Terwijl MBO Raad en FME-CWM over straat rollebollen over tekort aan technici, ligt de oplossing voor het oprapen.

“Eerst moeten we het geld met z’n allen verdienen om naar die mooie theaterproducties te kunnen gaan. Zonder industrie geen welvaart, zonder welvaart geen theaterkaartjes.” fulmineert FME-CWM voorzitter Dezentjé Hamming vandaag in Het Financieele Dagblad. Hamming is boos op MBO Raad voorzitter Jan van Zijl. Van Zijl maakte in dezelfde media eerder deze week de opmerking dat er niets mis is met een opleiding aan de Frank Sanders Academie voor Musicaltheater.

Hamming & Van Zijl zijn beiden lid van het Techniekpact: ‘Het pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen.’ Volgende maand komt het Pact met ‘een serie afspraken om het technisch onderwijs beter te maken’…… Het feit dat beide leden nu al rollebollend over straat gaan, voorspelt daarvoor weinig goeds.

Het debat rondom het tekort aan technici neemt zo langzamerhand dramatische proporties aan, dat terwijl de oplossing voor het oprapen ligt.

Dat leert ons althans de ervaring van de Britten. De Britten kennen eenzelfde uitdaging, tekort aan technici, als wij alleen lijken zij deze uitdaging niet alleen veel eerder te hebben opgepakt maar ook Planmatiger. Eerst maar even ‘ter leringhe ende vermaeck’ het bericht in Het FD.

Bron: Het Financieele Dagblad.

In dezelfde week dat leden van ‘ons’ Techniekpact de media opzoeken om hun meningsverschillen te ventileren, komt de Britse UK Commission for Employment and Skills: “At the UK Commission for Employment and Skills we have a driving ambition to encourage more and better investment in the skills and employment opportunities for people in the UK. This goal is key to developing our global competitiveness and to providing good jobs.”, met het rapport Employer Ownership of Skills, Building the Momentum. (nb; let hier op het woordje ‘employer’)

Aanleiding voor dit rapport: “Like many other countries our economy is struggling to recover from one of the worst economic crises in generations. However, we must not lose sight of the assets that the UK undoubtedly has.

We remain one of the most competitive nations within which to do business and contain some of the world’s leading employers and industries. We cannot accurately predict the technologies and trends that will drive our economy forward but what we do know is that it will be the skills and competencies of our people that will help determine, design and use them.”

Het lijkt sterk op ‘appreciative inquiry’, niet rollebollen met elkaar over dat wat er allemaal misgaat, maar bouwen op dat wat er al goed gaat & wat er beter kan! De Britten zien de beschikbaarheid van talent ook als prima ‘vestigingsklimaat’ voor buitenlandse ondernemingen, ondernemingen die noodzakelijk zijn om de welzijnsstaat in stand te kunnen houden; zie TATA bijv.

De voorstellen in het rapport zijn:

  1. Incentivise opportunities for young people.

  2. Move from grants and qualifications to sustainable investment in outcomes.

  3. Continue to create the conditions for greater employer ownership.

  4. Unlock the potential of employer and college collaboration.

Voorstellen 2 & 4 lijken m.n, aan te sluiten op de (mogelijke) uitkomsten van het Techniekpact.

2.Move from grants and qualifications to sustainable investment in outcomes:

  • Step: Encourage colleges to broaden the measures used to assess their performance by placing greater emphasis on labour market outcomes.
  • Step: Through partners and ‘Investors in People’ businesses will be encouraged to measure the impact that investment in people has on business performance.”

4. “Unlock the potential of employer and college collaboration:

  • Step: Work experience becomes a core feature of all vocational learning.
  • Step: Use competitive investment to incentivise employers to invest in colleges and become part of the local education and training infrastructure, not justconsumers of it.”

Sturen op Uitkomsten en gaan voor Samenwerking, da’s de boodschap (nb; niet rollebollen dus over tekort aan technici ;-)).

Waarom kiezen de Britten hier nu als Rode Draad voor de ‘Investors in People’ aanpak? Antwoord is de ervaring die de Britten opdeden in ruim 2 decennia bij 23.000 IiP-organisaties (nb; gevestigd in 75 landen, dus de Britten leren ook van het buitenland….*):  “Investors in People is (therefore) an extremely effective route to deploy return on investment metrics and encourage businesses to measure the impact of investment in people on their organisation.”

Bron: Employer Ownership of Skills, Building the Momentum.

Vid: de Britse Overheid maakt ook substantiële middelen beschikbaar om aan de investering in technici te kunnen voldoen. Zo’n boodschap als deze dat had je toch willen zien doen door Rutte e/o Samsom?

NB 1; Vandaag is TOMATORI Food Systems geaccrediteerd als ‘Investor in People’, het is daarmee de jongste IiP-er van Nederland. TOMATORI is een MKB-bedrijf dat zichzelf wil onderscheiden in de markt, ook in de arbeidsmarkt. De technici die TOMATORI inzet dragen bij aan het kwaliteitsstreven van deze organisatie, kwaliteit als de basis voor tevreden klanten. Hun technische kwaliteit is dan ook van ‘levensbelang’ voor dit bedrijf.

Tomatori.eu

Wat dat kwaliteitsstreven ‘in deze casus’ nog opmerkelijker maakt, en wat dan ook in de accreditatierapportage als ‘bijzonder’ wordt omschreven, dat is dat TOMATORI onder eigen toezicht de technici van de klanten opleidt, technici die werken met de (vlees)machines die door TOMATORI worden geleverd.

NB 2; UKCES kwam vorige week met het jaarlijks onderzoek naar de resultaten van de ‘Investors in People’ toepassing. Meer daarover lees je in: Jaarlijks Onderzoek laat zien: Accreditatie als Investor in People draagt bij aan Klanttevredenheid, Inzetbaarheid van Medewerkers, Verhoging Omzet.

Het Techniekpact lijkt mij nu zo al voldoende beschreven. 😉

130513

‘Techniekpact: Shell en ASML introduceren studiebeurzen’ meldt Het FD n.a.v. de ondertekening vanmiddag van het ‘techniekpact‘.

Het meest aansprekend van alle initiatieven dat zijn mogelijk nog de 1.000 studiebeurzen die ASML en PHILIPS introduceren. Voor het overige dien je toch te constateren dat het verdacht veel lijkt op ‘oude wijn in nieuwe zakken’ wat de vraag van de arbeidseconoom Ronald Dekker relevant maakt ‘Het is een prima begin. Maar is het ook af te dwingen? Bedrijven kunnen er zich waarschijnlijk vrij gemakkelijk aan onttrekken.’ Waarschijnlijk ja…..

’s Avonds verschenen twee bewindslieden in Nieuwsuur, Ministers Bussemaken en Kamp. Je kreeg de indruk dat het handig is voor hen, maar mogelijk ook de andere leden van het Techniekpact (….), om nog eens naar ‘De Wereld van Klopping 3.0’ te kijken; leerzaam.

010613

De Duitse Economie blijkt het TechniekPact al decennia terug te hebben bedacht én toegepast; & met suc6, zo blijkt uit dit artikel in The Economist: German education and training, Ein neuer Deal?.

160913

‘Techniekonderwijs in het Nauw’ meldt Het FD vandaag. “Toen in mei het Techniekpact werd ondertekend door drie ministers, alsmede vertegenwoordigers van bedrijfsleven en onderwijs, was iedereen vol optimisme. Hier werd een ‘plan de campagne’ gelanceerd waarmee dit keer écht, en voor eens en altijd, zou worden afgerekend met de Nederlandse tekorten aan technici.”

De verleden tijd is terecht want ‘toen was iedere nog betrokkene nog optimistisch’. De praktijk blijkt echter, helaas & zoals te verwachten (zie hiervoor …..), toch iets weerbarstiger. Zo is het nagenoeg onmogelijk om nu al voldoende leerwerkplekken te vinden.

Om nu toch de vaart er in te houden wil men o.m. de ‘meeliftende bedrijven’ aanpakken.

“Hoe zijn deze ‘free riders’ aan te pakken? In de regio Eindhoven is er een balletje opgegooid. Het idee is dat de industrie voorbeelden overneemt uit de retailsector. Daar eisen veel grote winkelketens van hun toeleveranciers dat ze maatschappelijk verantwoord produceren. Ze mogen, bijvoorbeeld, geen gebruikmaken van kinderarbeid. Naar analogie daarvan zouden bedrijven als Philips en ASML moeten eisen dat al hun toeleveranciers voldoende leerwerkplekken ter beschikking stellen.”

Zo’n eis kan zijn dat je als potentieel werkgever ook een ‘Investor in People accreditatie’ hebt; mooi, toch?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *