De Werkloze Economie, Part Deux. (ook een Trend 2012…: M2M)

Op 08/11 jl. verscheen hier de entry ‘Het ‘Nieuwe’ Werken, wordt Nederland een Kenniseconomie of een Werkloze Economie?‘, vandaag ‘part deux’.

Dat het met de Kenniseconomie van de EU c.q. NL op korte termijn niet veel (beter) meer wordt, dat werd de laatste dagen voldoende duidelijk. Niet alleen is Windesheim, na InHolland en de Hogeschool van Amsterdam de 3e HBO opleiding waar blijkbaar disputabele diploma’s worden uitgereikt, ook de EU organisatie die zich bezighoudt met de kennisontwikkeling, CEDEFOP, kwam met het bericht dat de (oorspronkelijke) kennisdoelstellingen voor 2010, zijn doorgeschoven naar 2020. & Wellicht is zelfs dat nog ‘ambitieus’…..

(ook) Die ontwikkelingen maken dat de plaats op de arbeidsmarkt voor de androïde steeds prominenter wordt. Het komend jaar, 2012, zullen dan ook meer wetenschappers én ondernemers/managers zich buigen over de vraag of werkzaamheden niet beter uitgevoerd kunnen worden voor androïden c.q. robots….

(toch) Fijne Kerstdagen!

CPB: Ouderen die langer werken dragen bij aan de Werkloosheid; een nieuw paradigma.

“De plotselinge toename van de beroepsbevolking is opvallend. Wie zijn de nieuwe aanbieders op de arbeidsmarkt? Dat is deels gissen omdat harde cijfers ontbreken. Het is waarschijnlijk dat verschillende factoren een rol spelen. Het aantal schoolverlaters is groter dan gebruikelijk. Verder betreden meer ouderen de arbeidsmarkt. Zorgen over de pensioenvoorziening kunnen hier een rol spelen.” (ook) Dat kunnen we lezen in het vandaag verschenen doc. Decemberraming 2011: economische vooruitzichten 2012 van het CPB.

Dat ‘ouderen’ langer door willen werken, die trend heeft zich al eerder ingezet, daar helpt geen politieke en vakbondsdiscussie over ‘AOW op je 67e!‘ tegen. Het betekent wel dat werkgevers nu voor een paradigmaverandering komen te staan. Zijn zij net gewend aan het feit dat ze met Generatie Y een (totaal) andere medewerker in huis halen, dienen ze nu ook nog aandacht te besteden aan de productiviteit van de ouderen….

Of zoals de Boston Consulting Group stelt in een rapport dat ook vandaag (…..) verschijnt: “Tapping the full potential of older workers will become increasingly critical.” Ga er maar aan staan….

Menselijk Talent als Cruciale Factor: bedrijven volgen mensen.

Daar naar toe gaan waar ‘het’ gebeurt. We zien dat bij Europese multinationals: de economische groei komt voorlopig uit Azië en verschillende van hen zijn al begonnen hun hoofdkantoren die richting op te verplaatsen. De vraag in die regio naar luxe goederen zoals auto’s is dan ook giga. Zo’n ‘volksverhuizing’ kenden we decenniaterug ook al, al had die een andere oorzaak: door de goedkope arbeidskrachten verplaatsten ondernemingen hun productielocaties in Oostelijke richting. (nb; met de a.s. robotisering kan er wat dit betreft mogelijk ‘iets’ veranderen)

Wat geldt voor productie en afzet van goederen, geldt ook voor de talenten van mensen. Eerder al gaven Aziatische multinationals aan dat Europese en Amerikaanse talenten niet noodzakelijkerwijs dienen te verhuizen naar hun regio. Nee, deze nieuwe werkgevers hebben een omgekeerde trend ingezet: zij creëren banen in de EU….

‘Deze trend biedt kansen!’ zo redeneert de Gemeente Den Haag vandaag in Het Financieele Dagblad onder het motto ‘Steden strijden om Talent!’.

Vacatures

Secretaris bedrijfsvoering Onderwijs en Studentenzaken

Secretaris bedrijfsvoering Onderwijs en Studentenzaken | 32-40 uur | Delft | WO | € 4.332,- tot €5.929 | Reageer direct Bekijk alle vacatures

Advertorial

Kwaliteitverbetering begint aan de basis.

Gestaag nadert het einde van 2011, en dus ook de start van 2012. Het is bijna halverwege het schooljaar en in MBO land is het druk. Druk met lessen, druk met begeleiding en druk met de voorbereidingen voor de 2e helft van het schooljaar, vaak ook de start van stageperiodes (contacten met bedrijven, stageopdrachten, examens, etc).

Ondertussen is men druk bezig met de aanpassingen van het onderwijs (waar halen die docenten de tijd toch vandaan?) voor het volgende schooljaar. Immers, in het actieplan ‘focus op vakmanschap’ staan verschillende acties benoemd in 5 pakketen, waarvan de eerste op 01.08.2012 van start dienen te gaan. Bijvoorbeeld de invoering van de domeinindeling of de 30+ maatregel.

Toch heeft de MBO raad bedacht dat kwaliteitsverbetering niet alleen zit in het aanpassen van het onderwijs, maar ook in het verbeteren van de kwaliteit van mensen.  “De kwaliteit van docenten en managers in het mbo zal de komende jaren verder verbeteren. Daartoe hebben de MBO Raad en Halbe Zijlstra, staatsecretaris OCW, een akkoord gesloten. Het akkoord bevat afspraken over professionalisering van het onderwijspersoneel, de bekwaamheid van het management, kwaliteitsverbetering van het HRM-beleid, instroomroutes personeel en prestatiebeloning.

HR Trends 2012

Filmpje van mijn presentatie tijdens de ‘Investors in People NL Practitioners Dag’ vandaag in Utrecht. De presentatie werd gevolgd door een interessante dialoog. Het zijn trends die in 2012 (al) kunnen plaatsvinden maar i.i.g. in de jaren erna. 😮

De hyperlinks in het filmpje verwijzen naar de volgende aanvullende informatie:

Olie- & Gasindustrie: License to Operate or License to Kill?

In een wereld waarin de vraag naar natuurlijke brandstoffen crescendo gaat, mogen de olie- en gasbedrijven deze schaarser wordende middelen dan zonder een duidelijk sustainability beleid nog uit de grond halen? Het antwoord kan kort & krachtig zijn: Nee.

De recente quicksteps (sic.) van o.m. BP in de Gulf of MexicoSHELL in de Nigerdelta en iets langer geleden Ivoorkust, hebben regeringen meer alert gemaakt voor de risico’s die het opborrelen van natuurlijke grondstoffen met zich mee (kunnen) brengen. Te lang hebben oliegiganten regeringen hun wil kunnen opleggen om het met de (eventuele…) regelgeving niet zo nauw te nemen, daarin lijkt(!) nu een verandering te komen.

Recent meldde het NOS Journaal dat er op dit moment in China dagelijks 50.000 nieuwe auto’s worden afgeleverd and rising. De Chinese Overheid ziet met deze giga groei aan de horizon al een alternatieve brandstof nl. nucleaire energie & laat nu net dat ‘iets’ zijn waarop de olie- & gasindustrie al helemaal niet zit te wachten…..

We missen het gebrek aan sensitiviteit om een Wereldspeler te (kunnen) zijn.

Dat het met onze Hollandse sensitiviteit, beter nog onze Hollandse culturele sensitiviteit, maar ‘zo-zo’ is gesteld, dat weten we al veel langer (toch?). Wisten we ooit anderen volkeren te bewegen om zaken met ons te doen (niet altijd oirbaar, ‘maar vooruit’), nu is zelfs een cri de coeur nodig van een prijswinnaar om ons weer voor even ‘bij zinnen’ te krijgen…..

‘In het verlengde daarvan’ bekeek ik gisteravond met stijgende verbazing maar ook met plaatsvervangende schaamte de Holland doc: Curacao of hoe Nederlanders met elkaar samenwonen op een prachtig eiland. Er blijkt daar in 2011 sprake te zijn van een toale communicatieverwarring.

Nu maakt het de onderlinge communicatie al lastig als je jezelf als deel van de bevolking ‘opsluit’ in een compound. Als dan ook nog blijkt dat je geen idee hebt over de achtergronden, de historie van de ander, over de culturele verschillen (ook al ben je landgenoten), dan mis je toch een ‘stuk’ sensitiviteit. Sensitiviteit is een (kern)competentie die cruciaal is bij het samenwerken, zeg zaken doen, in een wereld die op verschillende manieren steeds kleiner wordt; jammer.

NL Risico op Griekenland, hoe groot is dat eigenlijk? (plaatje)

‘Geen cent meer naar Griekenland!’ riep de Tweede Kamer voor het zomerreces (nb; het leek op een verkeerde variant van de oude slogan ‘geen cent teveel éh!‘). Die strijdkreet om Griekenland niet meer te helpen gebeurde dan wel niet ‘in politiek koor’ maar de toon was weer gezet. De indruk die zo ontstond bij het publiek was dat wij door ‘onze’ steun dan wel heel snel ‘aan de bedelstaf zouden geraken’ na al dat feesten & partijen van de Griekse buren.

Vraag die dat dan weer bij mij oproept (nb; zoals het dat eerder deed bij de stakende schoonmakers) waarover hebben het hier eigenlijk? Vandaag kan ik voor het antwoord putten uit 2 bronnen: Het Financieele Dagblad die de thesaurier-generaal van Financiën citeert en een rooted map van Pankaj Ghemawat. Over hem & zijn rooted maps later meer, eerst maar ff een plaatje.

We zien hier een rooted map met daarin de financiële belangen van in Nederland gevestigde banken. Als je goed kijkt (klikken) dan zie je dat het financiële belang in Griekenland <1% is……

De Transformatie van het Onderwijs, op weg naar een nieuw tijdperk.

“Onderwijs is één van de weinige sectoren die nog niet ingrijpend is veranderd door nieuwe informatie en communicatie technologieën.” aldus Tom Vander Ark former exec. director for the Bill & Melinda Gates Foundation.

Inderdaad, het onderwijs vindt in deze 21e eeuw nog plaats op de manier waarop het in de 16e eeuw al plaatsvond.

Zelfs het rumoer op deze tekening van Pieter Breughel vind je nog terug in veel klassen… blijkbaar ook tijdens colleges trouwens. 😉

Je weet wellicht dat ik me (ook) bezighoud met onderwijs. Persoonlijk vind ik het prima, moedig ik het zelfs aan, als studenten tijdens door mij verzorgde MasterClasses & colleges gebruiken maken van hun interactieve mediatools. Zij kunnen dan direct checken of dat wat ik hen nu onderwijs up-to-date & ook door bewijslast te staven is; prima. 🙂

Wat als de talenten van de PIGS naar BRIC emigreren?

Brazilië is één van de BRIC landen (nb; de anderen zijn Rusland, India, China), landen met een exceptioneel sterke economische groei. Zo’n groei vraagt om veel talentvolle mannen & vrouwen, meldt de Wall Street Journal vanochtend. Als je die talenten nu niet lokaal beschikbaar hebt, ook omdat de kenniseconomie van je eigen land (i.c. Onderwijs) nog achter blijft bij die stormachtige groei, waar haal je dan die talenten vandaan?

Het is niet onmogelijk dat dit de (jonge) Europese mannen & vrouwen zijn, nu nog woonachtig in één van de PIGS (nb; Portugal, Ierland, Griekenland, Spanje), de landen met extreem lastige financiële problemen. Het zijn de jongeren die de laatste weken verblijven op het Syntágmatos plein in Athene & het Puerta del Sol-plein in Madrid. Jongeren die wel degelijk beschikken over talenten die wij in de EU, maar zeker ook in ons land, nog hard nodig hebben.

Is hun emigratie nog te stoppen?