Samsom wil Pensioenvermogens aanspreken is dat een goed idee, wanbeleid, bestuursfraude?

Het ‘Initiatief Fraude Aanpak’ komt met een mooi animatiefilmpje. De initiatiefnemers ‘proberen systeemfraude op alle mogelijke terreinen in kaart te brengen’. Diverse vormen van fraude komen dan ook in het filmpje aanbod. Slechts één vorm van fraude blijkt te ontbreken nl. de bestuursfraude…..

Het woordje ‘fraude’ kennen we van de bouwfraude, de vastgoedfraude, de dopingfraude. Het woordje ‘fraude’ valt niet altijd bij internationale zaken als de BP Oil Spill c.q. Fukushima. Het valt niet bij de reddingen die wij als belastingbetalers uitvoerden bij banken en EU economieën. Ook bij mislukkingen binnen woningcorporaties, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen valt het woordje ‘fraude’ nauwelijks. We denken dan vaak alleen aan ‘wanbeleid’.

Is het faillissement van het Ruwaard van Putten wanbeleid of fraude? Ruwaard’s ‘redder’ Maasstad gaf in 2012 € 1 miljoen uit aan interim-bestuurders maar is daarmee nog steeds niet verlost van de klebsiellabacterie; wanbeleid? Vanochtend melden de media ‘Kostbaar ICT debacle bij Justite’. Wanbeleid? Of zou je bij nader onderzoek op bestuursfraude kunnen stoten?

Dat er met fraudepreventie meer te besparen valt dan met een bezuinigingsronde, daarmee kan iedere burger het met het ‘Initiatief Fraude Aanpak’ eens zijn. Alleen is de vraag of de terminologie die de initiatiefnemers hanteren daarvoor dan niet wat te beperkt is.

Helaas geven de initiatiefnemers geen definitie van de term ‘fraude’. Mogelijk is dat te begrijpen want ook Wikipedia meldt: “Er bestaat geen duidelijke definitie van fraude.” Dat maakt het voor de gemiddelde, minder geletterde als de initiatiefnemers, burger al héél lastig: wat lijkt nu een goed idee, wat is fraude? Over wanbeleid is de Online Encyclopedie al een stuk duidelijker: ‘slecht beheer, mismanagement, slecht beleid’.

In de VS is men zich bewust van het grijze gebied tussen wanbeleid en bestuursfraude, de Amerikaanse Justitie geeft dit dan ook graag een gezicht. Enkele voorbeelden.

Bron: telegraph.co.uk

Bron: telegraph.co.uk

Bernie Madoff, wie kent ‘m nog?

Bron: smh.com.au

Bron: smh.com.au

Bernie’s ‘collega’ Allen Stanford.

bron: telegraph.co.uk

bron: telegraph.co.uk

& Dan is daar Strauss-Kahn….

Bij deze laatste komen we al in het ‘grijze gebied’. Er is niet bekend dat DSK in zijn functie als voorzitter van het IMF fraudeerde. Wel is duidelijk dat hij er een promiscue hobby op nahield. Een hobby die er onvermijdelijk toe leidde dat zijn organisatie verzandde in wanbeleid.

Ons land zal enorm geholpen zijn als we ‘fraude’ een duidelijke definitie geven. Als Justitie dan vervolgens ‘fraude’ een gezicht geeft, dan helpt dat de gemiddelde burger dito.

Nu komen er in het voorgaande filmpje geen gezichten van fraudeurs voorbij toch weten de initiatiefnemers een locatie te noemen waar fraudeurs zich ophouden! We zien de plattegrond van Amsterdam Zuid-Oost! Volgens de Werkgroep verblijven daar m.n. mensen die frauderen met Weekers’ toeslagen. ‘Fijn dat we dat weten.’ (sic.)

Nu vermoed ik dat er in Zuid Oost ook nette gezinnen wonen. Als je een ‘Zuid-Ooster’ bent en nu ziet dat er buren zijn die ‘slim gebruik maken’ van het wanbeleid van anderen én je hoort ook nog dat je pensioen wordt uitgekleed door Samsom c.s., dan zou ook voor deze brave burgers fraude ‘zo maar’ een self full filling prophecy kunnen worden…..

===========

290613

‘Werkstraf voor Stapel: De frauderende hoogleraar sociale psychologie Diederik Stapel krijgt een werkstraf van 120 uur.’ Terwijl volgens sommige collega’s van v/m hoogleraar Stapel de gevolgen van zijn onkundig handelen voor de slachtoffers enorm zijn, komt Diederik Stapel er in ons land bij een wetenschapsfraude vanaf met een ‘werkstraf’; voor hem geen oranje pak dus…..

1 thought on “Samsom wil Pensioenvermogens aanspreken is dat een goed idee, wanbeleid, bestuursfraude?”

The Rolling Stones: als levensfase heeft Pensioen z'n langste tijd gehad. – ManagementPro 4 jaar ago

[…] langste tijd zou hebben gehad betekent natuurlijk nog niet dat Samsom c.s. nu ‘zo maar’ de pensioenpot kunnen aanspreken. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *