‘6 aan de Bal, ’84 niet aan de Bal. Tijd voor De Communicatieformule C = (V x L)¹ + G²

“Een voetballer die goed in de wedstrijd zit heeft van de 90 minuten pakweg 6 minuten de bal aan zijn voet. Dit laat zien dat het veel belangrijker is om te kijken naar wat hij in die andere 84 minuten doet, want daarin zijn de doorslaggevende momenten voorbereid. En dan moet je vooral kijken naar hoe hij met zijn teamleden en die van het andere team communiceert.”

Grootmeester Johan Cruyff over Communicatie: het gedrag dat je vertoont als je niet aan de bal bent, is het meest interessant. De metafoor voor de werkvloer mag duidelijk zijn, toch? Het gedrag dat je als leidinggevende vertoont ook (of zeker) als je eens een keer niet aan ‘de bal’ c.q. het woord bent, is voor je medewerkers (maar ook voor je klanten e.a. stakeholders…..) het meest relevant.

This guy walks up to me and he starts describing his executive vice president and how one of the secretaries walked up to him and said, “When are the layoffs going be?” And he says, “What?” And then she went to explain. She said, “Well, it’s an ‘interesting shoes’ day for you.”

What this guy has a reputation of doing is he can’t look people in the eye when he’s upset about stuff, so he would always be looking at his shoes. They were saying, “The boss is having ‘interesting shoes’ day.” So from just the fact the guy walked around not looking anybody in the eye, she went straight up to him.” aldus ‘Good Boss, Bad Boss’ Robert Sutton.

Vraag in een organisatie wat het meest typerend is voor hun manager(s) en de voorbeelden komen je tegemoet. Vaak is daarin voor iedereen een Rode Draad per leidinggevende te herkennen, een ‘rode draad’ waarvan het onderwerp zelf zich nauwelijks bewust is. Sterker nog: veel leidinggevenden ontkennen dat ze dergelijk gedrag vertonen….. Kijk eens wat vaker in de spiegel. 😉

Het citaat van Cruyff las ik in de column van Noelle Aarts die zij schreef voor de ILLYA. De ILLYA is de 1e uitgave van Management & Consulting waarbij de redactie geheel & alleen uit vrouwen bestaat! Het werd tijd: diversiteit binnen een, blijkbaar, door mannen gedomineerd vakgebied. (Nb; da’s ook gedrag…..)

In deze zomerse omstandigheden (nb; waarin menigeen vaak nog afwijkender gedrag vertoont dan anders; lees ook Climate Change and Productivity) wordt het (opnieuw) tijd voor de Communicatieformule!

C (= Communicatie). Wat is Communicatie, of wat is het niet?

Communicatie is vaak geroemd, en verguisd, als ‘de smeerolie van organisaties’. Het, communicatie, kan dus de organisatie soepeler laten functioneren maar ook, en misschien eerder nog, gaat het proces corroderen en loopt het (werk)proces, zowel letterlijk als figuurlijk, vast. Of op zijn minst loopt ‘het proces’ vertraging op. (Nb; ik beperk hier het begrip communiceren tot dat wat je zegt & doet; alle andere vormen, zoals een mooie brief c.q. instructie schrijven/typen kan ook, noem ik ‘informeren’)

V (= Vocaal; dat wat je zegt). Wordt er wel zo veel gesproken?

Wordt er binnen organisaties überhaupt wel zo veel gesproken? Is er wel interactie c.q. communicatie, over en weer? Er wordt wellicht weel gepraat maar wordt er ook gesproken? (Het is zoiets als ‘Je hoort het wel, maar je luistert niet.’ Snap je?) Bekommert iemand van de luisteraars c.q. deelnemers, werknemers zich over de werkelijke inhoud, over dat wat er daar in die vergadering, bij die bijeenkomst echt is gezegd? Eenvoudig gezegd: ontvang jij, leidinggevende, feedback?

Vaak zie je dat organisaties op weg zijn naar een Abilene Paradox: d.i. bewust op een kansloze missie stappen. De bron van dit probleem ligt bij moeizame communicatie of bij niet – communiceren. Nog duidelijker komt dit naar voren in beoordelingsgesprekken….. (ook) Daarom: Weg met het Beoordelingsgesprek!

L (= luisteren). Luisteren, wat is dat? (zie ook hiervoor: horen ≠ luisteren)

‘De vrouw wier klacht ik op een keer weigerde tot het eind toe aan te horen had gelijk toen ze uitriep dat als de tijd me ontbrak om naar haar te luisteren, me ook de tijd ontbrak om te regeren.’ (Hadrianus, Romeins keizer ca. 100 n.Chr.) Metafoor mag duidelijk zijn, hoop ik: als je als verantwoordelijk leidinggevende geen tijd hebt om te luisteren naar je medewerkers e.a., dan ontbreekt het je ook aan de tijd om te managen. 😮

Eenvoudig gezegd: nog belangrijker dan spreken is (kunnen) luisteren!

G (= gedrag). Is je gedrag in lijn met de Missie, de Visie van je organisatie?

Zie ook de aan- & inleiding voor/van deze entry.

De factor 1 resp. 2 in de communicatieformule geven het ‘gewicht’ aan: je Gedrag weegt in je communicatie ‘het zwaarst’. Het gedrag dat je m.n. vertoont als je eens even niet aan ‘De Bal’ bent……

Bron: De Kwaliteit van Communicatie in de Organisatie: C = (V x L)¹ + G².

Vid: je hebt niet veel tekst nodig om toch te laten merken dat je ‘aan de bal bent’. 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *