Open Brief aan Minster Rouvoet over het Keurmerk voor Gezinsvriendelijk Werkgeverschap.

Maandag jl. werd de ‘LofList 2009’ bekendgemaakt, een ‘list’ met daarin de 10 werkgevers die zich het best bezig houden met ‘gezinsvriendelijk werkgeverschap’ ofwel met een optimale balans tussen werken, leven & gezin; een prima initiatief. De prijzen werden uitgereikt door Minister van Jeugd en Gezin, Mr. André Rouvoet.

In alle euforie deed de Minister vervolgens een oproep voor  de ontwikkeling van een een ‘Keurmerk voor Gezinsvriendelijk Werkgeverschap’: ‘ Het keurmerk geeft aan dat een bedrijf of instelling vooroploopt in het realiseren van ‘een optimale balans tussen werk en privé voor zijn werknemers’, meldt zijn Ministerie. Ook mooi. Maar….. dat ‘keurmerk’ bestaat al!  Wij hebben alleen nagelaten om dit vroegtijdig bij de Minister onder de aandacht te brengen. 😮

Wat niet is, dat kan nog komen & daarom stuurden we de Minister een open brief met daarbij de ervaring van Pip Millard. Pip werkt bij een werkgever die beschikt over zo’n ‘Keurmerk voor Gezinsvriendelijk Werkgeverschap’. Pip merkt o.m. op: “I have changed my hours at least seven times in the eight years that I have worked here. Woodlands have been fantastic in supporting my changing needs when my two children arrived,”  Flexibiliteit, dat is wat Pip hier zegt, en flexibiliteit dat is feitelijk de kern van dit ‘keurmerk’.

“Geachte heer Rouvoet,

Met interesse hoorde ik uw oproep tijdens de uitreiking van de ‘Loflist 2009’, een oproep voor een ‘keurmerk voor gezinsvriendelijk werkgeverschap’. Het is uw doelstelling dat dit ‘keurmerk aangeeft dat een bedrijf of instelling vooroploopt in het realiseren van een optimale balans tussen werk en privé voor zijn werknemers’.

Nu kan ik u melden dat dit keurmerk bestaat. Het is m.n. in Groot Brittannië bekend onder de naam ‘Investors in People’ (IiP).  Eén van de aandachtspunten van het IiP-Model is: ‘Gezondheid en Welzijn’, met daarin ook een focus op de ‘balans tussen werken en leven’ ofwel een focus op flexibiliteit. Bij deze brief vindt u een casus waarin een Britse medewerker, Pip Millard, uitlegt wat dit voor haar betekent.

Het IiP-Model meet beleving en heeft tot doel werkzaamheden effectiever en efficiënter te laten verlopen. De betrokkenheid, of het commitment, van de medewerkers is daarvoor essentieel.

16 jaar Britse ervaring leert dat, wil je komen tot een optimale balans tussen werken en leven, er een aantal barrières dienen te worden overwonnen. Barrières zoals:

  • Tegenwerking van het Management omdat men zich onvoldoende bewust is van het rendement.
  • Dat een optimale balans geldt voor iedere medewerker, vrouwen en mannen.
  • De perceptie dat flexibiliteit de carrière negatief beïnvloedt.

De Werken & Leven Balans is er om de capaciteit van de organisatie te versterken, te verbeteren en om als organisatie veerkracht te tonen door medewerkers te ondersteunen bij een waardevolle balans tussen werken, leven en gezin.

Bent u geïnteresseerd? Wilt u aanvullende informatie? Ik hoor het graag van u.

Met een vriendelijke groet,

Willem E.A.J. Scheepers”

Beste lezer ook u leert meer over dit ‘Keurmerk’ en over de balans tussen werken, leven en gezin & het rendement voor uw organisatie(!), in het Investeren in Mensen weblog.

===================================================

Aanvulling 121009

De site van het blad Management Team komt vandaag met het artikel Gezinsbeleid Loont. In het artikel komen een aantal onderzoeken naar voren die de titel onderbouwen. Eén daarvan is het onderzoek door OSA, Institute for Labour Studies. Grappig is dat de onderzoeken waarop zij zich baseren nagenoeg identiek zijn aan die van IiPUK.

Conclusie van iedereen: ‘Werkgevers zijn er van overtuigd dat gezinsvriendelijk beleid hen veel kan opleveren. Wel vinden ze dat gezinsvriendelijk beleid niet op zichzelf moet staan, maar onderdeel moet uitmaken van het algemene HRM-beleid.‘ Waar hadden we het hier ook al weer over?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *