IQ en EQ in een VUCA Wereld, verslag van een Workshop.

“De wereld en de maatschappij om ons heen veranderen snel. In deze wereld van nu is verandering misschien wel de enige constante geworden.” Stelt mijn cliënt in het Strategisch Plan van de organisatie. Een wereld in constante verandering, VUCA: volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Cliënt vraagt zich af of en zo ja wat, in deze beweeglijke, onzekere, complexe en dubbelzinnige wereld, IQ respectievelijk EQ ‘iets’ kunnen betekenen? IQ en EQ, quotiënten die elkaar versterken. D.i. het verslag van een workshop.

IQ: getal dat aangeeft in hoeverre de verstandelijke leeftijd van iemand overeenkomt met de werkelijke leeftijd (kalenderleeftijd). Dit getal geeft ongeveer aan wat iemands intelligentie is, echter niet hoe begaafd iemand is. Een IQ van 100 geldt als gemiddeld, boven de 100 is iemand geniaal, talentvol of intelligent. Als stamvader van IQ wordt Alfred Binet gezien.

EQ: het begrijpen en het managen van je emoties en het beïnvloeden van de emoties van anderen; EQ Domeinen: Zelfbewustzijn, Zelfmanagement, Sociaal Bewustzijn, Relatiemanagement. Als stamvader van EQ wordt Daniel Goleman gezien.

Op basis van het principe van Evidence Based Management, eerst maar eens gekeken naar de bewijslast achter IQ resp. EQ. “IQ tests are ‘fundamentally flawed’ and using them alone to measure intelligence is a ‘fallacy’.” (flawed: gebrekkig; fallacy: bedrieglijk) aldus University of Western Ontario in Canada in 2012. Over EQ: “When you’re good at controlling your own emotions, you can disguise your true feelings.” aldus University of Pennsylvania’s Wharton School of Business (2014). Weinig wetenschappelijke bewijslast dus, maar dat maakt beiden voor de dagelijkse praktijk toch niet minder interessant. Als je jezelf maar bewust bent van deze ‘beperkingen’.

In het verleden was het slechts nodig je kennis en ervaring aan te tonen. Nu mag je ook je vaardigheid laten zien hoe je met jezelf omgaat en met anderen. IQ <=> EQ. Met IQ kun je relatief snel klaar zijn. Je kent je uitkomst en je maakt, eventueel, je plan op basis van verbeterpunten. Hoe anders is dat met EQ. Dat vraagt over het algemeen om ‘iets’ meer werk.

Er ligt voor beide begrippen een correlatie met het principe van de ijsberg:

 • Boven waterspiegel: Kennis en gedrag dat direct leidt tot executiekracht, relaties bouwen en adviseren.
 • Onder waterspiegel, middelste laag: Overtuigingen, normen en waarden
 • Onder waterspiegel, onderste laag: Eigenschappen, motieven.

Wat zijn je overtuigingen? Wat zijn je normen en waarden? Hoe verhoudt zich dat met het werk dat je doet? APPLE’s CEO Tim Cook stelde in 2015: “Your values matter. They are your North Star. Otherwise it’s just a job, and life is too short for that.” Wat zijn, om nog dieper te gaan, je eigenschappen, je motieven?

Goleman hanteert voor zijn domeinen het volgende schema.

Daniel Goleman EQ Domeinen

Het schema kan je helpen om een Actieplan te maken om, zoals Goleman stelt, o.m. de emoties van anderen te kunnen beïnvloeden. Wat daarbij kan helpen dat zijn de 6 principes van verleiding:

 • Aardig.
 • Reciprociteit.
 • Sociale Overeenkomst.
 • Commitment & Consistentie.
 • Autoriteit.
 • Schaarste.

Wat daarbij ook kan helpen d.i. jezelf bewust te zijn van dat wat er aan bijdraagt dat mensen je (kunnen) vertrouwen:

 • Gezamenlijke Waarden.
 • Interesses die overeenkomen.
 • Beleefd, vriendelijk.
 • Competent.
 • Voorspelbaar en Integer.
 • Communicatief vaardig.

In een wereld in constante verandering, een wereld die diepgaand wordt beïnvloed door een scala aan disruptieve technologieën, d.i. een wereld waarin de mens zich m.n. zal kunnen onderscheiden met haar/zijn emotionele intelligentie. Voor sommige wetenschappers betekent dit ‘terug naar af’. Hoe dan ook: we staan (dan) opnieuw voor interessante tijden: VUCA.

======

& Dan krijg je 24u later deze feedback….

een bijzonder mooi compliment….. Daar doe je het voor.   Thanx Bart!

1 thought on “IQ en EQ in een VUCA Wereld, verslag van een Workshop.”

Jan Braeken 6 jaar ago

Indien de marketing van het EQ een levenslange garantie zou bieden en garanderen, en levenslang uitvoeren, dan zou zelfs die marketing geen enkele garantie voor de waarheid zijn, zelfs niet gedurende één seconde.

Zoals we weten biedt geen enkel marketingbedrijf ook maar enige spijkervaste, langdurige garantie aan, onder gelijk welk vorm, omdat zij daar niet toe in staat is. ‘Wegens de subjectiviteit’. Dat spreekt boekdelen over de geloofwaardigheid en de kwaliteit van de marketing. Ik ken geen enkel ander bedrijf buiten de marketing die tegen haar klanten zegt : ‘Wij kunnen geen garantie bieden wegens de subjectiviteit.’

Schijnbaar vraagt geen enkel bedrijf een langdurige marketinggarantie, en zijn gelukte marketingcampagnes al te dikwijls vernietigend op lange termijn, zonder de minste consequentie voor het marketingbedrijf.

Mocht ik CEO van een bedrijf zijn, dan zou ik absoluut niet met dergelijke onethische en onwettelijke marketingpraktijken akkoord gaan. Vooral niet omdat de standaard prijs van de marketing vandaag astronomisch is. Emotioneel, en financieel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *