1 Managementtip én: een test!

Authentiek Leiderschap = ‘echt en daardoor betrouwbaar leiderschap’, volgens Van Dale. Harvard prof. Bill George zegt over ‘Authentic Leadership’: ‘(authentic) Leadership principles are Values translated into Action.’ ‘Walk your Talk’, zo gezegd. Ook stelt George dat je niet geboren hoeft te zijn als de (Grote?) Leider. Neen, belangrijker is: ‘Discovering your authentic leadership requires a commitment to developing yourself.’

Om dat essentiële onderdeel van authentiek leiderschap nu te kunnen doen, te kunnen ontwikkelen heeft George enkele vragen voor ons, een test dus!
Samen met enkele collegae deed Harvard prof. Bill George in 2006 een diepgaand onderzoek ‘on how people can become and remain authentic leaders’.

Conclusies:

 • => ‘an individual does not have to be born with universal characteristics or traits of a leader’
 • => ‘the journey to authentic leadership begins with understanding the story of your life’
 • => ‘authentic leaders work hard at understanding and developing themselves’

En dat Authentic Leadership brengt je, samen met je organisatie, zeker voordelen want: ‘It may be possible to produce short-term outcomes without being authentic, but authentic leadership drives long-term results. The integrity of authentic leaders helps tot sustain organizational results through good times and bad.’

Da’s niet niks. Doe dat maar eens met gewoon leiderschap. (& dat bedoel ik niet eens cynisch) Bill George beschrijft samen met zijn co-researchers dit onderzoek, de uitkomsten én de aanbevelingen in zijn nieuwe boek ‘Discovering your Authentic Leadership’. Interessant.

Vooruitlopend op dat boek, dat u zeker koopt (want u wilt toch ook authentiek zijn?), geef ik u hieronder de test, de vragen die horen bij: ‘Your development as an Authentic Leader’:

 1. 1. which people and experiences in your early life had the greatest impact on you?
 2. 2. what tools do you use to become self-aware?
 3. 3. what are your most deeply held values?
 4. 4. what motivates you extrinsically?
 5. 5. what kind of support team do you have?
 6. 6. is your life integrated?
 7. 7. what does being authentic mean in your life?
 8. 8. what steps can you take today, tomorrow and over the next year to develop your authentic leadership?’

Nu eens geen puntentelling of gradaties. U kunt ook niet volstaan met een simpel ‘ja’, ‘neen’ of ‘geen mening’. Neen, u mag nu tot het randje. De lakmoesproef? Laat uw antwoorden lezen aan uw partner, aan uw vertrouwenspersoon, aan degene die u het meest na staat. En als die persoon dat wat u antwoordde ook nog eens herkende in & bij u, dan lijkt het er warempel op dat u een (1e?) stap zette op weg naar Authenticiteit. Proficiat!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *