Voor de Veiligste Werkgever van Nederland, een checklist.

“Niets van dat wat we doen is de moeite van het gewond raken waard.” Een mooi commitment van één van de vele werkgevers die de veiligheid van de medewerkers tot een ‘issue’ hebben gemaakt.

“Medewerkers die na een dag werken net zo gezond zijn als daarvoor. Dat klinkt logisch en dat is het ook. Uw werknemers hebben het recht om hun werk te doen zonder daarbij schade aan hun gezondheid op te lopen.

Daarom werkt u samen met uw werknemers aan een veilige werkomgeving. U neemt maatregelen die lichamelijke en geestelijke overbelasting voorkomen. En u beperkt de kans op ongelukken. Dan weet u dat u al het mogelijke heeft gedaan om ervoor te zorgen dat uw medewerkers na het werk ongeschonden weer naar huis gaan. Zo zorgt u voor uw medewerkers, maar ook voor uw organisatie: gezond en veilig werken bespaart u uiteindelijk kosten.” Bron: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het laatste citaat laat direct zien dat het creëren en garanderen van een veilige werkplek geen vrijblijvendheid is…..

Basiscondities voor een veilige werkomgeving zijn: Vertrouwen, Ethiek, Integriteit. Vormen van veiligheid die we kennen zijn: fysieke veiligheid, sociale veiligheid, psychologische veiligheid.

Wanneer Vertrouwen we als Medewerker een Organisatie?

 • Medewerker en Organisatie delen Gezamenlijke Waarden;
 • Interesses van Medewerker en Organisatie zijn ‘in lijn’ met elkaar;
 • De Organisatie heeft het Beste voor met de Medewerker;
 • De Organisatie Committeert zich aan Afspraken;
 • De Organisatie handelt Integer, houdt zich aan algemeen geaccepteerde Ethische Standaarden (zoals eerlijk en oprecht) en is daarin voor de medewerker Voorspelbaar;
 • De Organisatie c.q. degenen die de Organisatie vertegenwoordigen luisteren naar en betrekken Medewerkers bij een open en gezamenlijke Dialoog.

Bron: Designing Trustworthy Organizations.

Het citaat waarmee ik de entry open is afkomstig van Mondelez Int. Op hun Ensuring a Safe Work Environment webpagina lezen we als safety principles:

 1. Nothing we do is worth getting hurt
 2. All injuries and occupational illnesses can and must be prevented
 3. We will continually strive for zero incidents
 4. Everyone is responsible for safety; leaders are accountable
 5. Working safely is a condition of employment.

Of het hen met deze 5 punten ook daadwerkelijk lukt, dat word bepaald door het commitment dat de Top van de organisatie laat zien aan het thema Medewerker Veiligheid; 100% Commitment, no more, no less! Definitie Commitment: ‘Je kent het (hier) het Veiligheid Plan van je Organisatie. Je weet wat er van je wordt verwacht & je bent bereid jezelf daarvoor in te zetten.‘ Dat betekent voor leidinggevenden: Voorbeeldgedrag!

Nu woon ik dicht in de buurt van een lagere school. Je komt daar door een kruispunt over te steken. Het is ’s ochtends verbazingwekkend te zien hoe jonge ouders met kind(eren) zich op fiets, bakfiets, met fietskar o.i.d. door het verkeer bewegen zonder zich bewust te lijken van ook maar enige verkeersregels en dat alles nog zonder kleerscheuren voor elkaar krijgen ook. Enkele jaren later verwachten zij dat hun koters zich wel confirmeren aan verkeersregels, maar helaas: vergeefse moeite.

Als deze jonge mannen & vrouwen in de zakelijke praktijk ook nog eens leidinggevende zijn, dan heb ik zo mijn twijfels over voorbeeldgedrag in hun organisatie v.w.b. het thema veiligheid…. Zie ook: Niet Competentie maar Incompetentie wordt Beloond, zeker als het gaat om Mannen…. – ManagementPro

Om nu enigszins een idee te krijgen of je organisatie voldoet aan vereisten om een veilige en gezonde werkplek te creëren c.q. te zijn, heb ik een Health and Wellbeing checklist voor je (NB: ‘veiligheid’ als onderdeel van een gezonde werkplek):

Bron: InvestorsinPeople.com

Vandaag heb ik een thema dag ‘Veiligste Werkgever van Nederland’ met bestuurders en directieleden van één van de grotere werkgevers van Nederland. De You Tube van de presentatie is een ‘blurred version’, hieronder de slideshare of PoPo.

==========

170122

Momenteel staat het schandaal rondom The Voice of Holland ‘in het middelpunt van de aandacht’ (‘later in dit blog meer hierover’ zoals m.b.t. de organisatiecultuur), daarop sluit het recent gepubliceerde boek ‘The Fearless Organization‘ van Amy C. Edmondson aan.

011221

Leiders die niet luisteren, worden uiteindelijk omringd door stilte. Je wordt niet gekozen om de leiding te nemen, tenzij je goede antwoorden geeft. Je kan pas veranderen als je goede vragen stelt. Leren hangt af van het veilig maken voor mensen om je de waarheid te vertellen.

Bron: https://twitter.com/AdamMGrant/status/1465707710679187457

201018

Veiligheid waarborgen, het is een lastig thema voor (niet alleen bouw en constructie) ondernemingen zeker op het moment dat er met een project winst kan worden gemaakt. (ook) Dat blijkt uit het rapport Bouwen aan constructieve veiligheid Lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven Airport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid deze week publiceert.

“Daarnaast valt het de Raad op dat sprake lijkt van een schuldcultuur. Partijen in de sector lijken na een incident meer bezig te zijn met het afwentelen van de schuld dan dat zij centraal stellen wat zij zelf kunnen bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid. De veelal defensieve en juridische vorm en ondertoon van de reacties die de Raad heeft ontvangen op het conceptrapport acht hij exemplarisch voor deze houding.”

‘Van een schuldcultuur naar een leercultuur’, adviseert de Raad, maar zoals bij iedere gewenste/noodzakelijke organisatiecultuurverandering, zal ook dit nog wel ‘even’ gaan duren; helaas.

En dan:

The Leader’s Tool Kit for Building Psychological Safety

Bron: The Fearless Organization, Amy C. Edmondson.

060918: ‘Mourik Industry wereldwijd één jaar zonder verzuimongeval.’ Nu gaat het te ver te veronderstellen dat een ‘veiligheidsdag’ in 2017 hieraan heeft bijgedragen, feit voor mij is wel dat er binnen deze organisatie een breed gedragen commitment blijkt te zijn om de ‘veiligste werkgever van Nederland’ te willen zijn; compliment!

130417: Veiligheidsdag voor Mourik directies @Mourik Nieuws en @LinkedIn.

11 thoughts on “Voor de Veiligste Werkgever van Nederland, een checklist.”

Ben Jij op je Je Werk Beschermd tegen Harvey Weinstein? – ManagementPro 6 jaar ago

[…] M.n. bij dat laatste, psychologische veiligheid, spelen kerncompetenties als ethisch handelen en integriteit een cruciale rol. Wil je als werkgever dat 3e niveau bereiken, dan heb je daarvoor idd tijd nodig. Het eerst dat je mag doen is de kernwaarden van je organisatie bepalen en dan vooral kijken naar ‘de ongeschreven regels van het spel’. Zie ook: Voor de Veiligste Werkgever van Nederland, een checklist. […]

Misbruik beperkt zich niet tot Oxfam, AzG, de Filmindustrie maar doet zich ook voor in Jouw Organisatie…. – ManagementPro 6 jaar ago

[…] wil er nog een 4e stap aan toevoegen: creëer een veilige organisatie. Een organisatie niet alleen acterend volgens de Arbo wetgeving, fysieke veiligheid, maar ook een […]

Je Medewerker is Opgebrand! Kan die Brand worden geblust? – ManagementPro 5 jaar ago

[…] en sociaal welzijn, komt dicht in de buurt bij dat wat ik vorig jaar schreef in de entry Voor de Veiligste Werkgever van Nederland, een checklist over fysieke veiligheid, sociale veiligheid, psychologische veiligheid. De indicatoren van de IiP […]

Goed Bedoelde Verwaarlozing of Goed Werkgeverschap bij Kanker…. | Willem E.A.J. Scheepers MBA, Univ.docent Strategisch HR®M, Investors in people Practitioner & Edut®ainer @ VirtualBusinessConsultant.eu 5 jaar ago

[…] het algemeen zijn aspecten die gerelateerd zijn aan gezondheid en welzijn, zoals een veilige werkomgeving, voor werkgevers, voor leidinggevenden, voldoende te volgen. Anders wordt het zodra een medewerker […]

06 juni 2019, vandaag is het D-Day voor Vrouwen. – ManagementPro 4 jaar ago

[…] Langdurig bestaande barrières vormen ook in de nabije toekomst een belemmering voor vrouwen om de overgang te maken naar een ander, nieuw beroep. In alle facetten van de samenleving w.o. politiek, onderwijs, bedrijfsleven is er, ook in Nederland, onvoldoende sprake van gelijkheid, diversiteit, inclusiviteit. Beleidsmakers, w.o. de politiek, en bedrijven c.q. werkgevers dienen op gelijkheid, diversiteit, inclusiviteit, meer interventies te doen dan nu het geval is. Zij dienen beleid te maken én te implementeren om deze barrières te overwinnen. Hoge prioriteit dient er te zijn v.w.b. investeringen in opleiding, het aanpakken van stereotypen over beroepen, proactieve ondersteuning richting een nieuwe baan c.q. uitdaging, sociale ondersteuning zoals bijdragen aan een werk-leven balans resp. aan veiligheid op het werk in de ruimste zin van het woord. […]

Werkgevers meer kwijt aan Stress gerelateerd Verzuim dan aan Opleiding en Ontwikkeling van Medewerkers. – ManagementPro 4 jaar ago

[…] als MVO statuten, zijn er daarentegen ook voorbeelden van organisaties die het thema ‘Veiligheid’ hoog op de agenda hebben staan, maar los daarvan begint Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen m.i. op de werkvloer. […]

Voorbeeld(ig) leiderschap en de invloed op organisatiecultuur en sociale veiligheid. – ManagementPro 2 jaar ago

[…] we kennen fysieke veiligheid, sociale veiligheid, psychologische veiligheid, een sociaal veilige omgeving creëren voor je medewerkers om cultuurbedreigende handelingen tegen […]

TVoH: een plaag van gekookte kikkers met ingrijpende gevolgen. – ManagementPro 2 jaar ago

[…] doen we dat hier, wen er maar aan’. Er blijken weinig werkgevers te zijn die zichzelf ook een ‘veilige werkgever‘ kunnen […]

Diversiteit: It's (still) in the People, not in the Paper…… – ManagementPro 2 jaar ago

[…] Het belangrijkste wat een organisatie/werkgever een medewerker kan bieden, zelfs dient te bieden is Veiligheid, idd: met een hoofdletter. Als je als werkgever beseft dat je dat niet lukt, veiligheid bieden, […]

Nationale Politie: Blauw maar geen Familie, over cultuurdragers. – ManagementPro 2 jaar ago

[…] veilige werkomgeving is cruciaal, voor medewerkers maar ook voor (het succes van) de organisatie. Kun je die veiligheid als […]

Bestrijden grensoverschrijdend gedrag: (veel) meer dan een cultuurverandering. – ManagementPro 2 dagen ago

[…] inclusiviteit niet. Dat lijkt me hier toch een toepasselijk thema. Het thema veiligheid, m.i. een 1e vereiste voor werkgevers, wordt daarentegen wel meerdere keren aangehaald. De eerder genoemde trainingen en opleidingen […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *