Het ontbreken van Innovatie in de Zorg maakt deze onbetaalbaar

Leveranciers die niet innoveren en zich niet op tijd aanpassen aan de eisen van de 21ste eeuw gaan failliet. Wat niet goed is moet wijken voor het nieuwe en betere. Hoe anders is dat in de zorg. Op twee manieren houdt de overheid ondermaatse zorgaanbieders overeind.

Enerzijds door een onnavolgbaar complexe methodiek van nacalculatie, die er op neerkomt dat zorgverzekeraars via de achterdeur toch betalen voor een groot deel van de tekorten van aanbieders die ze beter niet zouden moeten contracteren. 

Anderzijds blijven kwalitatief onvoldoende aanbieders bestaan omdat sluiting het alternatief zou zijn. Veelal komt dit voort uit ondeskundigheid van de leiding. Het slechte fusiebeleid van de Gooise ziekenhuizen is in deze illustratief voor falend beleid, zeer onvoldoende toezicht en het niet adequaat ingrijpen van de politiek.     

Het slagveld zorgfusies ligt door fusiefouten ( zie artikel in het FD van 27 november waarin de casus Tergooiziekenhuizen in `t Gooi wordt ontleend)  inmiddels bezaaid met debacles.

Het is noodzakelijk  dat de Minister van Volksgezondheid keihard gaat ingrijpen voorat het te laat is. Een verstandige overheid stimuleert veel innovatie in de zorg. Zonder innovatie wordt de zorg niet meer te bemensen en telt de zorg in 2025 meer dan twee miljoen werknemers. Ook exploderen de kosten, tot 20 procent van het BNP. Het kabinet Rutte moet zich realiseren dat vernieuwing in denken , doen en handelen in de zorg broodnodig is. Op de huidige weg in de Zorg doorgaan zal dramatische consequenties tot gevolg hebben.

Bookmark and Share

Sociale Innovatie in de Zorg, hoe doe je dat?

Over ondernemerschap, vakmanschap en leiderschap.

Sociale innovatie als begrip bestaat al weer enige tijd. Er is zelfs een Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie. Volgens dit centrum is Sociale Innovatie een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie en ontplooiing van talenten. Welke zorgbestuurder wil dat niet?

Volgens mij moeten we de Sociale Innovatie in de zorg ontwikkelen op basis van drie pijlers, de pijler van het Ondernemerschap, de pijler van het Vakmanschap en de pijler van het Leiderschap. Deze pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, Sociale Innovatie is immers een integraal concept.

Innovatie in de Zorg, hoe lang nog? Patiënt of Idee?

http://www.vimeo.com/12184562

Nu innovatie, & dan hier m.n. in de Zorg, hoeft niet eens zo lang te duren. Het lijkt er alleen op dat ons omringende landen daarvoor eenvoudiger c.q. sneller oplossingen hebben gevonden dan wij. Zo is daar de Idepoliklinikken van het Oslo Universitetssykehus de vertaling is niet lastig, toch?

Dit Universiteitsziekenhuis hanteert een eenvoudige basisgedachte: wij behandelen ideeën in plaats van patiënten.

Houd die gedachte nog maar even vast. ‘Nee meneer, met uw prostaatkanker bent u voor ons geen patiënt. U levert ons nieuwe ideeen op!’ Alleen die uitspraak is al innovatief…..

Vacatures

Secretaris bedrijfsvoering Onderwijs en Studentenzaken

Secretaris bedrijfsvoering Onderwijs en Studentenzaken | 32-40 uur | Delft | WO | € 4.332,- tot €5.929 | Reageer direct Bekijk alle vacatures

Advertorial

Combinatie Wetenschap, Technologie en Innovatie; topprioriteit voor nieuw kabinet

Naast de noodzakelijke bezuinigingen in de komende kabinetperiode is het noodzakelijk dat er een economisch beleid tot stand komt dat aansluit op de kansen en eisen van de 21ste eeuw.  Het is in dit verband van essentieel belang dat het nieuwe kabinet topprioriteit aan de combinatie: wetenschap, technologie en innovatie geeft.

Door de omvorming van het Ministerie van EZ naar een Kennis en Innovatie departement voor de Industrie, Diensten – en Agrarische sector waarin de combinatie Wetenschap, Technologie en Innovatie is verankerd  is dit te realiseren. Er moet dan tevens een nieuw te vormen Innovatieplatform onder het voorzitterschap van de Minister, met een Commissie voor de Toekomst als counterpartner in de Tweede Kamer,  worden geïnstalleerd.

Om tot een effectief werkend Innovatieplatform te komen is op het uitvoerende vlak een herstructurering van het complex van kennisinstellingen onvermijdelijk.  Het bedrijfsleven moet door zijn bedrijfsprocessen, producten, personeelsbeleid etc. te innoveren zijn concurrentiepositie versterken. Er moeten daartoe risico`s worden genomen die wel eens de financiële spankracht te boven kunnen gaan. Heroprichting van de Nationale Investeringsbank in de rol van Ontwikkelingsbank is daarom noodzakelijk. Een fiscaal aantrekkelijke behandeling van de R&D kosten maakt het pakket van maatregelen compleet.

Bookmark and Share

Hoe is het na 10/06 met Kennis en Innovatie?

jawel, blijven leren & ontwikkelen ....

Iedere politieke partij besteedt in het politieke programma op de één of andere manier aandacht aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in ons land. Variërend van het verbeteren van de werkomstandigheden van leerkrachten, ergo stemmentrekken door iedere partij, tot aan een meer ingrijpend onderwijsprogramma zoals D66 zich dat voorstelt. Maar aandacht voor Kennis en Innovatie, gerichte aandacht met een Strategisch Plan ‘hoe dit op te pakken’ in de komende 4 jaar, ontbreekt helaas.

Aandacht voor Kennis en Innovatie gaat dan ook veel verder. Het Onderwijs, van LO tot WO, legt daarvoor de basis, organisaties & ondernemingen dienen vervolgens dit stokje over te nemen zodat we kunnen gaan spreken van een leven lang leren,  kunnen gaan spreken van employability, van de beste Research & Development. Ons land is tenslotte nu nog vooral een Dienstenindustrie (nb; bij ongewijzigd beleid gaan we geruisloos over naar een Zorgindustrie), K&I spelen daarin een cruciale rol.

Business School INSEAD kwam vorig jaar met het, blijkbaar door onze politici nauwelijks gelezen, rapport “Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe”, jammer. De COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION kwam deze week met het rapport “New Skills for New Jobs: the way forward”. Dat rapport is net te laat voor onze verkiezingen, zo (b)lijkt.

De politiek in Nederland smoort urgentie van excellent onderwijs en innovatie

Dé leidende gedachte in het onderwijsbeleid voor de komende decennia moet zijn dat het hoge loonniveau in Nederland alleen te rechtvaardigen is indien daartegenover een hogere toegevoegde waarde staat. Die hogere toegevoegde waarde kan alleen door goed opgeleiden worden geleverd. Omdat alle vragen over de toekomst van Nederland uitkomen bij de kwaliteit van onze beroepsbevolking is hoogwaardig onderwijs op basis -, hoger en academisch niveau – zowel regulier als niet- regulier- van het grootste belang.

Daarnaast moeten we ons goed realiseren dat de Nederlandse economische structuur met haar hoge loonkosten een beleid van de overheid vereist waarin naast onderwijs ook innovatie sterk moet worden gestimuleerd. We zijn in Nederland echter in een vicieuze cirkel beland. Dit omdat het hoge niveau van welvaart de wil en noodzaak om te innoveren heeft verminderd.

Leiderschap de belangrijkste succesfactor voor Innovatie in de 21ste eeuw

Het hoge niveau van welvaart dat we in Nederland hebben bereikt, heeft de wil en noodzaak om te innoveren verminderd. Maar innovatie is nu juist nodig om die welvaart die we hebben tenminste te behouden. In Nederland wordt de weg omhoog niet gezocht in investeringen en innovaties, maar veelal alleen in het verlagen van de totale loonkosten. Hiermee wordt misschien op korte termijn de economische groei gestimuleerd, maar op langere termijn zal de groei terugvallen omdat deze alleen duurzaam kan zijn wanneer we nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Bovendien hebben we de strijd om de laagste lonen al van de Aziatische landen verloren.

Door innoverende producten te ontwikkelen concurreert men op kwaliteit in plaats van op lagere kosten. De Nederlandse economische structuur met haar hoge loonkosten is beter geschikt om dit type concurrentie aan te gaan. Daarom is het zo belangrijk  dat er door de overheid een beleid wordt gevormd dat toekomst gericht is en waarin innovatie sterk gestimuleerd en gekatalyseerd gaat worden.

Talent II: Terugvechten, de Innovatie van Talent (TIPS)

Deel II van de Chartered Institute of Personnel and Development’s hot topic on Talent: FIGHTING BACK THROUGH TALENT INNOVATION, Talent management under threat in uncertain times. Dit deel II valideert de berichten die we gisteren lazen in deel I: ‘De Strijd tegen Talent’. Het rapport valideert dat talentmanagement eerder van méér belang wordt dan van minder belang in tijden van recessie.

De organisaties die deze keer in het onderzoek naar voren komen hebben ‘oog voor talent’. Maar, zij ondervinden ook de gevolgen van de CRISIS. Zij mogen dan wel meer focus hebben op het belang van talentmanagement- en ontwikkeling, veel van hen passen dit toe binnen een aanpassing van de bedrijfsprocessen als gevolg van de economische ontwikkelingen.

Wat deze organisaties innovatief maakt dat is o.m. het hanteren van een HR Strategie die bestaat uit de volgende onderdelen: – ze maken van de gelegenheid gebruik om kansen op de arbeidsmarkt te benutten en daar een merknaam neer te zetten, – als het van toegevoegde waarde is werven zij juist nu talent van branchevreemde organisaties, – ze koesteren de talenten die ze hebben.

Noodzaak tot Innovatie van Management!

Hoe komt het dat zelfs grote, tot voor kort succesvolle, organisaties nu volop worden getroffen door de CRISIS? Hoe komt het dat de wijze waarop grote organisaties nu worden gemanaged, gestructureerd en geleid, blijkbaar geen basis vormen om de te verwachten ontwikkelingen in de komende decennia, zelfs de komende jaren, te kunnen trotseren? Welke veranderingen in de nu gehanteerde principes en praktijken voor het managen van organisaties dienen er te worden doorgevoerd zodat er organisaties ontstaan die werkelijk gezond genoeg zijn om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan?

Die vragen stelden zich managementexperts verzameld in The Renegate Bunch (nb; vrijvertaald: De Rebellen) met onder hen guru ‘rebellen’ als Chris Argyris, Gary Hamel, Linda Hill, Henry Mintzberg, Jeffrey Pfeffer, C.K. Prahalad en Peter Senge; niet de minsten, toch?

Komende maand publiceren deze Rebellen hun ’25 Schoten voor het Open (Management) Doel’, schoten die tot Innovatie van het Management Denken & Handelen dienen te leiden; een synopsis van de Top 10 met de ‘Meest Noodzakelijke Aanpassingen’.

Innovatief = Investeren

Eind 2009 (pas….) verschijnt de FISKER KARMA op de automarkt. De KARMA is een opmerkelijke auto 1-tje die een niche creëert die van de eco-chique GT (bron: Autovisie).

De type-aanduiding KARMA is niet zo zeer innovatief als wel de techniek én de uitvoering van deze GT. De techniek bestaat uit lithium-ion accu’s waarmee je een actieradius hebt van 80 km. Om nu te zorgen dat je tóch verder komt, liefst véél verder, plaatst entrepreneur Henrik Fisker ook een generator onder de carrosserie. De generator drijft een electromotor aan op de achteras et voíla: rijden maar! Zo’n eco KARMA GT is in meer dan 1 opzicht nog eens wat anders dan uw hybride HONDA of TOYOTA.

Innovatie-guru Gary Hamel kan trots zijn (nb: IiPUK ook)!