Wordt 2011 het Jaar van Vertrouwen?

Met de recente Overheidsactie ‘eerst arresteren dan rechercheren’* wordt 2010 op ‘gepaste wijze’ (sic.) afgesloten: we hebben onze onschuld verloren (nb; ‘verloren onschuld’ als in de vermeende naïviteit genaamd vertrouwen).

Zo verloren we dit jaar het vertrouwen in de betrouwbaarheid van producten, verloren het vertrouwen in de dienstbaarheid van een Helpdesk, vertrouwen er nauwelijks nog op dat we zelf een goede Zorg ontvangen als ‘het zo ver is’, vertrouwen er niet meer op dat het nog wat wordt met ons pensioen.

Verder bleken managers geen vertrouwen te hebben in Het ‘Nieuwe’ Werken, vroegen zij zich af of je nog kan vertrouwen op de eigen gedragscodes, ook weten zij door de WIKILEAKS affaire niet meer wie zij in- en extern nog kunnen vertrouwen.

Eenzelfde probleem kennen de bankiers: was hun CFO nog te vertrouwen? Tegelijkertijd verloren juist zijzelf het vertrouwen in de bankklant…..

& Zo gebeurden er dit jaar in onze samenleving nog meer zaken die hier niet behandeld zijn maar waardoor veel Nederlanders toch hun vertrouwen, het vertrouwen in de ander, bijstelden. 2010, het was me het jaartje wel…..

‘Nu, eind 2010, is de aandacht voor vertrouwen groter dan ooit. Alom klinkt het woord vertrouwen, meestal in de negatieve zin: ‘het’ neemt af. De burger zou ‘het’ vertrouwen in de lokale en de landelijke Overheid verloren hebben. Politici maken zich dan ook druk over de vraag hoe ‘het’ vertrouwen in de Overheid versterkt kan worden. Het vertrouwen in gezagsdragers en gezagsbewaarders staat onder druk.

Het vertrouwen tussen mensen onderling wordt op de proef gesteld. Mensen die samenleven in een buurt vertrouwen elkaar soms niet meer en mensen uit andere culturen worden met al dan niet georganiseerd wantrouwen benaderd.

Werknemers in de dienstverlening krijgen te maken met afnemend vertrouwen en toenemende agressie van klanten. Binnen bedrijven staat vertrouwen tussen professionals en managers onder druk. (….)

De opvatting groeit dat dat het vertrouwen op het functioneren van organisaties en daarin werkzame functionarissen niet vanzelfsprekend is en versterkt kan worden door protocollen en gedragscodes. Je kan en mag er als manager niet meer van uitgaan dat iets goed zit, alles moet gecontroleerd!

In de kredietcrisis is gebrek aan vertrouwen een kernzaak. Klanten verliezen het vertrouwen in hun bank, het onderlinge vertrouwen van bankiers – de voorwaarde voor interbancair geldverkeer – brokkelt af.

Oftewel: is het eind van de vertrouwenscultuur in zicht?

Die vraag stellen zich SIOO’s Gerhard Smid en Jaap Boonstra in hun inleiding van het ‘Management & Organisatie themanummer Vertrouwen’. Dit blad kent een 8-tal bijdragen over het thema ‘vertrouwen’ & dan m.n. over de afname in het vertrouwen van ‘de ander’.

Als lid van de Ooa ontving ik dit ex. de dag voor Kerst, dé ‘periode van vertrouwen’, een beter moment om dit thema aan je leden te geven kan je niet kiezen. Op zich zag ik het allemaal nog niet zo zwaar, OK we beleven de naweeën van de ‘crisis’ & we vertonen gedrag dat we decennialang niet hebben gekend c.q. laten zien, maar toch. Toen ik er echter de ManPro entries van dit jaar nog eens op na las, bleek dat afnemende vertrouwen er toch wel erg vaak in terug te komen. Sterker nog: gebruik je de zoekterm ‘vertrouwen’ dan krijg je een scala aan entries; het (b)lijkt de aanzet tot een ‘trend’ dus…

Vertrouwen, het elkaar kunnen vertrouwen, ligt aan de basis van een succesvolle samenleving. Het kan toch niet zo zijn dat wij in 2011 er niet in slagen om er hier een succesvolle samenleving van te maken?!

Dat begint met vertrouwen, beter: het begint hier & nu. Dus is mijn vraag: ik vertrouw jou, vertrouw jij mij?

Nb; & toch heb ik er vertrouwen in voor 2011. 😉

Bookmark and Share

* Het was natuurlijk handig geweest als de Overheid vertrouwen had gehad in het eigen recherchesysteem.

3 thoughts on “Wordt 2011 het Jaar van Vertrouwen?”

Ben Verleg 11 jaar ago

Mooi blog Willem. Ik heb ook even nagekeken wat ik over vertrouwen heb geschreven dit jaar. Zie http://iturl.nl/snBcy Geforceerd sturen op (herstel van) vertrouwen werk niet. Vertrouwen is een resultaat en niet een oorzaak van iets. Ik kijk met verwondering naar leiders die zeggen op vertrouwen te willen sturen.
& toch heb ik ook vertrouwen in 2011!

Hans Hoek 11 jaar ago

Beste Willem,
Mooie blog
ik ben het helemaal eens. Ik ben de uitdaging aangegaan om te kijken hoe vaak ik over vertrouwen blog. http://hanshoek.c3log.nl/
Dat bleek dit jaar 13 keer te zijn. Het is een onderwerp dat je bezig blijft houden. We hebben vertrouwen nodig om de samenleving gaande te houden. Dus moet/zal er een keerpunt komen.

ik heb er vertrouwen in dat die kentering in 2011 zal beginnen.

Hans Hoek

2011 het Jaar van Rentmeesterschap? 11 jaar ago

[…] deze 1.455e entry starten we 2011 ‘Het Jaar van Vertrouwen’ zoals ik eerder opmerkte, nu wat mij betreft mag het daarnaast ook het Jaar van Rentmeesterschap […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *