Geen “Black Tuesday” helaas…. (versie 6. 090811)

Toelichting: i.p.v. steeds een nieuwe entry te besteden aan de zeker (zéér) interessante ontwikkelingen op de financiële Wereldmarkt, ontwikkelingen die in hoog tempo over elkaar heenvallen, pas ik voor dit moment deze entry van oorspronkelijk 010811 aan met relevante updates & pas dan ook de versie & de datum aan. Je kan meer berichten hierover ook volgen op de ManagementPro Twitter account.

010811

Het ziet er naar uit (nb; het is op dit moment nog niet definitief) dat na een zéér bedroevend machtsspel, waarbij egocentrisme centraal leek te staan, republikeinen en democraten in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat van de Verenigde Staten, tot een akkoord zijn gekomen over het verhogen van de zgn. debt ceiling; eenvoudig gezegd: het verhogen van de overeengekomen kredietlimiet. (nb; & wie van ons wil dat niet: af & toe een verhoging van de kredietlimiet? ;-))

De afgelopen dagen vielen de economen over elkaar heen bij de vraag: ‘wat als men niet tot een akkoord komt?, wat betekent dat voor de VS? maar erger nog: wat betekent dat voor de wereldeconomie?’ Paniek alom dus, niet alleen op de effectenbeurzen, zo bleek & dat terwijl er momenteel ernstiger menselijke crises zijn.

Ik heb de overtuiging dat het antwoord op deze vragen niet te geven is. (ook) Deze (crisis)situatie is zo uniek dat het resultaat ook uniek zou/zal zijn (nb; ‘zal’ want de uitdaging lijkt ook hier verschoven te zijn naar de toekomst; met ‘De verzwijging van de extra garantiestelling Griekenland’ is Minister De Jager niet de enige die niet het achterste van zijn tong laat zien.). Het bevestigt mij ‘slechts’ in mijn eerder uitgesproken vermoeden dat de hoogte van mijn (& jouw…..) pensioen ook door deze ontwikkeling pas duidelijk is op het moment dat het zo ver is; als dat moment er überhaupt nog komt. 😮

Wie er nu i.i.g. ‘door de mand (lijken te) zijn gevallen’ dat zijn de rating agencys MOODY’s, Standard & Poor’s en FITCH. Zij gunnen hun moederland nog steeds de Triple A status, wat met de giga schulden van de VS dito giga financiële voordelen biedt. Dat terwijl de situatie in de VS in de buurt dreigt te komen van de PIGSI’s. Hun Chinese tegenhanger DAGONG heeft besloten (03/08*) dat de VS op zijn best een AA+ rating kan krijgen. Dat lijkt een advies te zijn met meer realiteitszin. Het is dan ook niet onmogelijk dat binnen afzienbare tijd de mening van DAGONG door de financiële markten hoger wordt aangeslagen dan van diens collegae. De wijzigingen in de economische machtsverhoudingen van West naar Oost zijn al even bezig.

Om deze e.a. ontwikkelingen te ervaren lijkt/leek het mij dan ook een goed idee om ‘Black Tuesday’ toch maar door te laten gaan je bent docent of je bent het niet. ‘Leerzame, doceerbare info levert dit op’ zeggen we dan & ‘geen betere proeftuin dan de realiteit!’. & Wat er vervolgens uitkomt hoeft niet eens slecht te zijn. Na lange tijd ‘het bed een keer opschudden’ kan ook voordelen bieden, verfrissend werken. Dit is i.i.g. een prima voorbeeld van een Zwarte Zwaan…..

*VID: bij een Zwarte Zwaan hoort een Zwarte Zwaan, een thriller wellicht maar dan wel een hele mooie 🙂

===================

*Versie 2 c.q. updates.

020811

Harvard prof. Rosabeth Moss Kanter haalt uit deze ‘crisissituatie’ nog 5 ‘Leiderschapslessen’:

  • “Survival is more important than heroism. As a wise mentor once said, the first rule for change agents is “Stay alive.” That’s a lot more important than showing off.
  • Walk the fine line between standing on principles and stubborn ideology. If you favor one side of an argument, naturally you think that there are principles on your side but rigid adherence to impractical ideology on the other side — your guy is noble; the other guy is stubborn. Sometimes common ground is hard to find. But just as baseball pitchers are more successful when they add a little variation to their repertoire, there should always be room for judgment.
  • Everyone needs to take away a little something. Winner-take-all competitions leave a festering residue of resentment.  Face-saving compromises with consolation prizes and dignity are important.
  • Leaders must be calm professionals. Even when spectators heckle or partisan supporters make impossible demands and clamor for crushing the other side, leaders must see the bigger picture, think longer-term, and consider a range of consequences.”

Bron: Four Leadership Lessons from Debt-Ceiling Brinkmanship (and Baseball) .

030811

Na de ‘redding’ van Griekenland kunnen we ons nu opmaken voor een dito actie voor Spanje & Italië. Wanneer zijn wij eigenlijk aan de beurt?

040811

The Wall Street Journal bestempelt de Europese generatie van 15 – 24 jarigen nu al als ‘de verloren generatie’. Hoge werkloosheidscijfers juist in deze doelgroep leidt er toe dat zij geen ervaring op kunnen doen & zich niet verder kunnen ontwikkelen…. Europe’s Youth Face Scarcity of Jobs

050811

Beurzen opnieuw fors lager, kopt Het FD vanochtend. Nu Cyprus ook in de financiële gevarenzone zit & de Britse centrale bank zich ook zorgen maakt over de financiën van België, PIGS wordt PIGSCBI zo gezegd, lijkt het (toch) nog ff(?) wachten op een échte ‘Zwarte …..Dag’.

060811

“Voor het eerst in de geschiedenis zijn de Verenigde Staten hun AAA-rating kwijt. Kredietbeoordelaar S&P vindt het akkoord over de verhoging van het schuldenplafond en de daarbij horende bezuinigingen onvoldoende.” meldt Het FD vanochtend. “Handelaren in de VS verwachten maandag bij de opening van de beurs een koersval, maar ze denken dat die van korte duur zal zijn.” meldt de journalist nog. Zou ‘t? Nb; let op de woorden ‘voor het eerst in de geschiedenis’, dat geldt dus ook voor de reactie….. Vergeet niet van iedere $ die de VS tot vandaag leende was $ 0,40 nodig voor rente & aflossing, een voorzichtige schatting van mij (op basis van eerdere ervaring) betekent dat een verhoging naar $ 0,44 – 0,47. Voor deze excessieve begroting is dat  fors.

Dit besluit heeft S&P de nodige hoofdbrekens gekost: de AAA rating van de VS verlagen naar AA+, zoals collega DAGONG eerder deed; zie hiervoor. De toelichting van Standard & Poor’s op hun besluit vindt je hier: ‘United States of America Long-Term Rating Lowered To ‘AA+’ On Political Risks And Rising Debt Burden; Outlook Negative’.

The Financial Times meldt ‘US downgrade heralds a new financial era’, inderdaad ‘een nieuw tijdperk’. Het is alleen de vraag of we daarop zitten te wachten…..

Het is nog geen maandag of ‘de poppen zijn al aan het dansen’: China woedend op VS na verlies AAA-rating “De Chinese staatnieuwsdienst Xinhua reageert met harde kritiek. ‘De Amerikaanse regering moet het pijnlijke feit erkennen dat de goede oude tijd voorbij is waarin het zichzelf een weg kon lenen uit de problemen die het zelf heeft veroorzaakt’.” Nb; veruit de grootste investeerder in de VS is China & ‘wij’ behoren (ook) tot de Top 5…..

080811

Vandaag is het dan (alweer….) een ‘belangrijke dag’, i.i.g. historisch want de VS kende sinds de intro van ‘ratings’ nog nooit een ‘downrate‘.

De waarschijnlijk (nb; de historie zal het leren) opmerkelijkste reactie kwam dit weekeinde van superinvesteerder Warren Buffett. Hij is van mening dat S&P’s een cruciale fout heeft gemaakt, voor hem is de VS een “quadruple A.” status waard. Dat kun je met de beste wil van de wereld niet menen.

De commentaren verschillen van ‘It’s all a sideshow’, dit is een afleidingsmanoeuvre, ‘een hoop flauwekul’ waarbij het commentaar wordt aangevuld met de opmerking dat niet de VS een probleem is voor de wereldeconomie maar de EU. De VS beschikt (toch) over een sterkere economische basis dan de EU, daarvoor is ‘iets’ te zeggen.

Tot aan het commentaar (ook) in The Financial Times ‘Time for the US to take decisive action.’ want dat er in de VS toch ook op zijn minst ‘iets’ dient te gebeuren, da’s ook reeël.

De koersen in Azië laten vandaag een verlies zien van -2% – -4% dat volgens veel commentatoren toch meevalt. De Beurs in A’dam staat nu (10.30u) op een verlies van ‘slechts’ 1%. De werkelijke betekenis van VS’ AA+ rating zal later vandaag duidelijk worden als Wall Street opent.

Morgen misschien dan toch een ‘Black Tuesday’?

16.30u NYSE / DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE  nu -/-3%.

090811

President Barack Obama in zijn toespraak gisteren “No matter what some agency may say, we’ve always been and always will be a AAA country.  For all of the challenges we face, we continue to have the best universities, some of the most productive workers, the most innovative companies, the most adventurous entrepreneurs on Earth. 

What sets us apart is that we’ve always not just had the capacity, but also the will to act — the determination to shape our future; the willingness in our democracy to work out our differences in a sensible way and to move forward, not just for this generation but for the next generation.” Daar is ‘iets’ voor te zeggen, de economische voedingsbodem is voor de VS toch een ‘iets’ andere/betere dan die van de EU.

Ook merkte Obama nog op: “[N]ow is also a time to reflect on those we lost (nb; hij refereert m.n. aan de 30 mannen die dit zelfde weekeinde omkwamen in Afghanistan) and the sacrifices of all who serve, as well as their families.  These men and women put their lives on the line for the values that bind us together as a nation.  They come from different places, and their backgrounds and beliefs reflect the rich diversity of America.” Wellicht is dit nog de meest essentiële opmerking.

‘Intussen in Nederland’: voor het zomerreces stelde de Tweede Kamer nog dat de hulp aan EU schuldenlanden ‘niet omhoog mocht!!!’. De afgelopen dagen heeft Minister De Jager zoveel aan dit EFSF-potje toe weten te voegen dat het voor de Tweede Kamer nu een fait accompli is….. Ach in nood helpt men z’n buren, toch?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *