De Queeste naar Leiderschap leidt nu zelfs naar Jezus. De vraag is dan: kende Jezus de 8 Strategische Versnellers?

‘Er is duidelijk een mismatch tussen de verwachtingen van medewerkers en het gedrag van leidinggevenden: medewerkers willen meer aandacht dan leidinggevenden kunnen (& willen) geven.’ Da’s één van de uitkomsten uit een recent onderzoek van het Britse CIPD. Leiderschap, er gaat geen dag voorbij of we worden geconfronteerd met de zoektocht naar Leiders: échte mannen & vrouwen waarvoor we door het vuur willen gaan om het ‘simpele feit’ dat zij het Beste met ons voorhebben!

Jezus had met het aandacht geven aan zijn volgelingen aanmerkelijk minder moeite. Dat blijkt o.m. uit het (ook) recent verschenen boek ‘ZEALOT’ van Reza Aslan. Aslan besteedt nauwelijks aandacht aan de mystieke figuur Jezus maar m.n. aan de krachtdadige fysieke persoon Jezus.

Tegelijkertijd vraagt Harvard prof. James Heskett zich af of Leiderschap niet in toenemende mate een Balanceer Act wordt? “Leadership has always required the management of tensions caused by the simultaneous need for such things as short-term and long-term performance, the exploitation of existing ideas and the search for new ones, and the staffing and motivation of leadership teams with people of diverse backgrounds and capabilities.”

Spanningen, uitzonderlijk lastige omstandigheden, Jezus kende er daarvan meer dan voldoende gedurende zijn relatief korte periode van leiderschap….

Wat de ‘figuur’ Jezus in het kader van (persoonlijk) Leiderschap m.n. interessant maakt dat is dat zijn ‘organisatie-idee’ (excusez le mot) als één van de weinige dito ideeën generaties lang heeft overleefd & waarschijnlijk ook zál overleven. Sterker nog: meerdere tussentijds afgescheiden ‘afdelingen’ opereren ook of zelfs los van elkaar nog steeds op basis van datzelfde idee; noem het geloofsstromingen.

N.a.v. zijn nieuwe boek ZEALOT interviewde Wharton Univ.’s Richard Shell auteur Reza Aslan. Hij vraagt hem o.m.: “Let me ask you a couple things that might be of interest to our audience who are business leaders, people interested in business. In your view, having studied all the records, do you think that Jesus was an effective leader?

Aslan: “Let’s talk about the basic facts of this man’s life. He is illiterate, as 98% of his fellow Jews were, totally uneducated. If he was a tekton (a wood worker), like the gospels say, he was at the second lowest rung of the social ladder, just above the slave, the indigent and the beggars. (…..) Despite all that, he was able to start this movement on behalf of the poor, the weak, the marginalized and the dispossessed that ultimately led to this confrontation with Rome.” Een Leider dus, maar je kan ‘m ook een populist noemen….. stelt Aslan; het één ligt dicht bij het ander.

Aslan stipt ook de uitzonderlijke communicatieve vaardigheden aan waarover Jezus beschikte: “Jesus’s primary form of communication was through parables. Some of these parables, of course, are somewhat incomprehensible. By speaking in these parables, figured out a way to communicate the truth of this kingdom to his audience, who would understand precisely what he is talking about. To everyone else, it’s maintained a secret.

That’s a very interesting and unique way of communicating your thoughts in a way that only your intended audience can understand.” De ‘medewerkers’ van Jesus c.q. volgelingen behoorde door deze vorm van communiceren tot ‘the incrowd’; een uitzonderlijke positie. Jezus wist daarmee een sterk én duurzaam Strategisch Netwerk te creëren.

Niet iedere leidinggevende beschikt helaas als van nature over communicatieve vaardigheden om medewerkers een gevoel van betrokkenheid te kunnen geven & daarmee zo’n zelfde Netwerk op te zetten. Anders dan Jezus is de gemiddelde leidinggevende van nu echter geen analfabeet én zijn er voor hem/haar ook nog eens een scala aan managementliteratuur & -trainingen beschikbaar. Maar “… employers are still some way from understanding the reasons for not seeing better leaders in day-to-day practice. To get ahead with that task, organisations need to take a step back and consider how the desired outcomes of leadership training might be impacted by the organisational systems, processes and culture, and develop practical solutions to bridging leadership rhetoric and reality.” Ofwel: leiderschap theorie is nog lang geen praktijk, aldus het CIPD in Real-life leaders: closing the knowing-doing gap.

James Heskett breekt een lans voor samenwerking, voor betrokkenheid in zijn artikel Is Leadership an Increasingly Difficult Balancing Act? Hij citeert daarin zijn collega John Kotter uit het vorig jaar verschenen HBR artikel ‘ACCELERATE!‘: “Succesful organizations will require leaders who can build and lead what he terms “dual operating systems,” staffing innovative networks with volunteers from the existing hierarchy, comprising a “guiding coalition” that can coordinate the strategic direction of network efforts with the overall strategy being pursued by the more conventional hierarchy.

It requires a “believer” in the feasibility of dual operating systems who is able to lead them with an even hand.” Lees je er dat wat er zo allemaal sinds de vroegste tijden over Jezus is geschreven op na, dan voldeed zijn ‘organisatie’ hieraan op dat moment al.

Hoewel Jezus & zijn volgelingen toch niet leken te opereren volgens een bepaald managementmodel (Nb; de wereld draaide nog door zonder guru’s, adviseurs, consultants, interimmers, onderzoekscommissies e.a. ‘goed bedoelde’ initiatieven. ;-)). Toch lijkt het leuk om eens na te gaan of men toen al opereerde volgens “het Model van de 8 Versnellers” van John Kotter: Leiderschap is 1, een daarbij ondersteunend operatiemodel is 2 (& samen 3):

Bron: ACCELERATE!, John Kotte; HBR.org

Bron: ACCELERATE!, John Kotter; HBR.org

Wat denk jij?

*VID: zelfs onder extreme omstandigheden kunnen ‘volgelingen’ zich nog betrokken voelen bij de queeste van het team…. Opofferingsgezind Leiderschap, of leiderschap met compassie, i.c.m. een Strategisch Netwerk leiden tot een Winnaar; meerdere zelfs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *