Oproep tot High Performance Working in de Zorg

Gisteren deed Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, in de media een oproep aan de werkgevers in de Zorg om “anders te gaan denken”.

Meijerink opent zijn oproep met de woorden: ‘Er zullen nooit genoeg mensen beschikbaar zijn om aan de vraag naar personeel in de zorg te voldoen.’ Deze ontwikkeling is bekend. Kijken we naar de Zorg met 700.000 banen dan zijn er nu ca. 50.000 vacatures. Halen we hier de sector Welzijn bij dan komen we getotaliseerd op 1.300.000 functies met, ook getotaliseerd, ruim 100.000 vacatures and rising, zeggen we dan. Meijerink noemt de Zorg een Rupsje nooit Genoeg.

Hij vraagt zich af ‘Moeten ziekenhuizen die nu klagen dat ze niet aan voldoende personeel kunnen komen zich daar maar bij neerleggen, bij deze situatie?’ Als antwoord geeft hij ‘Zeker niet! Goede werkgevers in de Zorg hebben beduidend minder last van van krapte op de arbeidsmarkt dan de rest.’

Mooi, maar wat typeert dan zo’n ‘Goede Werkgever’? Meijerink stelt die vraag ook zelf: ‘Wat is dan die goede werkgever in de Zorg?’ Zijn antwoord: ‘Dat zijn de ziekenhuizen maar ook de thuiszorgorganisaties waar ruimte is voor professionals. Zorgverleners – van alphahulpen tot medisch specialisten – krijgen er de ruimte om zich als professional verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door ze te betrekken bij praktijkonderzoek. Hiermee leveren zij zelf een bijdrage aan de verbetering van de zorg. Ze groeien als individu en de organisatie verbetert mee. In zo’n ziekenhuis willen verpleegkundigen en anderen graag werken.’

Inderdaad: De Beste Werkgevers krijgen het Beste Personeel! dat meldde ik eerder ook, mee eens dus.

Enkele weken geleden maakte de Britse National Health Service (nb; een trust die in ons land soms nog bekend staat als ‘belabberde zorg’ maar waarvan een aanzienlijk aantal partners inmiddels sterk verbeterd functioneren & opereren; achterhaald dus, dat idee) de Health Care Top 100 2010 bekend. Clare Chapman, director general, workforce at the Department of Health benadrukt het belang van de Healthcare 100, “This is a fantastic testimony for any organisation, and provides important information to patients as they choose their services, and to staff as they choose where they want to work.

Eerdere edities van de Healthcare 100 ‘the best employers get the best staff’ lieten al zien dat successen van Zorginstellingen wel degelijk effect hebben op de arbeidsmarkt. Dit jaar maakt het onderzoek ook duidelijk dat er een positieve invloed is op de aantrekkingskracht voor cliënten.

& Weer scoren dit jaar de Investors in People onder de, hier Britse, zorginstellingen Hoog. In nagenoeg alle categorieën wordt de No. 1 positie ingenomen door een Investor in People.

Feitelijk doet Meijerink een oproep naar High Performance Working binnen de Zorg & Welzijn sector.

De definitie van High Performance Working (HPW) is: “Een algemene benadering in het managen van organisaties die gericht is op een meer effectieve betrokkenheid en commitment van medewerkers en managers met als doel het bereiken van hogere prestatieniveaus.”

HPW dus, deze nieuwe manier van werken zal nodig zijn, zal zelfs dringend nodig zijn, wil de Zorg niet alleen aan de obligatoire sector-‘verplichtingen’ kunnen voldoen maar wil de Zorg überhaupt de cliënten van dienst kunnen blijven zijn conform hun verwachtingspatroon.

Het zijn inderdaad bijzondere uitdagingen, waar de Zorg voor staat……

Bookmark and Share

1 thought on “Oproep tot High Performance Working in de Zorg”

Innovatie in de Zorg, hoe lang nog? Patiënt of Idee? 11 jaar ago

[…] Daar is ie weer: Communciatie: openheid over je Visie, je Missie, je Beleid richting je medewerkers om hen te betrkken & te committeren is (ook) c r u c i a a l voor suc6, dat leren ons Britse succesvolle voorbeelden. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *