Vaardigheden die je nodig hebt in de Fabriek van de Toekomst

“We investeren in onze medewerkers zodat zij over vaardigheden beschikken die zij nodig hebben voor de bedrijfstak van de toekomst, niet die van vandaag.” Prof. Ken Young, LLOYDS Bank Advanced Manufacturing Training Centre. Interessant om te zien, in de YouTube, dat LLOYDS Bank’s Ken Young zich bevindt in een moderne fabriekshal van LLOYDS, niet in een bank hal.

Aan de basis van verandering, ontwikkeling binnen een bedrijfstak staat de verandering binnen een fabriekshal; een mooie metafoor.

“Hoewel een toenemend gebruik van robotica en automatisering het aantal banen (niet alleen) in de assemblage en productie zal verminderen, zal het aantal banen dat vaardigheden vraagt op het gebied van IT en data wetenschap toenemen.” Boston Consulting Group, The Factory of the Future.

Verandering, disruptie, ontwikkeling, het gaat maar door en dat niet alleen binnen de fabriekshal. Het is dan ook raadzaam dat je, zoals prof. Ken Young c.s., continue investeert in je medewerkers.

New technologies are profoundly changing industrial production, giving rise to “the factory of the future.” What will the factory of the future be like with respect to its structure, technologies, and processes? What enablers will manufacturers need in terms of strategy and leadership, employee skills, and IT infrastructure to make it a reality?”

BCG komt deze week met een interessant artikel: de Fabriek van de Toekomst. Hoewel er in het artikel een sterke focus ligt op productieprocessen en dat m.n. binnen de automobielindustrie, is het ook in een breder perspectief een aanrader. BCG noemt nieuwe ontwikkelingen zoals op het gebied van de structuur van het fabrieksterrein, de digitalisering van het bedrijf, de verandering in de processen van het bedrijf. Al deze ontwikkelingen zijn van invloed op de mannen en vrouwen die werkzaam zijn in je bedrijf, of het nu een fabriek is of niet.

In deze entry sta ik, hoe kan het ook anders, stil bij de rol die medewerkers (toch nog) kunnen spelen in de ‘Fabriek van de Toekomst’. Eén van de succesfactoren voor het bedrijf c.q. de bedrijfstak van de toekomst zijn nl.: Employee Skills.

Voor je medewerkers betekent dit dat zij beschikken over:

  • technische vaardigheden: “Employers need to strongly focus on technical skills and backgrounds when training or hiring employees.”;
  • sociale vaardigheden: “The pace of change in the factory of the future means that workers must be willing and able to continuously learn new skills. Rather than primarily performing repetitive tasks, they will often be called upon to solve problems as members of interdisciplinary teams.”
  • training en kwalificatie: “Manufacturers cannot expect workers to build the necessary technical and social competencies on their own. To successfully transition to the factory of the future, manufacturers need to develop an approach to training and qualifying workers.”
  • ontwikkeling m.b.v. nieuwe technieken; “The new generation of workers wants training options that enable flexibility in terms of where and when instruction is available. Self-learning programs on mobile devices, not slide presentations in a classroom, are the preferred way to obtain information.”

De vraag hierbij is natuurlijk wil je als bedrijfstak, maar ook als individuele organisatie pro-actief zijn of re-actief? LLOYDS Bank handelt iig pro-actief. Dat doen zij, zie YT, i.s.m. SIEMENS. Van SIEMENS mag je, als leverancier van toepassingen op basis van automatisering, digitalisering en robotica, verwachten dat zij over een state of the art bedrijfsruimte beschikken. Om hun medewerkers daarbij en daarvoor optimaal in te kunnen zetten is SIEMENS een, je raadt het al: Investor in People.

I am proud of the work we do to develop our people and provide for the future of the rail industry by supporting the next generation. I look forward to continuing this work in the future.” Steve Scrimshaw, Managing Director, Siemens Rail Systems. Scrimshaw is MD van één van de SIEMENS onderdelen die is geaccrediteerd als IiP-er.

Overigens, BCG noemt nog 3 factoren die relevant zijn voor het succes voor het Bedrijf van de Toekomst: de IT infrastructuur, de Strategie van de organisatie en last but not least: de leiderschapskwaliteiten van de (eind)verantwoordelijkheden. Heb jij niets met de toekomst, dan hebben je medewerkers dat ook niet…..

Inspiratie voor deze entry komt uit BCG’s The Factory of the Future.

2 thoughts on “Vaardigheden die je nodig hebt in de Fabriek van de Toekomst”

Geo van Dam 6 jaar ago

Het lijkt er wel weer een beetje op dat alle werknemers langs de “homo universalis” meetlat worden gelegd. De vraag is of dat gaat werken . Misschien moeten we meer denkkracht vrij gaan maken….

Onze wereld die steeds sneller verandert en complexer wordt veroorzaakt bij veel organisaties een stressreactie die zich uit in: nog meer bureaucratie en standaardisatie. Maar dat werkt juist averechts. De oplossing zou wel eens kunnen liggen in het benutten van neurodiversiteit.

De wereld waarin we leven is VUCA: Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Hij verandert sneller en sneller, onzekerheid is troef, de complexiteit neemt toe en dubbelzinnigheid viert hoogtij. Om binnen die VUCA wereld te kunnen overleven zal de manier van denken (en doen) waardoor onze huidige problemen zijn ontstaan moeten veranderen.

Er is dus bijzondere denkkracht nodig. Maar onze stressreactie op VUCA is juist tegengesteld. Wanhopig pogen we met juist meer regels, meer controle, standaardisatie en bureaucratie ons hoofd boven water te houden. Mensen die anders denken, dwars denken, slimmer zijn, creatiever denken, dieper denken, intuïtief denken e.d. passen niet in dat plaatje en worden buitengesloten. Met als gevolg dat er een steeds smallere groep medewerkers overblijft die wordt gedwongen tot eenheidsdenken. De denkkracht in organisaties wordt daardoor sterk ondermijnd. Een ander gevolg is dat de eenheidsdenkers steeds eerder burnout raken.

Enerzijds gooien we denkkracht overboord, anderzijds benutten we bestaande denkkracht onvoldoende. Als we de VUCA paradox onderkennen en de huidige bedrijfsmatige, economische, sociale en maatschappelijke vraagstukken op willen lossen moeten we dus op zoek naar neurodiversiteit en bijzondere denkkracht. Maar waar is die te vinden? Er is in bestaande organisaties veel meer denkkracht voorhanden dan we denken. Want bijzondere denkkracht is per definitie te vinden bij mensen met bijzondere breinen. Bijzondere breinen zijn mensen (met vaak gecombineerde) kenmerken zoals bijvoorbeeld: AD(H)D, autisme, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid.

Deze groep bijzondere breinen is niet alleen onbekend, maar ook onbemind. We weten niet precies hoe we er mee om moeten gaan, stellen onhaalbare eisen aan ze en zetten ze zeker niet in hun kracht. Maar stel je voor: wat zou er gebeuren als we dat wel zouden doen? Hoeveel originele, creatieve, innovatieve, slimme, snelle denkkracht zouden we daarmee beschikbaar kunnen maken voor de organisatie? De vraag is dan natuurlijk: hoe pakken we dit aan? Dit is volgens mij een kwestie van het leren kennen van ieders gebruiksaanwijzing. Want die hebben we allemaal. En dan bedoel ik niet alleen de gebruiksaanwijzing van bijzondere breinen maar juist ook die van de manager, het team en de context eromheen. Die moeten integraal op elkaar worden afgestemd. De gebruiksaanwijzing van de bijzondere breinen kent wellicht wat meer kleine lettertjes, maar als je die eenmaal kent kun je er enorm profijt van hebben.

In ieder geval stof tot nadenken ….

Geo van Dam

Michel Smiers 6 jaar ago

Het is prijzenswaardig dat de in het artikel genoemde organisaties in elk geval nadenken over de sociale aspecten van de ontwikkelingen. Het valt mij wel op dat de technologische ontwikkeling als leidende kracht wordt gezien en dat de sociale ontwikkeling (innovaties zo je wilt) daarvan als een afgeleide worden beschouwd.
Ik denk zelf dat deze twee sporen zo veel mogelijk autonoom en gelijkwaardig moeten worden gelopen. (dus niet S is functie van T) zodat ze elkaar op een natuurlijke manier kunnen versterken.

Verder spreekt mij de omtrent denkkracht en de diversiteit in breinen van Geo mij zeer aan!! Er worden te veel en te gemakkelijk ‘menselijke bronnen’ verspilt en afgeschreven.

Michel Smiers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *