Stuwt een Diversiteits Code je Beurskoers Omhoog?

Vanaf 01/01/11 introduceert the Australian Security Exchange een herziene versie van de door hen gehanteerde Corporate Governance Principles and Recommendations Code. Dit document maakt m.n. voor investeerders en beleggers transparant welke aan de ASX beursgenoteerde organisaties voldoen aan Corporate Governance richtlijnen zoals vastgelegd in dit doc.

Het recente verleden heeft geleerd dat de ondernemingen die zich bewezen(!) kunnen confirmeren aan deze ‘principes & aanbevelingen’, want dat zijn het, op deze beurs beter presteren. Da’s mooi & tevens een reden voor de ASX om de inhoud verder te verfijnen.

Dit per 01/01 a.s. herziene doc. heeft 2 interessante aanpassingen: het hebben én toepassen van een diversiteitbeleid wordt een belangrijk aandachtspunt. Ook is nu toegevoegd het kopje ‘please explain’: ‘verklaar ons, beter nog’: leg uit aan de investeerders, waarom uw organisatie (nb; zoals in dit voorbeeld) niet beschikt over een diversiteitbeleid?’

‘Onze’ EURONEXT biedt inzage in het CSR c.q. MVO Beleid van de aan de A’damse Beuers genoteerde onderneming maar gaat daarin niet zo ver als de Australische collegae. Zou dit voorbeeld ook ‘iets’ zijn voor ons?Vorige maand kwam de Rijksuniversiteit Groningen met het rapport Corporate Governance in Nederland. Het rapport geeft een verslag over de naleving van de Code Frijns door de beurgenoteerde ondernemingen. Jammer genoeg komt in dit rapport ‘diversiteit’ c.q. de (mogelijke) naleving van een ‘diversiteitbeleid’ door aan de AEX beursgenoteerde ondernemingen niet aanbod.

Citaat pg. 36: ‘Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat best practice bepaling III.3.1 ter zake onder meer de door de raad van commissarissen na te streven diversiteit níet in het onderhavige onderzoek is meegenomen.’. Het woordje ‘uitdrukkelijk’ zegt feitelijk al genoeg: de onderzoekers lijken(!) diversiteit toch een cruciaal aandachtspunt te vinden…..

Dan maar terug naar de Aussies: “For the purpose of this policy “diversity” includes gender, age, ethnicity and cultural background.” meldt de ASX CG Code. (ook) Da’s mooi want nog te vaak blijft diversiteit beperkt tot M/V (nb; zo is de laatste uitgave van MT’s Management Team een ‘diversiteituitgave’ maar dan wel volledig gewijd aan Vrouwen) & dat terwijl er véél meer diversiteit is (nb; wellicht komen er op termijn ook MT’s met specials over andere ‘diversiteiten’?) …..

De Aussies hebben nog enkele TIPS om te komen tot een effectief diversiteitbeleid:

“Companies may find it useful to consider the following matters when formulating a diversity policy:

1. Commitment to diversity and articulation of the corporate benefits arising from employee and board diversity and the importance of benefiting from all available talent. This should promote an environment conducive to the appointment of well qualified employee, senior management and board candidates so that there is appropriate diversity to maximise the achievement of corporate goals. For example, the needs of a company may point to the need for directors with particular skills and experience.

2. Commitment to and identification of ways to promote a corporate culture which embraces diversity when determining the composition of employees, senior management and the board, including recruitment of employees and directors from a diverse pool of qualified candidates.

3. Identification of factors that should be taken into account in the selection processes and whether professional intermediaries should be used to identify or assess candidates.

4. Identification of programs that assist in the development of a broader pool of skilled and experienced board candidates including initiatives focused on skills development such as executive mentoring programs or more targeted practices relating to career advancement such as those that develop skills and experience that prepare employees for senior management and board positions.

5. Articulation of a corporate culture which not only supports workplace diversity but also recognises that employees at all levels of the company may have domestic responsibilities.

6. Transparency of board processes, review and appointments.”

Op de één of andere manier komt mij dit vaag bekend voor: Gelijkheid & Diversiteit is ‘t, toch? (nb; hier een G&D voorbeeld van een beursgenoteerde onderneming van ‘internationbaal kaliber’ met aan het hoofd een NL CEO). 

Aandacht voor diversiteit in de ruimste zin van het woord is voor relatief veel organisaties, ook de niet-beurgenoteerden, voornamelijk nog een Papieren Tijger. Wie weet verandert dat in 2011 als in de Bestuurskamers duidelijk wordt dat er met een beleid voor diversiteit ook financieel voordeel valt te behalen! 😮

(NB; in het kader van beloningen & gelijkheid is dit artikel van INSEAD ‘The Gender Gap’ interessant: ondanks gelijke kwalificaties worden vrouwen, nog steeds, lager beloond…..)

Bookmark and Share

14 thoughts on “Stuwt een Diversiteits Code je Beurskoers Omhoog?”

Nieuw Thema: Gelijkheid & Diversiteit! « Willem Scheepers over het Investeren in Mensen. 13 jaar ago

[…] “Er is veel te winnen door een organisatie die Gelijkheid en Diversiteit serieus neemt en daarvoor aansluitend een duidelijke strategie ontwikkelt en uitvoert.” Da’s de kern van het Gelijkheid & Diversiteit principe binnen het Investors in People Model, exact in die volgorde. Op dit moment noemen we dit een ‘nieuw’ thema binnen de IiP-erkenning. Dat is het ook voor ons land, nieuw. Binnen het IiP-gedachtengoed van the UK bestaat het uitgangspunt van Equality and Diversity al langer, is er ervaring opgedaan met het toepassen van de Plannen, Uitvoeren, Beoordelen (& niet te vergeten ‘Commitment’!) cyclus op een diversiteitsbeleid & met suc6! Zo blijkt. Ik heb aan dit interessante onderdeel dan ook al eerder aandacht besteed, zowel in dit blog als in het ManagementPro blog; volg eventueel voorgaande links naar de zoekterm ‘Gelijkheid & Diversiteit’ binnen beide blogs. Vandaag kom ik er hier op terug omdat ik zowel de laatste uitgave van Management Team las, een ‘Vrouwen aan de Top’ special, als een herziene versie van de Corporate Governance Principles and Recommendations Code zoals die wordt gehanteerd aan de Australian Security Exchange. Het leuke is dat de laatste, de Code, verder gaat met de “diversiteit definitie” dan de ‘vrouwen’ special van MT. De Code: “For the purpose of this policy “diversity” includes gender, age, ethnicity and cultural background.” Inderdaad, ‘diversiteit’is meer dan uitsluitend M/V. Waarschijnlijk volgen er meer MT ‘diversity specials‘. ‘Diversiteit gaat verder dan de voor de hand liggende vraagstukken voor de naleving van de wet (hoewel natuurlijk belangrijk) en omvat de mogelijkheid van een verbetering van de werving, selectie, retentie, motivatie, doeltreffendheid, loyaliteit en het beheer van talent & talentvolle medewerkers’ aldus een vertaling van de Equality and Diversity code binnen het IiP-Model. ‘In essentie betekent dit werken met en het optimaal benutten van de unieke stijl, talenten, aanpak, cultuur en vooruitzichten van ieder individu in de organisatie.’ Diversiteit staat aan de basis van Innovatie, alleen dat al zou meer dan genoeg motivatie dienen te zijn voor het invoeren van een diversiteitsbeleid. & Dat vervolgens de beurskoers ook omhoog gaat, is mooi meegenomen. Lees ook: Stuwt een Diversiteits Code je Beurskoers Omhoog? […]

Internationale Vrouwendag 100 jaar: Diversiteit ja, Gelijkheid nee. 13 jaar ago

[…] Dat terwijl er voor organisaties, voor werkgevers juist veel te bereiken, zelfs te verdienen, is met gelijkheid & diversiteit: “There is much to be gained by an organisation taking the issue of equality and diversity seriously and developing a clear strategy for its advancement.”. Zo is bewezen dat een diverse samenstelling van je team aan de basis staat van innovatie. […]

Gelijkheid & Diversiteit, i.i.g. onderdeel van het IiP Model ook op de 100e Internationale Vrouwendag. « Willem Scheepers over het Investeren in Mensen. 13 jaar ago

[…] Dat terwijl er voor organisaties, voor werkgevers juist veel te bereiken, zelfs te verdienen, is met gelijkheid & diversiteit: “There is much to be gained by an organisation taking the issue of equality and diversity seriously and developing a clear strategy for its advancement.”. Zo is bewezen dat een diverse samenstelling van je team aan de basis staat van innovatie. […]

(hilarische) Argumenten waarom een vrouw toch geen Manager wordt…. – ManagementPro 12 jaar ago

[…] niet zo maar ‘iets’. Het is al lang geen window dressing meer. Bewezen is inmiddels dat een divers samengesteld team aan de basis staat van (broodnodige) innovatie. (nb; waarbij ‘diversiteit’ dan verder gaat dan uitsluitend M/V, het is ook jong/oud, […]

(hilarische) Argumenten waarom een vrouw toch geen Manager wordt. « Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant. 12 jaar ago

[…] niet zo maar ‘iets’. Het is al lang geen window dressing meer. Bewezen is inmiddels dat een divers samengesteld team aan de basis staat van (broodnodige) innovatie. (nb; waarbij ‘diversiteit’ dan verder gaat dan uitsluitend M/V, het is ook jong/oud, […]

Management Pro: (hilarische) Argumenten waarom een vrouw toch geen Manager wordt…. | HAANTJES GEDRAG 12 jaar ago

[…] is niet zo maar ‘iets’. Het is al lang geen window dressing meer. Bewezen is inmiddels dat een divers samengesteld team aan de basis staat van (broodnodige) innovatie. (nb; waarbij ‘diversiteit’ dan verder gaat dan uitsluitend M/V, het is ook jong/oud, […]

Cultuur is cruciaal bij Innovatie (met een héél handige tool! omdat we 6 jaar bestaan) – ManagementPro 12 jaar ago

[…] Het onderzoek van Booz&Co bevestigt dit ‘alleen nog maar’. Een cultuur waarbinnen diversiteit wordt gekoesterd en een leiderschapstijl wordt gehanteerd van gelijkheid & transparantie heeft een straatlengte […]

Cultuur & Innovatie, Gelijkheid & Diversiteit, Management & Leiderschap « Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant. 12 jaar ago

[…] Het onderzoek van Booz&Co bevestigt dit ‘alleen nog maar’. Een cultuur waarbinnen diversiteit wordt gekoesterd en een leiderschapstijl wordt gehanteerd van gelijkheid & transparantie heeft een straatlengte […]

Management Pro: Cultuur is cruciaal bij Innovatie (met een héél handige tool! omdat we 6 jaar bestaan) | HAANTJES GEDRAG 12 jaar ago

[…] organisatie. Het onderzoek van BoozCo bevestigt dit ‘alleen nog maar’. Een cultuur waarbinnen diversiteit wordt gekoesterd en een leiderschapstijl wordt gehanteerd van gelijkheid transparantie heeft een straatlengte […]

Investeren in Diversiteit, is er dan verschil tussen vrouwen & mannen? | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant. 11 jaar ago

[…] Slaughter doet, zeker ‘iets’ te zeggen. Het is hier al vaker ‘aangedragen’: diversiteit draagt bij aan innovatie én is goed voor je organisatie. Alleen lijkt het er (ook hier) op dat er een cultuurverandering […]

Een vrouw kan (nog steeds) niet alles hebben….. – ManagementPro 11 jaar ago

[…] Slaughter doet, zeker ‘iets’ te zeggen. Het is hier al vaker ‘aangedragen’: diversiteit draagt bij aan innovatie én is goed voor je organisatie. Alleen lijkt het er (ook hier) op dat er een cultuurverandering […]

Is alle Hosanna rondom ASML/INTEL en NEDCAR/VDL/BMW terecht? – ManagementPro 11 jaar ago

[…] landen, vormen daar geen uitzondering: een divers samengesteld team staat dan ook (altijd) aan de basis van innovatie. Maar vraag is dan of daarvoor INTEL, BMW c.s. zich naar NL dienen te verplaatsen? Maar ook of […]

Waar vandaan komt het technisch talent voor ASML/INTEL, VDL/BMW en de andere werkgevers in de Slimste Regio? | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant. 11 jaar ago

[…] landen, vormen daar geen uitzondering: een divers samengesteld team staat dan ook (altijd) aan de basis van innovatie. Maar vraag is dan of daarvoor INTEL, BMW c.s. zich naar NL dienen te verplaatsen? Maar ook of […]

Lean In, het boek van Sheryl Sandberg, lossen we daarmee ook het tekort aan technisch personeel op? – ManagementPro 11 jaar ago

[…] bijdraagt aan het innovatieve vermogen van je organsatie en daarmee aan de continuïteit, zelfs aan de positieve opwaardering van de beurskoers (nb; ook die van ‘haar’ FACEBOOK)! Vandaar dat Lean In niet alleen geschikt is voor […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *