Onbaatzuchtigheid is het onderscheidend vermogen voor een Leider; een robot heeft die eigenschap i.i.g.

Onbaatzuchtigheid, en dat dan in de vorm van je leven in de waagschaal stellen om anderen het leven te kunnen redden, is de ultieme vorm van leiderschap. Daarvoor is zeker ‘iets’ te zeggen. De praktijk zal dan overigens (waarschijnlijk) uitwijzen dat je e.d. actie eerder intuïtief doet i.p.v. dat je er eerst nog ‘ff ‘5 over nadenkt’; te laat….. Maar ja is intuïtie ook niet een belangrijke eigenschap, kerncompetentie van een leider?

Dat i.i.g. onbaatzuchtigheid een cruciale eigenschap is voor de échte leider, dat toont WHARTON prof. Michael Unseen aan in zijn reactie op de recente uitreiking van enkele Medals of Honor door president Obama.

Obama in zijn toespraak op 16/05 j.l.: “Specialist Four Leslie H. Sabo, Jr., distinguished himself by conspicuous acts of gallantry and intrepidity, indomitable courage and complete disregard for his own safety saved the lives of many of his platoon members.”

Een dag later, de dag dat Sabo’s Medal of Honor een plaats kreeg in ‘The Hall of Heroes’, deed Army chief of staff General Ray Odierno het nog eens dunnetjes over:  “With this Medal of Honor, a warrior is held up to the American people as an example to all fellow men and women, the embodiment of our highest ideals. Specialist Four Leslie Sabo, Jr., epitomizes the very best of what we all strive to be: selfless and intrepid, fearless yet resolute.”

Compliments all over dus voor Leslie Sabo jr. Het is alleen jammer dat hij zelf al dat eerbetoon niet meer heeft kunnen meemaken. Eén van die leiders dus die zijn/haar leven gaf voor zijn/haar volgelingen…..

In zijn commentaar trekt Useen bij ‘onbaatzuchtig leiderschap’ de vergelijking met Jom Collins’s ‘Level 5 Leadership’ “In the business world, research by best-selling author Jim Collins shows there is a connection between selflessness and organizational performance. His study of 11 firms that had risen from good marks to great performance revealed that they were all headed by “Level 5” executives — company leaders who were unswervingly ambitious for their organization but not themselves.”

Zowel Collins als Unseen zijn het er overeens dat in het huidige tijdsbeeld onbaatzuchtigheid als eigenschap steeds zeldzamer wordt, m.n. in het bedrijfsleven. Vooruitlopend daarop, dat dergelijk niet-onbaatzuchtig gedrag gedrag opeens overslaat op de militaire leiders, lijkt(!) het erop dat de verantwoordelijken voor het Amerikaanse leger steeds vaker kiezen voor de inzet van militaire (I-)robots. Een robot heeft geen intuïtie en zal mede daardoor steeds ‘onbaatzuchtig’ het ‘leven’ geven voor de medemens.

Dit kaartje aan I-Robot, de 'leider' op het slagveld, zegt veel.

Zo bespaart de inzet van de I-robot niet alleen mensenlevens maar op de één of andere rare manier bespaart het de volgers ook de ‘leiders’ die het op het spannendste moment, hét moment dat Leidershap er écht toe doet, toch minder goed met hen voor blijken te hebben…..

Loopt de militaire tak met deze ontwikkeling opnieuw vooruit op de civiele tak?

Bron: Medal of Honor: Defining the Essence of Leadership.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *