Nog op zoek naar een goed & nieuw managementboek?

‘Ik verwijs dan altijd naar de moed, de vasthoudendheid, de waardigheid en de onbaatzuchtigheid van hem. Ik wijs op zijn geïnspireerd leiderschap na zijn vrijlating, tijdens de vreedzame overgang naar een daadwerkelijke multiraciale en meerpartijendemocratie met haar wortels stevig verankerd in een grondwet die de funadamentele mensenrechten beschermt. Bovenal verwijs ik naar zijn bereidheid degenen die hem het meest hebben vervolgd te omarmen en zich met hen te verzoenen, en het fatsoen waarmee hij zich hield aan zijn belofte slechts één ambtstermijn te vervullen.’
Aldus Kofi Annan in zijn ‘Woord Vooraf’ aan de nieuwe autobiografie van Nelson Mandela, kortweg ‘MANDELA’. Slechts in één ding vergist Annan zich namelijk in de ‘vreedzame overgang’. Kort na Mandela’s vrijlating leek het er namelijk even op dat er een burgeroorlog zou uitbreken in Zuid Afrika. Niet zo zeer een strijd tussen de rascistische blanken o.l.v. ‘what’s in a name’ Terre Blanche en de oorspronkelijke zwarte inwoners, neen het was een strijd tussen rivaliserende stammen. Maar ook die strijd wist Madiba, zoals Mandela door intimi wordt genoemd, met rust en kalmte op te lossen. Deze en andere feiten worden naar boven gehaald in dit nieuwste boek over Mandela; werkelijk een monument!

Als u nu iets wilt weten over de historie van Zuid Afrika (NB: één waaraan onze voorouders ook een ‘belangrijke’ bijdrage leverden; en dit in de Week van de Geschiedenis …..), over de politieke ontwikkelingen in Zuidelijk Afrika, over de gevolgen die beiden, historie en politiek, nu nog hebben in een land, dan is dit een interessant boek voor u.

Ook als u iets meer wilt weten over de persoon van Nelson Mandela, zijn achtergrond en zijn overtuigingen die hem brachten waar hij nu is, hoe zijn vrienden en zijn vijanden-uit-het-verleden nu over hem denken, waarom hij door zeer velen wordt gezien als de meest aansprekende persoon van onze tijd, ook dan is dit een geschikt boek voor u.

Maar vooral is dit boek een must als u geïnspireerd wilt worden in leiderschapsinzichten! Nu heb ik op dit vlak, Leiderschap, niet alles gelezen (gelukkig maar, denk ik wel eens) maar voor mij behoort ‘MANDELA’ tot 1 van de Besten.

Tijdens zijn 30 jarige gevangenschap schrijft Nelson Mandela in 1 van zijn brieven aan zijn (nu ex-) vrouw Winnie: ‘Als we oordelen over onze ontwikkeling als individu zijn we geneigd ons te concentreren op externe factoren als maatschappelijke positie, invloed en populariteit, rijkdom en opleidingsniveau … Maar misschien zijn veeleer de interne factoren van cruciaal belang om je groei als mens te beoordelen: eerlijkheid, oprechtheid, eenvoud, bescheidenheid, zuiverheid, edelmoedigheid, afwezigheid van eigenwaan, bereidheid je medemens te dienen – kwaliteiten die binnen het bereik van elke ziel liggen…’ (pg. 167) En dan pretendeer ik niet eens dat ik hiermee ook het beste uit het boek citeer, zeker niet.

(“MANDELA, het geautoriseerd portret”; isbn 9058974375)

2 thoughts on “Nog op zoek naar een goed & nieuw managementboek?”

Open het dichtsbijzijnde boek op pagina 123… 15 jaar ago

[…] ‘MANDELA’ de biografie dat leek me wel ‘iets’. Op genoemde pagina 123 staat er in dit boek echter geen tekst maar een foto, een foto van een trap. De begeleidende tekst is ‘Een sprekende foto van de treden die de verdachten in het Rivonia proces naar de beklaagdenbank leidden.’ Sprekende foto, sprekende tekst maar het voldoet niet aan de spelregels. Daarom: ander boek gepakt. […]

Nelson Mandela 90! 14 jaar ago

[…] koop nog een goed boek voor uw vakantie, Mandela’s biografie. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *