Open Brief aan Staatssecretaris Drs. Jack de Vries

“Geachte heer De Vries,

Met interesse volgde ik vanochtend het interview dat u gaf aan de NOS. U meldde daar dat uw organisatie kampt met een tekort aan 7.000 mensen of wel 14% van uw militairen (m/v). Dat is een fors tekort of, anders gezegd, een forse uitdaging.

Voor die uitdaging heb ik een advies voor u: wordt een Investor in People!  

Nu is uw Ministerie niet zomaar een Investor in People (IiP), het lost uw uitdaging om de vacatures te vervullen dus niet direct op maar IiP helpt uw organisatie zeker op de langere termijn. Bewijs?

Uw collega op het Britse Ministerie van Defensie (MOD), Permanent Under Secretary for the Ministry of Defence Sir Bill Jeffrey, heeft aanmerkelijk minder problemen om vacatures te vervullen. Dat terwijl de demografische situatie, toch de oorzaak van de krapte op de Westerse arbeidsmarkten, in Groot Brittannië nagenoeg gelijk is aan die in Nederland. Echter, het MOD kent op een personeelsbestand van 179.000 militairen (m/v) slechts 3,2% vacatures!

Het MOD vormt daarmee voor uw Ministerie een mooie benchmark. ‘Profile’ noemt IiP dat.

De reden van dit succes voor het MOD? Het Ministry of Defence is een Investor in People.

Het organisatiemodel Investors in People (IiP) stamt uit Groot Brittannië: “The Investors in People Standard provides a framework that helps organisations to improve performance and realise objectives through the effective management and development of their people.” .

Maar: het IiP-model is er ook in Nederland, al geruime tijd zelfs (nb; alleen niet bij de Ministeries).

Als bijlage bij deze brief vindt u in het kort informatie over het MOD en over Investors in People.

Uiteraard voorzie ik u graag van meer informatie over resultaten met Investors in People en help u, dito graag, om de eerste stappen te zetten zodat ook uw organisatie een Investor in People wordt.

Een IiP-er waarvoor de uitdaging om vacatures te vervullen aanmerkelijk minder groot is.

Met een vriendelijke groet,

Willem E.A.J. Scheepers MBA

Erkend Investors in People – adviseur.”

Bijlage:

” Het Britse Ministerie van Defensie kent uiteraard de ‘standaard’ personeelszaken zoals: werving en selectie maar ook behoud van medewerkers, inwerkprogramma’s, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, sociale voorzieningen, doorgroeimogelijkheden, gelijke behandeling, talentmanagement etc.

Dit geheel is aangevuld, verdiept en vastgelegd in The Service Personnel Command Paper; één van de ‘afgeleiden’ van het MOD IiP Project. Deze Paper behandelt onderwerpen zoals:

  • Accommodation;
  • Education;
  • Medical care
  • Familie; (nb; een kleine toelichting  ‘Careers for partners; support for families while partners/spouses on operations and overseas’.)
  • Veterans and widows welfare;
  • Boards of Inquiry/Inquests; :
  • Pay and allowances;
  • Recruitment and retention;
  • Training; .
  • Commonwealth Soldiers/Gurkhas: naturalisation; (nb; onder het motto ‘Gelijke Behandeling’)

Allemaal zaken die ongetwijfeld ook de aandacht hebben van uw Ministerie, vraag is alleen: zijn ze ingebed in uw organisatie? Is er goed gecommuniceerd? Beter nog: is er commitment?

Meningen over het HR (IiP)Beleid van MOD:

Bob Ainsworth MP, Minister of State for the Armed Forces over ‘zíjn’ personeelsbeleid:

“We in Government have a responsibility to recognise the commitment and sacrifice our Armed Forces make for our country, and in return we must look after them and their families. To do this we need the entire Government, working together in a comprehensive and co-ordinated way. We also need to look at how we can make the best of the support offered by other organisations and charities who make an important and much appreciated contribution.”

Permanent Under Secretary for the Ministry of Defence, Sir Bill Jeffrey, over MOD en IiP:

“IiP recognition across the whole department is a fantastic achievement, particularly as it has been attained against a backdrop of change programmes and intense operational demands. The IiP process is, in effect, an audit of what we are doing to improve our management of people, and – although there is much still to do – recognition confirms that we are on the right track. The MOD recognises the importance of training and developing staff and is working hard to be an even better employer.”

Mrs Jo Temple, MOD Project Manager for Corporate Assessment:

“With so many facets to the Department, communicating our overall goal was a true challenge. Investors in People is making an ongoing contribution to continuous improvements in our performance”

Met dat laatste raakt Mrs. Temple op zich de Kern van het Investors in People Organisatiemodel: het richt zich op Communicatie en op het Commitment van alle leidinggevenden: Commitment aan (essentiële) HR-issues! Ben je gecommitteerd dan zou je er ook wel eens graag willen werken…..”

De brief ging zojuist op de post.

(nb; Dat ik n.a.v. mijn eerdere belofte al zo snel iets zou kunnen melden over het MOD & IiP, dat had ik ook niet verwacht.)

8 thoughts on “Open Brief aan Staatssecretaris Drs. Jack de Vries”

Marjolijn Peeters-Meijer 13 jaar ago

Ik ben van mening dat het niet zo eenvoudig ligt bij het MoD-NL.

Waar jaren lang bezuinigingsronde, na bezuinigingsronde binnen de Nederlandse Defensie heeft huisgehouden als een orkaan, komt het moment dat er niet veel meer is. De afgelopen jaren heeft Defensie moeten bezuinigen ook op personeel. In de periode tussen 2000 en 2007 zijn circa 25.000 Defensie medewerkers naar huis gestuurd met dank voor bewezen diensten. De huidige krijgsmacht bestaat nu nog uit 29.000 burgermedewerkers en 50.000 militairen.

Het Nederlandse Defensiebeleid is al meer dan 100 jaar gericht op de verdediging van onze landsgrenzen. Het Engelse Defensiebeleid is al meer dan 100 jaar gericht op het in standhouden van een grootmacht. Hierin schuilt het verschil: cultuur. Om als grootmacht groot te blijven moet je veel investeren in uiterlijk en machtsvertoon. Een groot sterk leger boezemt nou eenmaal angst in bij potentiële vijanden. Nederland heeft een (militaire) cultuur van: liever niet opvallen. Denk aan de politieke standpunten van de Nederlandse regering in WO1 en de Duitse inval in Polen (WO2). Nederland is liever neutraal. Door het wegvallen van het “rode gevaar” eind jaren 80, vond de politiek het nut van het Nederlandse leger nog minimaal. Ze zouden toch niet meer aanvallen, we zijn vriendjes met de buren, dus waarom nog een leger?

Deze (oude) Nederlandse militaire politiek zorgt dat Nederland vergaande bezuiniging uitvoert op het Defensie apparaat. Defensie als sluitpost op de begroting. Waar je bezuinigt op Defensie, bezuinig je ook op Defensie personeel (burgers en militairen): als een groot bedrijf moet inkrimpen wordt eveneens veel werknemers de wacht aangezegd.  Dit fenomeen staat los van het gevoerde (militaire) HR-beleid bij Defensie. Waar rigoureus personeel moet verdwijnen om die vervolgens toch weer nodig te hebben geeft nou eenmaal problemen. Laat de politiek eerst een keuze maken waar zij aan vast blijft houden (lange termijn visie) en niet voor alleen de regeerperiode van 4 jaar het sommetje maken. Pas als de politiek een besluit heeft kunnen nemen over hoe men MoD-NL wil gaan inzetten in de toekomst, pas dan is het zinvol IiP in te voeren.

willem scheepers 13 jaar ago

Marjolijn, dank voor je reactie. Het voegt zeker iets toe aan de discussie die m.i. over dit onderwerp, medewerkers & Defensie, breder gevoerd mag worden.

Ik ben het met je eens dat er een, belangrijk, cultuurverschil is tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De essentie van dat verschil geef jij al aan. Of in dit verband: bezoek een Nederlandse legerplaats en vervolgens een Britse en dat (cultuur)verschil op dit vlak is je direct duidelijk.

Overigens, zowel het Nederlandse als het Britse leger maakt “maar” 0,3% uit van de bevolking. Wel is in het VK naar verhouding meer burgerpersoneel (nb; 100.000). Dus zo “overdreven groot” is dat Britse leger niet, niet in omvang althans.

“Terug naar IiP”, voor dit organisatiemodel maakt het feitelijk niet uit in welke (groei)fase een organisatie verkeert. Er is met IiP een focus op de Strategie van de organisatie, niet op de inhoud ervan (dat mag de organisatie zelf doen) maar wel op de Communicatie. Communicatie over (het belang van) de Strategie met als doel: continuïteit. Wat essentieel is voor succes is het Commitment van de managers, hier de commandanten. (nb; maar Commitment geldt niet alleen voor het succes van IiP)

& Wie weet resulteert dit vervolgens ook in positieve beeld- en besluitvorming bij de Politiek; ik verwacht het.

nog een Open Brief aan Staatssecretaris De Vries…… 13 jaar ago

[…] 29 augustus schreef ik een Open Brief aan Staatssecretaris Drs. Jack de Vries. Reden: De Vries’ Ministerie heeft een aanzienlijk personeelstekort & dat in […]

**** CRISIS AANBIEDING **** 13 jaar ago

[…] Daarnaast: organiseren is een continue leercirkel. Ervaren wat Goed gaat in uw organisatie en kijken naar dat wat Beter kan is essentieel voor de Planning van het komende jaar. (nb; een brief met daarin een, relatief, eenvoudig voorbeeld.) […]

Walther Ploos van Amstel 13 jaar ago

Laatst was ik bij een Defensiebijeenkomst om na te denken over de toekomst van logistiek. Dat kunnen vruchtbare dagen zijn waarbij je veel van elkaar en van anderen kunt leren als je dat tenminste wilt… Maar wat liep het anders. Met de opmerking ‘ik ben teleurgesteld’ sneed de landmacht kolonel diep in het vlees van de jonge officier die eerst nog enthousiast zijn plannen om de logistieke processen nu eens echt fundamenteel aan te pakken presenteerde.

De kolonel maaide met die ene opmerking voor het front van 180 collega’s alle initiatief neer.
De ‘koude oorlogs’-rillingen liepen over mijn rug. Dit is toch ‘friendly fire’? Ik zag de ogen van de jonge officier breken Einde gesprek, einde dialoog, einde bouwen. En waarover de kolonel nu echt teleurgesteld was bleef onduidelijk… elk initiatief was die dag in elk geval in de kiem gesmoord. Verboden te leren!

Ik schaam me voor die kolonel en het voorbeeld dat hij daarmee geeft aan de vele jonge collega’s. Schiet rustig je creatieve collega’s af en doe zelf verder niets tot je VUTje. 

En intussen loopt jong talent weg… Een oud-cadet stuurde mij na 3 jaar een mailtje met een droevige boodschap: “Vol goede moed begon ik aan mijn loopbaan als officier bij Defensie. Al snel werd mij duidelijk dat defensie in een aantal opzichten minder professioneel is dan zij zich voordoet. Regelmatig leidt het gebrek aan vermogen om de kennis binnen de organisatie te gebruiken, het gebrek aan de wil om de oogkleppen af te zetten voor de vooruitgang die op logistiek gebied in de civiele sector wel wordt geboekt én het gebrek om materiële en personele zaken af te zetten tegen de daadwerkelijke financiële gevolgen tot grote ontevredenheid bij mij. Vrij spoedig ben ik op zoek gegaan naar de mogelijkheden om een civiele studie op te pakken om mijn horizon te verbreden en deze kennis aan te wenden om ons bedrijf te verbeteren. De studie werd gevolgd, maar defensie toont geen interesse in deze verworven kennis. Ik ben ontevreden.”

Defensie heeft mensen nodig die over de vierkante meters van hun afdeling of eenheid heen kijken. Mensen die hun nek uitsteken en daadwerkelijk willen proberen de razend ingewikkelde wereldwijde operatieketens in de greep te krijgen. Dat is niet eenvoudig, dat vraagt lef, durf en vaak ook gewoon ‘trial and error’ met passie voor steeds weer veranderen en verbeteren. Ik weet zeker dat we die mensen in huis hebben. Maar dan moet je ze niet neermaaien als ze een keer hun nek durven uit te steken.

‘Friendly fire’ vermoordt teveel goede initiatieven bij defensie. Ik hoor te vaak ‘ja, maar’ en te weinig ‘ja, graag’. Daar wil toch niemand werken!

HR in de Zorg? IiP in de Zorg! 12 jaar ago

[…] Deze brief ging er deze week uit naar een scala aan Ziekenhuizen en Verpleeg- en Verzorginginstellingen in Zuid-Nederland. Maar ‘de rest van ons land’ wil ik het ook niet onthouden vandaar: opnieuw een Open Brief. […]

Werven op de Huishoudbeurs; Gelijkheid & Diversiteit. « Willem Scheepers over het Investeren in Mensen. 10 jaar ago

[…] Staatssecretaris van Defensie Jack de Vries gaat vrijdag vrouwen werven voor een functie bij ‘zijn’ Defensie & dat doet hij op de Huishoudbeurs….. Goede zaak. Hij vindt daar letterlijk een Schat aan gegadigden om zijn doelstelling, 15% (meer) vrouwen werven, te kunnen realiseren. […]

Effectieve Communicatie en Effectief Verandermanagement maken Het Verschil. – ManagementPro 9 jaar ago

[…] “Many companies are training managers to communicate and manage change effectively, but very few find it effective.” Een uitzondering is dan het Britse Ministerie van Defensie. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *