het invullen van de enquête en 1 – 1 1/2 uur voor deelname aan het interview. That’s it.

& Dan? Dan volgt rapportage van de bevindingen aan alle deelnemers. Het Actieplan dat daaruit voortkomt maakt de organisatie zelf, betrokkenheid van medewerkers is daarbij al direct van belang. Die Acties zijn dan ‘in lijn’ met de snelheid (van ontwikkeling) van de organisatie. Dit zelf bepalen van je Acties, van je doelstelingen is binnen het IiP-Model cruciaal omdat je jezelf uitsluitend commiteert aan je eigen doelstellingen, niet aan die van een ander (nb; in dit kader een ander zoals je IiP-adviseur).

‘Maar kost het je dan écht geen extra tijd, IiP?’ Nu kan uit de IiP 0-meting naar voren komen dat het hebben van een Strategisch Plan voor de organisatie toch wel wenselijk zou zijn. Dat het handig is als er functiebeschrijvingen zijn voor managers. Dat het beoordelen van het effect van je investering in training, opleiding, de deelname aan cursussen en seminars etc. van toegevoegde waarde is. Dit voordat je verder kan gaan, verder kan gaan in het proces van de Lerende Organisatie.

Beschikt je organisatie daar nu (nog) niet over dan kost het opmaken daarvan je wellicht extra tijd. Overigens, tijd die je jezelf kunt besparen door gebruik te maken van de vele gratis(!!) formats die IiP daarvoor beschikbaar heeft.

Maar had je dergelijke essentiële (Strategisch) HRM zaken voor je bedrijfsvoering al niet veel eerder op orde dienen te hebben, staat zoiets niet los van IiP? Is deze 0-meting ‘slechts’ het moment dat i.d. ‘naar boven komt’? Ik vind van wel, maar dat tijdsaspect  heb ik dus onvoldoende duidelijk kunnen maken. Jammer, toch weer wat geleerd.  😉

NB; als het IiP-Model je echt zoveel Extra Tijd zou kosten, zou een ziekenhuis, waar er toch structureel personeelstekorten zijn, er ooit aan begonnen zijn, aan IiP? Wat denk je?

Binnenkort volgt de Investors in People 2010 presentatie, dit tijd-hiaat pas ik er dan ook in.

1 thought on “Nee, Investors in People kost je geen extra tijd!”

Investors in People 2010, filmpje! 12 jaar ago

[…] keer: – met een hardnekkig misverstand, – met rendement, – met de financiële ‘crisis’, – met Commitment, – […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *