Over Managers en andere Werkers.

“Stel een topmanager maakt 5 procent minder fouten en dat scheelt het bedrijf 50 miljoen; daar wil je wel 5 miljoen aan ‘excessief’ salaris voor betalen. Ieder heeft voordeel want de koek wordt groter. Managers en andere werkers krijgen meer.” dat stelt Auke Leen vanochtend in een ingezonden stuk in Het FD met de titel ‘Regels Topinkomens Zinloos’.

Als een manager (m/v) en deze manager alleen(!) zorgt voor zo’n significante besparing, dan mag de manager (m/v) wat mij betreft voor een essentieel deel meedelen in dit succes. Voorzover ga ik dan ook met Leen mee.

Grappig vind ik dat Leen in zijn stuk consequent spreekt over Werkers als hij het, waarschijnlijk, over ‘werknemers’ of over het tegenwoordig toegepaste ‘medewerkers’ heeft.

De Werkers, waar zijn ze gebleven? Het zijn soms net Mensen……

Zoals gezegd: werknemers zijn medewerkers geworden, mannen en vrouwen staan in de organisatie wat mogelijkheden betreft al geruime tijd op 1 lijn, allochtonen hoeven niet meer anoniem te solliciteren en zelfs senioren hebben opeens weer nut voor de organisatie! Komt daar opeens weer een bericht waarin over Werkers wordt gesproken. Een ietwat cynische gedachte is dan: ‘Zijn die er nog? Werkers?’ 😉

Jawel ze zijn er, zelfs een ambtenaar wordt al geruime tijd gewaardeerd als werknemer! Nog even en de ambtenaar is ook een medewerker.

Om nu alle misverstanden te voorkomen kunnen we misschien beter spreken over Mensen. & Als we dan binnen een organisatie tóch onderscheid dienen te maken, al was het maar om het organigram inzichtelijk te kunnen krijgen, laten we dan spreken over Manager en Mensen. (Nb; waarbij een manager dan ook een mens is, OK?)

Bij een Investors in People audit doe ik dat niet anders, met Mensen spreken, en dat ziet er dan zo uit:

“De competenties waarover managers moeten beschikken om mensen effectief leiding te geven en te ontwikkelen zijn duidelijk geformuleerd en begrepen.

  1. Topmanagers kunnen beschrijven welke kennis, vaardigheden en gedragingen nodig zijn voor managers om mensen effectief te leiden, te managen en te ontwikkelen en welke plannen zij toepassen om ervoor te zorgen dat managers over deze competenties beschikken.
  2. Managers kunnen beschrijven welke kennis, vaardigheden en gedragingen zij nodig hebben om mensen effectief te leiden, te managen en te ontwikkelen.
  3. Mensen kunnen beschrijven wat hun manager behoort te doen om hen effectief te leiden, te managen en te ontwikkelen.”

Nog 1:

“Managers zijn effectief in het leiden, managen en ontwikkelen van mensen.

  1. Managers kunnen uitleggen hoe zij effectief zijn in het leiden, managen en ontwikkelen van mensen.
  2. Managers kunnen voorbeelden geven van de manier waarop zij mensen, regelmatig en tijdig, opbouwende feedback geven op hun prestaties.
  3. Mensen kunnen uitleggen hoe hun managers hen effectief leiden, managen en ontwikkelen.
  4. Mensen kunnen voorbeelden geven van de manier waarop zij, regelmatig en tijdig, opbouwende feedback krijgen op hun prestaties.”

Handig: Mensen, toch?

Wie weet hebben Mensen ook meer begrip voor hun Managers en anders kunnen ze altijd nog ‘andere’ maatregelen nemen.

2 thoughts on “Over Managers en andere Werkers.”

Stef Bots 13 jaar ago

Stel de gewone managers onder de topmanager maken 5% minder fouten: dat scheelt het bedrijf ook

Geert-Jan 13 jaar ago

Stel een groepje werknemers doet het werk anders waardoor er 5% minder afkeur wordt gemaakt waardoor er structureel 50mln meer omzet gemaakt kan worden…

Stel een manager verwacht 5mln te gaan besparen maar maakt een kapitale inschattingsfout en leidt tot een verlies van 50mln …

Stel een manager verwacht 5mln te gaan besparen maar maakt een kapitale inschattingsfout en leidt tot het verlies van 50fte = vijftig (!) gezinnen.

Stel een manager wil het werk anders organiseren. De werknemers zien dat niet zitten op basis van hun ervaring, expertise en kennis. Ze doen een tegenvoorstel wat eerst wordt verworpen, het gaat dus mis. Uiteindelijk wordt er wel naar de medewerkers geluisterd en het voorstel van de werknemers wordt overgenomen door de manager. Het wordt nu wel een succes en het doel wordt gehaald. De manager heeft een bonusregeling die voorziet in een beloning als het doel wordt gehaald en wordt dus beloond. Het gebeurt erg vaak dat de werknemers niet worden beloond of met een veel kleiner (absoluut en relatief tov manager bonus) bedrag.  

Managers zitten al in de top van de salaris piramide, vaak terecht, excessieve extra beloningen en bonussen ondermijnen de samenhang en betrokkenheid tussen de functies binnen het bedrijf.

Daarom, manager (bijv) 30% bonus, alle andere werknemers ook 30% bonus! Een uitzondering betreft m.i. DGA's en oprichters van bedrijven.

Tot slot, waarom zou je de besparing van het 1ste jaar niet gewoon naar rato (van het jaarsalaris) verdelen onder alle werknemers?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *