Vier Gedragskenmerken bij Samenwerken. Hoe staat het met Integriteit?

‘Ik doe (pas) iets voor jou, als jij iets voor mij doet.’ Da’s één van de 4 gedragskenmerken op het moment dat mensen samenwerken of samen gaan werken aldus venture capatalist Reid Hoffman. (nb; Hoffman is één van de co-founders van LinkedIn). Hoffman baseert zich bij zijn karakterisering op persoonlijke ervaringen in een scala aan samenwerkingstrajecten.

Dit eerste karaktertype, ‘Ik doe pas iets voor jou, als jij iets voor mij doet!‘ komt volgens Hoffman het vaakst voor in samenwerkingen. Mensen die zich hiermee bezig houden, zich zo karakteriseren, doen niet alleen anderen maar ook zichzelf (ernstig) tekort. Daarvoor is zeker ‘iets’ te zeggen.

Als wij hier, binnen het ManagementSite Kennis Netwerk, ons d.i. (hoofd)redactie & een groot aanbod aan gastcolumnisten(!), daaraan ook schuldig zouden maken, dan zou de inhoud maar een karige site opleveren….. 😮

Laten we kijken of er onder de 3 andere types ‘iets’ voor je bij zit.

Ik doe iets voor jou maar ik houd bij wat jij voor mij doet.’ Bij zo’n collega, participant hoef je niet direct ‘iets’ terug te doen (nb; liefst van hetzelfde niveau), maar weet: die ander onthoudt dat hij nog iets tegoed heeft van jou! Vroeg of laat zal die rekening dan ook worden gladgestreken. Net als de vorige groep beschouwt Hoffman deze types als ‘risicomijders’: zij willen geen financieel, maar waarschijnlijk ook geen relationeel, verlies lijden bezien vanuit het eigen perspectief.

‘Ik investeer in onze relatie en ik verwacht van jou dat jij dat op enig moment ook doet.’ Op de langere termijn wordt in deze relatie van iedereen verwacht een bijdrage te leveren, of op zijn minst ‘iets’ terug te doen. Maar dat hoeft dus zeker niet meteen. Als dit de ander karakteriseert dan is dat voor Hoffman een type waarmee hij graag samenwerkt, sterker nog: in wienst activiteiten hij graag participeert. TIP van H.: “The key to this kind of relationship is communication, talking explicitly and respectfully about what the boundaries of the relationship are, and how you can invest in each other, professionally or otherwise.” Communicatie of kunnen communiceren, daar is ie weer….

& Dan is daar als 4e karaktertrek binnen samenwerkingen: ‘Ik zal in deze relatie investeren omdat dit het juiste is om te doen.’ Dit individu verwacht niets terug uit de samenwerking, hij doet het geheel belangeloos. Da’s op zich al bijzonder. Hoffman:  “They are providing great value with only the knowledge that they are improving the relationship and the satisfaction of having helped another person as compensation.

These people seek out relationships with others who share their values and goals, and they believe that helping the other person will advance those values and goals. Underlying these relationships is the assumption that when the right people are involved, an alliance is extremely valuable in its own right; we partner with each other to change the world.”

Mooi, feitelijk karakteriseert dit je integriteit. Je denkt bij deze vormen van samenwerking al snel aan types als Nelson Mandela, toch blijkt het ‘dichterbij huis’ niet onmogelijk te zijn, deze vorm van (belangeloze c.q. dienstbare) samenwerking. Maar net als de andere 3 typeringen is dit een karaktertrek wat impliceert: een aap kun je een trucje leren maar een bepaalde karaktertrek, die heb je of heb je niet….. (VID)

Bron: Connections with Integrity.

1 thought on “Vier Gedragskenmerken bij Samenwerken. Hoe staat het met Integriteit?”

Is je Baas een Mens of een Robot? Een test: de Meest Menselijke Mens. – ManagementPro 9 jaar ago

[…] je baas niets meer dan een verzameling van attributen, van kenmerken, karakteristieken? Als je in gesprek bent met je baas ontvang je een litanie aan feiten en getallen, maar er komt […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *