Casus Yuri van Gelder: volop Communicatieve Onhandigheid

“De turner heeft toegegeven dat hij tijdens zijn verblijf buiten het dorp alcohol heeft geconsumeerd.” ‘De turner’ is Yuri van Gelder. Degene die gisteren het persbericht plaatste NOC*NSF. Alcohol gebruik als, blijkbaar, belangrijkste reden om een gedreven sporter uit TEAMNL te zetten.

Omdat er in het Olympisch dorp geen alcohol te verkrijgen was had Van Gelder zaterdagnacht na een kort bezoek aan het Holland Heineken House vervolgens (waarschijnlijk) in gezelschap van zijn Braziliaanse schoonfamilie een bezoek gebracht aan een lokale nachtclub. Dat Van Gelder ontspanning zocht is, voor mij als sportleek, te begrijpen: zijn doel voor RIO 2016 was zaterdag ruimschoots bereikt nu hij volgende week maandag (pas) in de finale stond; tijd voor een feestje!

Dat n.a.v. het wegsturen van Van Gelder gisteren op de sociale media vervolgens HEINEKEN werd gevraagd of het handig was, het sponsoren van een alcoholvrij TEAMNL: ‘de kat op het spek binden’? Werd door HEINEKEN in alle toonaarden ontkend: ‘men was geen sponsor, men faciliteerde slechts’. In dit geval een beetje onhandige uitdrukking: ‘faciliteren’……

In tijden waarin (nagenoeg) alles beschikbaar is op het internet, werd al vrij snel duidelijk dat HEINEKEN NOC*NSF wel degelijk sponsort net zoals men recent ‘in’ de FORMULE 1 is gestapt (NB; alcohol en autorijden, zeker zo’n snelle auto, gaat dat samen?). “Het was wat onduidelijk Ingeborg. We bedoelden dat we de Olympische Spelen niet sponsoren, het NOC*NSF sponsoren we wel.” twitterde HEINEKEN.

Maar we waren er nog niet. Kort nadat HEINEKEN door het stof ging besloot men bij GROLSCH een grappig bedoelde reclame de media in te sturen ‘RADLER%’. Vervolgens verschenen er ook lege turnringen in een BAVARIA plaatje, onduidelijk is alleen of dit ook echt van BAVARIA zelf afkomstig is. Men heeft vanuit Lieshout i.i.g. hierop niet gereageerd; wat ook opmerkelijk is. Op zich slim natuurlijk, meeliften op een multimediale hype maar d.i. zeker niet zonder risico. De snelheid waarmee je dient te reageren vraagt om een heldere (sic.) geest. Anderzijds betreft het hier multinationals met een (zeer) goed betaalde marketing- c.q. media afdeling waarvan men toch meer mag verwachten.

Maar helaas: voordat we het beseften ging Yuri van Gelder de annalen in als Lord of the Drinks….. Natuurlijk mag je van mening zijn dat Van Gelder het er naar gemaakt heeft, de vraag is alleen of je je (goede) naam als onderneming aan een mediahype als deze wil verbinden? Ik dacht het niet.

Interessant is natuurlijk ook dat wat NOC*NSF nu aan gedragsregels hanteert. Waaraan dienen zich de flexwerkers tijdens RIO2016 te houden? Waren het feiten waarop Van Gelder werd weggestuurd of was het de bekende laatste druppel?

In de overeenkomst die TEAMNL sluit met de individuele sporters staat niets over het al dan niet nuttigen van alcohol. Artikel 6: “De Topsporter gedraagt zich op een zodanige wijze als van een goed lid van TeamNL (Rio 2016) verwacht mag worden, zowel tijdens de sportbeoefening als daarbuiten en neemt daarbij onder meer maar niet uitsluitend het gestelde in de IOC Code of Ethics in acht.” Ook in die laatste geen woord over alcohol. ‘Er zal dan ook wel meer aan de hand zijn!’ dacht ook NOS SPORT. En zolang NOC*NSF dan wel Van Gelder niet met een sluitende verklaring komen, gaan we zelf maar op onderzoek uit: “Zijn terugkeer in het olympisch dorp bleef niet onopgemerkt.”

Wederom onduidelijkheid alom: was Yuri 06.00u ’s ochtends in een jolige en lawaaiige bui? Brak hij de boel af zoals Ids Postma dat deed in 1998? Of wilde hij op dat vroege tijdstip Daphne Schippers succes wensen met haar a.s. uitdaging? Wie zal het zeggen…. Advocaat Knoops scherpt iig al vast zijn potlood.

In de media is er niet alleen onbegrip, Wilfried de Jong: ‘Ik neem het op voor Yuri’. Ook bij de sportcollega’s van Van Gelder was er verschil van inzicht: een aantal van hen voelde zich door Van Gelder bedonderd. Anderen zoals Erben Wennemars en Fatima Moreira de Melo toonde iets meer nuance zeker zo lang de werkelijke omstandigheden voor het wegsturen van Van Gelder niet duidelijk zijn. Nuance, zeker in hectische tijden een mooi woord.

Gisteravond werd turnsportcommentator Hans van Zetten om een reactie gevraagd. Zijn reactie waren 3 vragen voor Maurits Hendriks, Chef de Mission TEAMNL: ‘Is de straf voor Van Gelder proportioneel? Is de staf rechtmatig? Is er sprake van gelijke behandeling?’. Op dit moment wachten we nog op antwoord.

In 2010 verscheen hier de entry Casus: Hoe om te gaan met een ‘Yuri van Gelder´? De inhoud blijkt nog steeds relevant, helaas…..

============

120816

Uitspraak Rechtbank Gelderland in het kort geding Yuri van Gelder vs. NOC*NSF.

Arnhem, 12 augustus 2016.

“Turner Yuri van Gelder heeft het kort geding dat hij had aangespannen tegen NOC*NSF verloren. Dat betekent dat NOC*NSF niet hoeft terug te komen op de beslissing om Yuri van Gelder niet meer te laten deelnemen aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.
De rechter heeft vandaag alleen zijn beslissing genomen, een zogenoemd kop-staart-vonnis. Het uitgewerkte vonnis zal zo spoedig mogelijk openbaar worden gemaakt.”
Overigens, beroep tegen de uitspraak is ook nog mogelijk……

5 thoughts on “Casus Yuri van Gelder: volop Communicatieve Onhandigheid”

Nico 5 jaar ago

Duidelijk……

In zoverre: artikel 15 lid 1 zegt wel degelijk iets omtrent het verblijf en het gevolg staat in artikel 20 lid 1.

Philip Seligmann 5 jaar ago

eens met de drie vragen van Hans en met de reactie van Wilfried de Jong . Ik hoop dat
het IOC de wijsheid en ruimte van een ‘Salomons oordeel’ zal vinden

n.nass 5 jaar ago

Ik denk dat het terecht is geen oordeel te vellen zolang de feiten niet helder zijn. Semantische scherpslijperij is niet op zijn plaats wanneer we – ongeacht de feiten – vaststellen dat voor de beroeps sporter Van Gelder een dramatisch einde van zijn carriere is ingeleid. Dat dit einde niet het gevolg is van een direct aan de uitoefening van de sport gelieerd voorval ( denk bijvoorbeeld aan de valpartij van de wielrenster in gewonnen positie ) maar is terug te voeren tot een gedragskwestie, maakt het des te schrijnender.
Evenzo de verwijzing naar het Holland Heineken House. Dat is een gelegenheid die is ingericht om de sporters – na het volbrengen van de prestatie – in het zonnetje te zetten, de verzamelde supporters extra te binden en het merk Heineken op een positieve manier te promoten. Niets mis mee.
Nu Heineken als het ware verwijten dat ze bier verkopen raakt kant noch wal.
NOC heeft een zorgvuldig geformuleerde uitleg van de beslissing uitgegeven die we dienen te respecteren totdat de feiten bekend zijn. Tot die tijd geeft het geen pas woorden als onzorgvuldig in de mond te nemen. de verwijzing naar alcoholgebruik kan heel goed bewust zijn gebeurd om nadrukkelijk duidelijk te maken dat geen sprake is van drugsgebruik. In deze context is dat zorgvuldig te noemen.

Samenvattend : Slecht nieuws is slecht nieuws. Het siert NOC dat ze direct het nieuws naar buiten hebben gebracht inclusief de argumenten die hebben geleid tot deze – voor het NOC minstens zo vervelende – beslissing om Van Gelder verder uit te sluiten.

Willem E.A.J. Scheepers 5 jaar ago

Dank voor je reacties!
In aanvulling op de reactie van Nico.

Artikel 15 lid 1 van de ‘Topsporter Overeenkomst Olympische Spelen Rio 2016 NOC*NSF’ luidt:
“Verblijf tijdens de Olympische Spelen : 1. NOC*NSF zorgt ervoor dat TeamNL Rio 2016 gedurende de Olympische Spelen in het Olympisch Dorp kan beschikken over huisvesting, vervoersvoorzieningen, trainingsfaciliteiten en (para)medische begeleiding. Deze kosten zijn voor rekening van NOC*NSF, met dien verstande dat de kosten voor (para)medici alleen voor rekening van NOC*NSF komen als deze (para)medici tot de staf van NOC*NSF behoren.”

Artikel 20 lid 1:
“Niet-naleving verplichtingen: 1. NOC*NSF kan bij niet-naleving door de Topsporter van een of meer van in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen, een of meer van de navolgende maatregelen nemen: a) uitsluiting van deelname aan de Olympische Spelen; b) verlies van (het recht op) de medaillebonus; c) uitsluitend in geval van schending van die artikelen dan wel regels met betrekking tot associatie met Olympische symbolen en terminologie, marketing, media en publiciteit: het opleggen van een boete met een maximum van € 25.000,- per overtreding. De hoogte van de opgelegde boete is afhankelijk van de ernst van de schending en de draagkracht van de Topsporter. “

De 10 Management Trends van 2016, volgens de ManPro lezers. – ManagementPro 4 jaar ago

[…] 9. (kunnen) Communiceren is een Uniek Competentie. De Olympische Spelen in Brazilië mogen dan voor de sportliefhebbers niet hebben gebracht waarop vooraf was gehoopt, voor een buitenstaander zoals ik die m.n. geïnteresseerd is in dat wat een sport(er) succesvol maakt (of juist niet: ‘is er hierin een trend te herkennen?’), was het smullen geblazen. Casus Yuri van Gelder: volop Communicatieve Onhandigheid. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *