Tekort Gekwalificeerd Personeel Remt Groei Bedrijven, daarom: TIPS!

In 2017/2018 komen er ruim 225.000 banen bij en jaarlijks ontstaan zo’n 900.000 vacatures. In 2018 is de sector zorg & welzijn weer de banenmotor. Het aantal WW-uitkeringen daalt in 2 jaar tijd met 100.000 naar 311.000 eind 2018. Met dat mooie bericht kwam het UWV gisteren bij de presentatie van de UWV Arbeidsmarktprognose 2017-2018.

‘Mooi’, omdat je zou kunnen constateren dat de economie weer aantrekt en dat dit een stevige impuls geeft aan de arbeidsmarkt. Maar er zit een addertje onder het gras. Het UWV meldt nl. ook: “De arbeidsmarkt wordt krapper in de zorg & welzijn en de bouw, in de ICT is de arbeidsmarkt al krap.” M.a.w. opnieuw is er nauwelijks talent beschikbaar om aan de vraag van werkgevers te kunnen voldoen.

‘Opnieuw’ omdat we v.w.b. het vroegtijdig inspelen op personeelstekorten hardleers zijn, zéér hardleers.

In 2003 besloot verpleeg- en verzorgingshuis Sint Joris in Oirschot prioriteit te gaan geven aan het Strategisch HRM Beleid. Motivatie: “Er dreigt voor ons een personeelstekort. Daarbij staat de Zorgsector niet in een echt positief licht als werkgever. Wij als Stichting Sint Joris willen ons dan ook onderscheiden als een goed werkgever.” aldus bestuursvoorzitter Arnold Vosters. Dat was 2003, 14 jaar geleden(!) alweer, Vosters c.s. bleek één van de weinigen te zijn die kwam tot dit inzicht. V.w.b. de stand van zaken in de Zorgsector is er dramatisch weinig veranderd.

10 jaar terug, in 2007, was er ook (en opnieuw niet voor het eerst) sprake van personeelstekort in de sectoren Gezondheidszorg, ICT, Onderwijs, Metaal. E.e.a. zou zelfs kunnen leiden tot lege schappen… Steeds waarschuwen instanties als UWV resp. Ministeries dat ‘de economische gevolgen van deze tekorten aan talenten GigGa kunnen zijn!’. Nu ook: ‘tekort gekwalificeerd personeel remt groei bedrijven!’. Toch draait alles gewoon door v.w.b. de inkomsten en uitgaven van bedrijven en lijken maar weinig werkgevers zichzelf echt zorgen te maken over tekort aan talent: ‘we drinken een glas, doen een plas en laten alles zoals het was……’. Pas als ‘de nood écht aan de man is’ grijpt men in; te laat! Maar ja, je weet niet wat je mist, ook financieel niet, als je ‘het’ niet hebt; hier: talent.

Wat kun je doen? Wat kun je zelfs nu nog doen in de resterende maanden van 2017 (ook omdat je concurrenten op dit vlak ook steken laten vallen)? Enkele tips:

  • Analyse van de context waarbinnen de organisatie opereert, een context die van invloed is op het behouden en aantrekken van medewerkers, van talent;
  • Rekening houden met wetgeving, diversiteit, gelijkheid en ethiek m.b.t. het behouden en aantrekken van medewerkers, van talent;
  • Talent, medewerkers, continue en pro-actief ontwikkelen in lijn met de organisatiestrategie, de Visie, de Missie, de organisatiedoelstellingen;
  • Strategisch plannen van de inzet van medewerkers, zowel vast als flexibel als tijdelijk;
  • Strategisch plannen van de opvolging van medewerkers, en dat niet alleen v.w.b. de a.s. gepensioneerden;
  • Zoals aantrekken van nieuw, vast e/o tijdelijk, talent positief gebeurt, dient het dat ook te zijn bij afscheid;
  • Talent acquisitie als vast en continue onderdeel van je aandachtsgebieden, ook al heb je (nog) niemand nodig;
  • Sluit je ogen niet voor de alternatieven voor menselijke arbeid;
  • Stel voor ieder aandachtsgebied, ieder onderdeel van je plan Doelen;
  • Besef dat je organisatie een Merk is, ook (of zeker) voor talent.

Talentmanagement is een strategie en daarmee een logisch onderdeel van Strategisch Mensen (en Robotica) Management, een noodzaak voor werkgevers; zou je zeggen.

Naast V&V Sint Joris pakte Croon Electrotechniek (vid) al in een vroegtijdig stadium de strategische talentmanagementuitdaging op, (ook) de bouwsector zou met structureel personeelstekort te maken kunnen krijgen. In 2015 merkte men op: “We zijn er trots op dat Croon al sinds 2010 het predicaat ‘Investors in People’ verdient. Een gezond en veerkrachtig bedrijf is constant bezig zijn organisatie te verbeteren. De kwaliteit, communicatie, samenwerking, de wendbaarheid van de organisatie verhogen om mee te kunnen gaan in de veranderingen in de markt en de continuïteit en de werkgelegenheid daardoor te waarborgen. Het IiP certificaat is geen doel op zich. Het is een manier inzichtelijk te krijgen wat Croon allemaal op het personele vlak te bieden heeft.”

NB1; Voor het complete plaatje: Croon Electrotechniek is binnen de TBI Groep opgegaan in Croon Wolters & Dros. Deze combinatie kent momenteel 142 vacatures, Sint Joris Zorg kent er 5.

NB2; kort na het verschijnen van deze entry komt Politiek Den Haag (al) met dit bericht: ‘Kabinet moet geld uittrekken voor 40.000 extra verpleegkundigen’. Het geld om te investeren is er blijkbaar, nu het talent nog……

3 thoughts on “Tekort Gekwalificeerd Personeel Remt Groei Bedrijven, daarom: TIPS!”

Toni 5 jaar ago

Werkgevers investeren vaak niet in talent omdat het ze simpelweg geld kost en ze het risico vaak niet aandurven om bijvoorbeeld iemand aan te nemen en die vervolgens (bij)scholing i.c.m. een werkplek (1e jaar ervaringsplek, vanaf 2e jaar normaal meedraaien als volwaardige kracht) te bieden. Best triest! Tegenwoordig denken ondernemers teveel en te lang na over allerlei risico’s. Waardoor investeringen vaak te laat gedaan worden. Zoals we nu met z’n allen bezig zijn… dienen we de definitie van ondernemen te herdefiniëren. Risico… dat stuk moet eruit. Waarom? Tegenwoordig willen ondernemers 0% risico lopen en doen alles om dit te realiseren. 0% risico lopen bestaat niet… dat is nog iets wat die ondernemers maar moeten zien uit te vinden.

En nog iets… kijk iets verder dan wat het je kost. Blijf niet hangen bij jonge krachten maar biedt andere talenten ook kansen. Onder talent versta ik: een ieder (potentiële werknemer) die toegevoegde waarde kan hebben voor de organisatie. Mijn oproep aan werkgevers is: Investeer tijdig en… investeer niet alleen in bijvoorbeeld jongeren maar ook in oudere arbeidskrachten (40-67 jarigen). Deze zijn vaak erg gemotiveerd, hebben een hoop kennis/ervaring en zijn niet zo vaak ziek als de meesten denken. O en… de kosten vallen ook vaak reuze mee. Heb lef en draag een steentje bij aan een gezonde economie.

Joke van Galen 5 jaar ago

Tja, de oudere zorgwerkers doen het nu anders: die verzorgen mensen particulier, als ondersteuning of aanvulling van de mantelzorgers. Daar wordt niet gekeken naar een werknemer als iemand met een afbreukrisico. Daar is iedere dag veilig en gerust thuis wonen winst en kwaliteit van leven.

Ruud Martijn 5 jaar ago

Als werkgevers meer naar de persoon kijken en de talenten die deze meebrengt is er veel meer aanbod dan ze zien. Vaak wordt alleen gekeken naar diploma’s, die pragmatische, autodidactische mensen niet hebben. Dan sluit je een hele groep uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *