Ben Jij de Grootste Vijand van je Medewerkers?

Onbewust kun jij, als leidinggevende, de grootste belemmerende factor zijn voor je team, voor je medewerkers waardoor zij niet in staat zijn om tot Resultaat te kunnen komen. Laat staat om te komen tot Superieure Resultaten, resultaten die bijdragen aan die essentiële Continuïteit van je organisatie! ‘T is fijn (sic.).

In almost all organizations, some leaders pave the way for their employees to do their best work, and others inadvertently make things much harder than they should be.” stellen Kannan Ramaswamy & William Youngdahl in het Strategy & Business artikel “Are You Your Employees’ Worst Enemy?”

Ramaswamy & Youngdhal deden onderzoek naar leiderschapskwaliteiten bij succesvolle & minder succesvolle organisaties. Bij die laatste groep bleek er een meerderheid te zijn waarbij het falen (te) vaak werd toegewezen aan de ‘CRISIS’, dat terwijl juist de manier van leidinggevenden (of het gebrek daaraan) veel van deze organisaties onsuccesvol maakten…..

Het onderzoek toonde aan: de baas bij onsuccesvolle organisaties

  • liep vaker in de weg dan dat hij (Nb; ‘zij’ kan ook) van toegevoegde waarde was,
  • maakte onvoldoende duidelijk wat het Doel c.q. het Plan was van de organisatie,
  • hield onvoldoende rekening met de capaciteiten van de medewerkers als hij nieuwe ideeën, initiatieven had; hij zocht dan eerder hulp van buiten,
  • bleek niet in staat om richtlijnen en procedures te bepalen laat staan te handhaven.

Hoe komt dit ‘in de weg lopen’ nu tot stand?

Falling into the hindrance trap is frequently a subconscious process. The trouble starts with the socialization of becoming a leader. As managers move up the ranks, they are encouraged to think big and leave the details to others. The result is often a disconnect between strategy conception and implementation. Some ideas that seem feasible in the C-suite simply do not work on the ground.” Noem het de praktische vertaling van het Strategisch Plan ofwel ‘What’s in it for me?‘, wat betekent dit voor mij, ‘eenvoudige’ werknemer?

Zo ziet dat er uit:

Bron: strategy-business.com

Nu is het natuurlijk de vraag: hoe staat het er voor in mijn/in onze organisatie? Hoe vaak loopt daar de baas in weg? Is ook onze Baas de Grootste Vijand niet alleen voor ons maar ook voor het suc6 & de continuïteit van onze organisatie? Beter nog is dat je die vraag aan jezelf stelt: Ben Ik de Grootste Vijand van mijn Medewerkers? Ramaswamy & Youngdhal ontwierpen daarvoor een test.

Bron: strategy-business.com

Bron: strategy-business.com

De stellingen die de onderzoekers gebruiken zijn universeel. Zo luidt de 1e stelling van Ramaswamy & Youngdhal “In my organization… The rationale behind every strategic initiative is clearly communicated and understood.”

Bij ‘iets’ als een assessment voor de Investors in People accreditatie wordt ook de vraag gesteld of de Strategie van de organisatie niet alleen door het management wordt gecommuniceerd maar ook wordt aan de medewerkers gevraagd of de Strategie door hen begrepen wordt op een bij hun functie passend niveau.

Zoals opgemerkt: sommige vragen, sommige principes om succesvol te kunnen zijn, blijken universeel. Da’s mooi. Toch had ik nooit gedacht dat een Baas die zich hieraan niet zou confirmeren de grootste vijand van zijn medewerkers zou kunnen zijn….. Of is het bericht dat gisteren in Het Financieele Dagblad verscheen dan toch veelzeggend “Een op vier werknemers is klaar met zijn manager“. 😮

Bron: Are You Your Employees’ Worst Enemy?.

*VID: Voor James B. zou M zijn Grootste Vijand kunnen zijn…….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *