Het Charismatisch Leiderschap van Michelle Obama volgens ‘Max Weber’.

Michelle Obama bezocht vorige week Europa & dat hebben we geweten. Althans ‘wij’, niet zo zeer ‘wij’ als Nederlanders maar wel ‘wij’ als Fransen, Duitsers & Britten; wij als Europeanen dus. Aan ons ‘doe-maar-gewoon-Hollanders’ ging zo’n fenomeen als Michelle Obama zowel letterlijk als figuurlijk (nb; & zoals gewoonlijk?) weer helemaal voorbij.

Da’s heel jammer want als we goed naar haar hadden gekeken dan zagen we in Michelle Obama wellicht de 1e vrouw(!) die Charisma liet zien zoals de Duitse socioloog Max Weber dat begrip begin 20e eeuw oorspronkelijk benoemde:  ‘Charismatic leaders are so personally extraordinary that they have followers in their thrall. Charismatic relationships are so powerful that they are symbiotic, with leaders and followers each equally engaged, each equally dependent; the one on the other.‘ vat prof. Brabara Kellerman Weber’s definitie van Charisma samen. Kort gezegd: Charisma creëert een afhankelijkheid tussen volgers en hun Charismatisch Leider en vice versa.

In haar commentaar op Barack & Michelle Obama’s trip naar Europa stelt Kellerman: “It’s too early to tell, of course (nb; if Michelle Obama is Charismatic). (….)  But seeds are being sown. There is growing evidence that, like her husband, Michelle has a capacity to connect with constituents, both substantively and symbolically. There is growing evidence, in other words, that in the fullness of time Michelle Obama might just be a leader independent of her husband, and a charismatic one at that.” een interessante waarneming.

Sinds Weber is Charisma verwaterd tot zoiets als sex appeal. Vbld: toen Sarah Palin door John McCain naar voren werd geschoven in zijn politieke campagne, werd Palin beschouwd als sexiest politieke vrouw sinds tijden! Vrijwel direct werd haar ‘Charisma’ toegedicht & zij is niet de enige (nb; vrouw c.q. man) die dit is overkomen.

Michelle Obama wist vorige week niet alleen door haar Europese optreden indruk te maken, ook door haar handelen: samen met de Franse presidentsvrouw Carla Bruni komt ze nog voor het einde van dit jaar met een Plan voor de bestrijding van AIDS. Bruni overigens, zelfs al verloor zij haar broer aan datzelfde AIDS & is haar deelname dus begrijpelijk, valt in de ‘Palin-categorie’.

Als we Michelle Obama straks mogen gaan zien als 1e Vrouwelijke Charismatische Leider, hoe komt het dan dat er voor haar geen Vrouwelijke Charismatische Leider is opgestaan?

“Overwhelmingly leaders have been men, now as well as in history. That’s the main reason. I cannot name any charismatic women leaders.”, stelt Kellerman. Zij gaat daarbij voorbij aan Nirmala Srivastava, die als enige vrouw voorkomt in WikiPedia’s List of charismatic leaders as defined by Max Weber’s classification of authority. Waarschijnlijk vindt Kellerman Srivastava’s invloed toch te beperkt. Overigens, wie valt daar ook op in die beperkte lijst: ‘onze eigen’ Pim Fortuyn!

Kellerman is duidelijk kritisch als het om ‘Charismatisch Leiderschap’ gaat. Die mening deel ik met haar. Toch vind ik het ook een persoonlijke keuze: wie er voor jou charismatisch is, dat mag je toch vooral zelf bepalen.

Kellerman onderkent Charismatisch Leiderschap, conform de ‘wederzijdse afhankelijkheids definitie van Max Weber’, bij Barack Obama en stelt: “Other chief executives have had attractions all their own. But none in our lifetimes have been authentically charismatic. None in our lifetimes have forged with their followers a bond so tight it transcends the ordinary. This is not to say the bond will stay – it might not. It is to say that Barack Hussein Obama (and possibly his wife Michelle; ws) is and has been for some time a rara avis – a rare bird. He is a leader who, as Weber would have it, inspires in his followers “complete devotion…arising out of enthusiasm, or of despair and hope.”. (mijn accentuering; ws)

Dan kunnen we vanaf nu niet alleen het Leiderschap van Barack Obama met verhoogd interesse gaan volgen, maar ook dat van zijn first lady. (overigens, de site van The White House is nu duidelijk aangepast aan de moderne tijd; ik heb de rss maar toegevoegd aan mijn blog feed)

Luister naar Barbara Kellerman over Charismatisch Leiderschap.

050912

Tijdens de Democratic National Convention 2012 vooruitlopend op de a.s. presidentsverkiezingen in de VS hield, passend bij de politiek in de VS, de vrouw van de (nieuwe) president een toespraak. Michelle Obama slaagde daarin op een indrukwekkende manier. Met dank aan een team speechwriters, dat zeker. Zelfs als we de (eventueel) in de speech geplande emoties er uit filteren dan nog bevestigt deze speech (opnieuw) de motivatie van Max Weber voor het charisma van Michelle Obama; zij kan een verkiezing doen winnen….. Zou i.d. in ons land ook lukken?

1 thought on “Het Charismatisch Leiderschap van Michelle Obama volgens ‘Max Weber’.”

Jawel Bas, een Leider is altijd een Personal Brand. 13 jaar ago

[…] daarvan enkele voorbeelden. Charismatisch leiderschap is daarbij de ultieme vorm, maar dat zie je nog veel minder. Mijn lakmoesproef voor Personal Brands, in de letterlijke zin van het woord(!), dat is zodra je […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *