When the going gets tough…..

…. the tough get going. zong Billy Ocean jáááren geleden, Het is zoiets als: (pas) Als het écht Spannend wordt, in de organisatie, dan komen de Leiders ‘boven drijven’!

Daaraan dacht ik toen ik eerder deze week deelnam aan The First Global Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance te Rotterdam. De bij veel organisaties bekende Internal Audit Dpt stond 2 dagen lang in het middelpunt van de aandacht. Het succes van Internal Audit is er maar het kan beter, veel beter. Wat bleek: het ontbrak vaak nog aan Commitment bij het Management van de diverse organisaties, Commitment om IA tot een succes te kunnen maken óók in het belang van het management zelf.

Hierna is er in ieder geval muziek, wellicht zijn er ook nog tips…..

The First Global Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance werd mede georganiseerd door the Erasmus School of Accounting & Assurance, ESAA , de opleiding waar ik o.m. colleges Verandering Management verzorg. Dat was een reden van mijn aanwezigheid, de overgang van v/m ESAA directeur Leen Paape naar Nyenrode A&C, een andere.

Als je er dan toch bent dan ben je, met alle cijfers die je ‘om de oren vliegen’, zo weer thuis. Allerlei papers werden er gepresenteerd door academics, uitgaande van de positie van de Internal Audit Department. Overigens & ‘voor de volledigheid’: IA is ‘iets’ anders dan ‘de boekhouding’.

Verschillende inleiders lieten zich ontvallen dat het binnen organisaties vaak ontbrak aan Commitment bij het management. IA werd getolereerd omdat het ‘nodig’ was, veelal door het management zelf bezien als ‘noodgedwongen’, maar tot echt IA-succes kwam het niet juist omdat essentieel Commitment bij leidinggevenden ontbrak. (nb; dat is goed mogelijk want ook een internal auditor kan wel eens tot tough conclusions komen & zit je daar dan op te wachten als management. Wie weet wat de gevolgen zijn…. Going?)

Nu ‘creëer’ je Commitment niet zo maar, maar je kan leidinggevenden wel helpen om tot Commitment te kunnen komen. Over het algemeen begint dit met een Commitment aan het eigen presteren, een Commitment aan jezelf! Voor dat persoonlijk Commitment is het allereerst nodig dat je All Domains in Your Life Improve, dan krijg je rust in je lijf. Handig als het tough wordt!

Laat nu net deze maand in Harvard BR een artikel staan over deze verschillende Domains. Domains die je, stelt Steward Friedman, ‘op orde’ dient te hebben eerst privé en vervolgens zakelijk. Domains zoals daar zijn:

  • Tracking & Reflecting
  • Planning & Organizing
  • Rejuvenating & Restoring
  • Appreciating & Caring
  • Focusing & Concentrating
  • Revealing & Engaging
  • Time Shifting & Re-Placing
  • Delegating & Developing
  • Exploring & Venturing

Menig auditor zal hierin overeenkomsten zien met haar/zijn vakgebied. Wie weet onstaat er vervolgens wederzijds Commitment tussen Management en IA en ervaar je als gecommitteerd leidinggevenden de bevindingen van IA niet écht als tough…….

2 thoughts on “When the going gets tough…..”

Patrick 13 jaar ago

Zelfs als er management commitment is, in het bedrijf waar ik werk is de IA afdeling in het leven geroepen door en rapporteerd aan het Management Committee, dan blijft de vraag hoe deze in de organisatie te plaatsen en voor welk doel IA te laten werken. Eén van de opmerkingen in dit artikel "…..eens tot tough conclusions komen & zit je daar dan op te wachten als management" is daar een pracht voorbeeld van. Indien je een IA afdeling inricht moet er een strategie achter zitten die niet alleen commitment creeërt maar ook dit soort opmerkingen overbodig maakt. Gebruik een IA als 'voorbereiding' voor externe audits? Gebruik IA om te auditten hoe de organisatie er vandaag voorstaat om bepaalde strategische projecten of organisatie doelen te kunnen realiseren? Allemaal valide redenen, maar als de strategie achter het hebben van IA niet duidelijk is, dan wordt een dergelijke afdeling snel gezien als disruptief voor de normale dagelijkse business. De recommendaties voor verbetering/verandering zijn meestal 'tough' en correct, maar dragen niet bij aan verbeteringen van de echte pijnpunten die een ge-auditte afdeling op dat moment voelt…

Onconventioneel Handelen in Tijden van CRISIS! 12 jaar ago

[…] Steward Friedam waarschuwt in zijn bijdrage dat, in tijden van ‘CRISIS’ managers vooral geneigd zijn om ‘de DRUK Op te Voeren!’. Is het niet de werkdruk dan wel de emotionele druk op de werknemers: ‘Het gaat écht héél slecht met ons!’. Het gevolg is (Nb; ‘te voorspellen’) dat juist het tegendeel wordt bereikt: mensen, d.i. medewerkers én managers, kruipen in hun schulp: Presteren vervolgens juist Minder i.p.v. de verwachte Meer. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *