Eckart’s Onbewezen Stellingen

In de nieuwste uitgave van Management & Consulting schrijft Yvonne Burger een column met de titel ‘Eckart Wintzen, een Inspirerend Leider’.

Burger sprak Wintzen minder dan een week voor zijn overlijden. Tijdens dat gesprek overhandigde Eckart Wintzen aan Burger een 12-tal ‘onbewezen stellingen’ met het verzoek naar hem te verwijzen als zij iets met deze stellingen zou doen. Als iets dergelijks gebeurt zo kort voor iemands overlijden, dan vraagt men zich af: ‘Zou hij wellicht zijn dood hebben zien aankomen?’. Wie weet. Anderszijds: overlijdt iemand kort na zo’n ‘belangrijk moment’ niet, dan vragen we ons dat niet af…..

Los van deze overweging: de 12 onbewezen stellingen van Wintzen zijn interessant & intrigerend genoeg om ook hier te vermelden én om hem de eer daarvoor te geven.

De 12 ‘onbewezen (want waarschijnlijk bij Eckart opgekomen tijdens filosofische momenten) stellingen’ zijn:

 1. 1. Volledige verantwoordelijkheid voor een overzichtelijke en meetbare taak werkt als koninginnehoning voor een beginnende manager. Zijn inhoudelijke tekortkomingen zal hij door enthousiasme compenseren.
 2. 2. De ontplooiingskans van creativiteit is omgekeerd evenredig met het kwadraat van het aantal managementlagen.
 3. 3. Het voorkomen van dubbel werk in een bedrijf middels staffuncties is meestal kostbaarder dan mogelijke inefficiëntie van dit dubbele werk.
 4. 4. Bedrijfscultuur is een kostbaar goed binnen een bedrijf. Handboeken dragen niet bij tot de handhaving, eerder tot vernietiging daarvan.
 5. 5. Bescherming van goede initiatieven binnen een bedrijf is veel belangrijker dan afstraffing van de slechte.
 6. 6. Iedere functionaris die geen meetbare doelstelling heeft, zal blijken non-productief te zijn.
 7. 7. Enthousiasme en het gevoel van medewerkers échte betrokken te zijn bij het bedrijf is een belangrijker bijdrage tot de kwaliteit dan 10 QA programma’s.
 8. 8. Rekrutering van nieuwe medewerkers is té belangrijk  om gedaan te worden door een afdeling die er niet zelf mee moet werken. (‘Je laat je levenspartner toch ook niet door PZ selecteren?’ EW)
 9. 9. Het gevoel van een medewerker dat zijn talenten in de loop van zijn carrière volledig tot zijn recht zullen komen, is in het kader van personeelszorg belangrijker dan 100 personeelsfeesten.
 10. 10. Een goede manager heeft meer gemeen met een coach dan met een generaal: hij staat niet op zijn strepen, hij is wel verantwoordelijk, maar mag niet aan de bol komen.
 11. 11. Commissies en stuurgroepen zijn per definitie geen bron van creativiteit, maar strijdtonelen waar (eigen) belangen verdedigd worden.
 12. 12. Vergaderingen met meer dan 7 deelnemers zijn zelden het bijwonen waard.

Wintzen dacht aan een ‘wetenschappelijke opvolger’ van zijn boek Eckart’s Notes. Waarschijnlijk had hij dan deze 12 onbewezen stellingen alsnog proefondervindelijk willen bewijzen. Het is het er voor hem niet meer van gekomen. Burger roept haar collegae dan ook op om deze wetenschappelijke handschoen op te rapen.

Dat wil ik nog niet doen, wel wil ik u mijn persoonlijke Top 3 geven van deze ‘onbewezen stellingen’:

 1. 1. ‘onbewezen’ stelling 9
 2. 2. ‘onbewezen’ stelling 4
 3. 3. ‘onbewezen’ stelling 5

Ben benieuwd naar uw Top 3.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *