Darwin voor Managers, een aanrader!

Recent verscheen bij uitgeverij HAYSTACK het boek ‘Hoe je meer uit je medewerkers kunt halen door in te spelen op de natuurlijke behoeften. Voor Managers, Darwin’. Ik gebruik ‘m maar zoals de titel op de kaft van het boek staat. De auteur van het boek is Max Wildschut. Jawel, het is dezelfde Max die hier zijn bijdragen levert maar ook ‘elders‘ op het ManagementSite Kennis Netwerk. & Niet omdat het Max is, maar dit boek is zeker een aanrader. Sterker nog: ik vind het één van de betere boeken uit de leuke en snel groeiende ‘HAYSTACK reeks’. (nb; zo was ik minder te spreken over ‘Vloeken als Gordon Ramsey’, zeker in vergelijking met dit boek, maar gelukkig maakte collega Gyuri daar ‘iets moois’ van, als recensie.).

Dit boek verschijnt net voor het einde van het Darwin-jaar. Het zorgt er i.i.g. voor dat dit speciale jaar niet als een nachtkaars uitgaat. Heb je nog wensen voor het einde van het jaar? Zet dit boek dan maar op je verlanglijst.

Wildschut behandelt de evolutietheorie op een prettige, informatieve manier en vertaald dit naar de werkvloer: wat betekent het voor de individuele medewerker, voor het werken in groepsverband, voor de manager? Het blijkt dat je met veel, op het 1e oog wellicht minder aan werk gerelateerde, zaken/gedragingen rekening mag houden. Doe je dat dan kan het je effectiviteit als manager aanmerkelijk vergroten.

Wat wij, hier & nu, al wisten: betrokkenheid van mensen, medewerkers én managers, bij hun organisatie is cruciaal. Verbond de oudste mens zich al met hart & ziel aan zijn groep c.q. zijn familie, ook nu nog blijkt dit een essentiële overlevingsstrategie te zijn. Nu klinkt dit laatste wat negatief. Het gaat dan ook niet altijd om overleven maar vooral om een zinvolle bijdrage aan de groep te kunnen leveren om daarvoor, als dank, waardering & feedback te kunnen ontvangen. Van complimenten bloeien mensen op, voor achterdocht en terughoudendheid slaan mensen op de vlucht letterlijk maar ook figuurlijk. ‘Betrokkenheid is de motivatie van een individu om bij te dragen aan het succes van een groep.’ Betrokkenheid, door mij hier vertaald naar Commitment.

De volgende vertaalslag is die naar de klanten, de klanten van de groep hier: de organisatie. Ook daar spelen vertrouwen en het verstrekken van de juiste informatie een cruciale rol; door Wildschut vertaald in ‘de prijs van een speer’. Wat die is? Voldoe je aan voorgaande voorwaarden, dan zou je wel eens het beste onderhandelingsresultaat kunnen bereiken.

Wat maakt bazen nu tot natuurlijke leiders? Altijd interessant omdat bazen en leiders 2 verschillende persoonlijkheden kunnen zijn. Wildschut daarover ‘natuurlijk gezag heeft 5 kenmerken: bottom-up, duidelijke toegevoegde waarde, groepsbelang, rescpect, persoonlijkheid’. Wat uiteindelijk leidt tot de volgende kenmerken voor Natuurlijk Gezag:

  • de feitelijke macht ligt bij de groep, niet bij de leider;
  • de leider heeft een duidelijke toegevoegde waarde;
  • de leidinggevende stelt het belang van de groep voorop;
  • de leider heeft respect voor de autonomie van de groepsleden;
  • de positie wordt bepaald door persoonlijke kwaliteiten.

Hanteer je nu het tegenovergestelde gedrag, voor jou wellicht ‘natuurlijk’ omdat je daarin niet bent geëvolueerd (….), dan is je kans op ook zakelijke succes aanmerkelijk minder.

Wat ik zelf in het boek als rode draad herken, dat is de focus die Wildschut legt op ontwikkeling. Ontwikkeling is in de context van onze evolutie een niet meer weg te denken fenomeen. Wij lijken er alleen zo weinig mee te doen / van te leren & dat terwijl onze kenniseconomie schreeuwt om talent (INSEAD). Wildschut: ‘De enige manier om zicht te krijgen op talent is mensen in hun ontwikkeling te volgen, zoals dit ook in de natuurlijke context gebeurt.’ Om in dat laatste inzicht te kiigen, je te ontwikkelen als manager, wordt hier meer dan een-tip-van-de-evolutie-sluier gelicht; alleen dat al maakt het boek tot die genoemde aanrader.

1 thought on “Darwin voor Managers, een aanrader!”

Leidinggeven aan je Opa c.q. Oma, een verstoring van de natuurlijke orde? 9 jaar ago

[…] werknemers, ‘oud’ als > 45jr., is dat een verstoring van de natuurlijke orde zoals Charles Darwin c.s. die voor ogen […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *