Pensioenen terughalen, Bonussen niet uitkeren, opnieuw Overheidssteun aanvragen, nieuwe Ontslagrondes: inderdaad de Financiële Dienstverlening verandert….

Je kan niet zeggen dat er aan het eind van een (opnieuw) tumultueus jaar niet veel meer gebeurt. Zo lezen we binnen 24 uur in de media berichten die duidelijk maken dat de Financiële Dienstverlening voor een nog tumulenter 2013 staat.

Het meest navrante bericht is vanochtend nog wel dat (nb; niet eens ‘systeem-‘)bank SNS opnieuw een beroep doet op steun van de Overheid: SNS is niet alleen niet in staat om eerdere steun terug te betalen, het lijkt er ook niet op dat zij zonder steun de komende jaren doorkomen*/**….. Kon een ondernemer maar zo eenvoudig steun aanvragen van het collectief. 😮

Verder lazen we gisteren dat Allied Irish Banks bij hun v/m bestuurders de uitgekeerde pensioenen gaat terugvorderen & dat Commerzbank het vertikt om in de huidige omstandigheden eerder toegezegde bonussen uit te keren. ‘Daarbovenop’ komt dan vanochtend het bericht dat ING nog eens 2.350 extra banen schrapt.

Komt daar op 01/01/13 het provisieverbod bij & gaat de (potentiële) klant vervolgens over op execution only contacten, dan volgen er ongetwijfeld meer ontslagen, minder bonussen en minder pensioenen in deze sector…..

Hoe kunnen we er voor zorgen dat AMSTERDAM 2028 wél een TOP 10 succes wordt? 10 Tips.

OK London 2012 is nog niet voorbij maar na een paar successen van de Nederlandse Equipe in de 1e dagen van deze Spelen, lijken de topprestaties hun neergang al snel te hebben ingezet. Zet dit zich in de laatste Olympische week voort, dan bevestigt het de trend die eerder deze zomer door voetbal en wielersport werd ingezet…..

De ambitie van NOC*NSF was vooraf nog zo mooi: ‘Nederland structureel in de top 10 van beste sportlanden ter wereld’. Die kans neemt dit jaar af met de dag waarbij we natuurlijk niet dienen te vergeten dat het deelnemen aan de Spelen überhaupt al een prestatie van formaat is!

Maar toch: hoe lukt het ons land om nog voor AMSTERDAM 2028 deze TOP 10 ambitie toch te hebben gerealiseerd?

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Het LIBORschandaal, een chronologie.

De oorspronkelijke titel van deze entry was ‘Een Nieuwe Week, een Nieuw Bankschandaal: over de vos, zijn haren, zijn streken; over het 800 triljoen belang in het LIBORschandaal.’ Inmiddels blijkt de impact van LIBOR chronisch te zijn.

241021

Premie 200 miljoen dollar voor Libor-klokkenluider‘, in de VS ontvang je als klokkenluider een percentage van de door de autoriteiten totaal opgelegde boete.

130417

LIBOR blijft voor de onderzoeksjournalistiek een casus waarin men zich vastbijt ook omdat een aantal rechtzaken nu nog lopen. Een voorbeeld is BBC’s Panorama die deze week komt met The Big Bank Fix. De Topbankiers, eindverantwoordelijken, blijken beter op de hoogte te zijn geweest over rentemanipulatie dan tot toe toegegeven.

Maar eerst het begin 020712:

LIBOR, ofwel: “de London Interbank Offered Rate is de gemiddelde interbancaire referentierentevoet waartegen een selectie van banken op de Londense geldmarkt elkaar leningen verstrekt voor een bepaalde termijn.” (wikipedia)** Bij de meeste consumenten is LIBOR abracadabra*** & inderdaad, dat zou het behoren te zijn. (nb; BBC laat in een infographic de relevantie van LIBOR zien). ‘Behoren te zijn’ als het niet zo was dat LIBOR nu aan de basis staat van een Nieuw Bankschandaal…. Wie zei er ook alweer dat de bankiers hun gedrag zouden verbeteren?

Het LIBOR tarief wordt over de hele wereld gebruikt en dient als basis voor financiële producten als hypotheken en andere particuliere & zakelijke leningen (nb; totaal voor 10 triljoen USD). Uit onderzoek door Amerikaanse en Britse FRB/FSA autoriteiten**** blijkt nu dat al sinds 2008 (nb; uitbraak van de crisis, weet je nog?) LIBOR tarieven onjuist werden doorgegeven door een groep van 15 banken om zo extra winsten te behalen of verliezen te beperken. Deze manier van handelen was geen uitzondering maar blijkt ‘schering & inslag te zijn’, aldus Het FD. Zo kennen we nu het LIBORschandaal (eenvoudig gezegd: jij & ik betalen het verkeerde tarief…..).

De Britse Centrale Bank heeft vrijdag een 1e boete uitgedeeld van 290 miljoen GBP (nb; $ 451 miljoen) aan BARCLAYS. Vandaag besloot BARCLAY’s Bestuursvoorzitter Marcus Agius op te stappen. De gebeurtenissen waren voor hem ‘a devastating blow’; voor ons ook…..

Vacatures

Teamhoofd Omgeving

Het Team Omgeving is gericht op vergunningverlening en de uitwerking en implementatie van ruimtelijk en planologische ontwikkelingen. Jouw team draagt letterlijk en figuurlijk een steentje bij aan het verwezenlijken van een energiepositief werk, woon en leef klimaat in Horst aan de Maas. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Weg deftige kantoren en exquise kunst, Bankieren zal nooit meer zijn wat het was…

“Te lang dachten we dat onze kantoren en de schilderijen aan de muur voor onze type klanten de soliditeit van de bank goed weergaven.” Bestuursvoorzitter Floris Deckers maakte gisteren pijnlijk duidelijk dat zijn bank, F. van Lanschot Bankiers, op zijn minst onvoldoende oog heeft gehad voor de in rap tempo veranderende marktomstandigheden c.q. klantbehoeften.

Maar hij was die dag niet de enige. Zo voerden ’s avonds in De Wereld Draait Door ‘rode rakker’ Ronald Plasterk & ‘Frieslandbanker‘ Jort Kelder een fel debat over de plannen om de bonuscultuur binnen de financiële dienstverlening nu eindelijk eens een écht halt toe te roepen! De debaters lazen blijkbaar niet het een dag eerder verschenen artikel in The Financial Times met de veelzeggende titel: Forget the big bonuses; a pay squeeze is coming.

Nog veelzeggender was de mededeling van de Britse regering gisteravond dat Royal Bank of Scotland’s v/m baas Fred Goodwin zijn knighthood mag inleveren dit omdat hij er een financiële puinhoop van maakte. De bankier valt van zijn maatschappelijke voetstuk.

De omstandigheden waarin een bankier nu nog kan bankieren vallen binnen het veranderdiagram-kader “Belangrijk & Urgent!”

Het is herfstvakantie geweest…..

Maandagochtend, de krantkoppen en RSS feeds lezen van de laatste tijd, onder het genot van een kopje ‘Loes’ koffie (onze beste koffiejuf) en een stukje Nougat ijstaart (een collega viert haar 40e verjaardag) …. Een korte samenvatting:

De oproep aan het middelbaar beroepsonderwijs van het Stoutfonds om ‘burgerlijk ongehoorzaam’ te zijn is nog niet koud, of het bericht van Mauro komt eroverheen. Je vraagt je af of het toeval is…

Ondertussen wordt de euro van de ondergang gered, Griekenland de helft van de schuld kwijtgescholden en Italië krijgt te maken met een overstroming. Er was blijkbaar nog water over na Thailand en de ‘restjes’ liggen als vlokjes in de VS.

Daarbij hebben we het einde van de wereld WEER overleefd en wachten we af wat er gebeurt op 21.12.2012, toevallig ook mijn 38e verjaardag. Ik zal denk ik een knalfuif plannen 🙂

Wat doe je als je medewerker ‘Koen’ hoofdrolspeler is bij Peter R.?

Op zich vond ik het gisteravond al opmerkelijk dat een ‘hobbyende bankemployee’ relatief eenvoudig een uitgebreide wapenhandel kon opzetten. Wat kan de Gevestigde Misdaad dan wel niet ‘bij elkaar schoffelen’? Een atoombom, wellicht? Peter R. de Vries is er in zijn Finale opnieuw ingeslaagd spraakmakende tv te maken.

Los daarvan vind ik het interessanter hoe de werkgever van Koen, de Rabobank Rotterdam, nu reageert richting de collegae van Koen? Worden de regeltjes aangescherpt of worden zij juist gecomplimenteerd omdat zij niets fout hebben gedaan? Het 1e is (te) vaak gebruikelijk, het 2e een uitzondering…..

Het zou ook nog kunnen dat de werkgever op 2 gedachten hinkt, het persbericht n.a.v. de arrestatie van hun medewerker zegt dan al genoeg: “Rabobank houdt het bij de vage omschrijving dat de verdachte ‘vermoedelijk misbruik maakte van zijn positie en functie’, waardoor hij ‘het vertrouwen van de bank heeft beschadigd’.”

Onderzoek Private Banking: verwachtingen klant en adviseur niet op 1 lijn.

“Beleggingsadviseurs en particuliere klanten c.q. private banking klanten hebben zeer uiteenlopende opvattingen over wat volgens hen het belangrijkste is in de adviesrelatie. De adviseur geeft aan het intakegesprek de hoogste prioriteit, terwijl de klant meent dat de toegevoegde waarde van de adviseur vooral samenhangt met de selectie van fondsen en/of aandelen.” ‘Vervelend’ misschien, toch is dit niet eens de zwaarste conclusie uit het onderzoek ‘Toekomst van het Advies’, een onderzoek dat is uitgevoerd door Fondsnieuws i.s.m. VODW.

Zo lezen we ook: “Uit de enquête komt verder naar voren dat de beleggingsadviseur zijn eigen toegevoegde waarde overschat. Maar liefst 91% denkt dat hij of zij belangrijk is voor de klant. Maar op diezelfde vraag antwoordt niet meer dan 51% van de particuliere klanten met een advies- of beheercontract bevestigend.” Deze conclusie sluit ‘mooi’ aan bij de ervaring die ik had met mijn ‘adviseur’ eind 2010. De adviseur dacht met ‘een prima voorstel’ te komen maar ik als betalende klant dacht daarover héél anders en merkte al snel dat er meer aanbod is in de markt……

Vorige week merkte een bankdirecteur op: “Klantloyaliteit is een van onze strategische thema’s.” Hij lijkt één van de weinigen te zijn die dat zo expliciet toepast.

Prinsjesdag 2012. Wat is er nodig voor economische groei in NL: bekering tot het Boeddhisme of Investeren in R&D?

“Welke factoren beïnvloeden het concurrentievermogen van een economie? (….) In de empirische literatuur worden veel verschillende variabelen gebruikt om groeiverschillen te verklaren waaronder exotische, zoals het  percentage boeddhisten in een land.” Toch een opmerkelijke zinsnede in een NOTA OVER DE TOESTAND VAN ’S RIJKS FINANCIËN opgesteld samen met een gedoogpartner die de grenzen voor antipoden bij voorkeur potdicht houdt.

Hoe dan ook, het staat in de ‘Miljoenennota 2012’ & wel op pagina 33. Los van die mijmering bij onze beleidsmakers komt men ook tot het volgende: “Uit veel van de studies blijkt dat goede investeringen in fysiek en menselijk kapitaal (onderwijs) en in Research & Development positief bij dragen aan de economische groei. De uitkomsten suggereren dat de economische structuur versterkt kan worden door effectief en goed onderwijs, onderzoek en innovatie en een hoogwaardige fysieke infrastructuur.” Mee eens, interessant is nog deze opmerking: “Ook openheid draagt bij aan de economische groei, wat het belang van een versterking van de interne markt nog eens onderstreept.”

Het laatste getuigt alweer van ‘iets’ meer realiteitszin alleen lijken de financiële middelen om ons concurrentievermogen te versterken, nog te ontbreken want € 500.000.000 fiscaliteit is vooral een administratieve oefening….

Stel nu dat APPLE met de MAC-Bank komt…..

Met de snelheid waarmee de bank apps alleen al in ons land populair zijn geworden sinds dat ze nog maar relatief kort geleden werden geïntroduceerd is het niet lastig te voorspellen dat financiële dienstverlening ingrijpend kan gaan veranderen. ‘Kan’ omdat die ingrijpende verandering dan zéér waarschijnlijk niet vanuit de banken zal komen….. (Nb; de apps. zijn van RABO en ABN AMRO)

Al geruime tijd buigen onderzoekers zich over de (on)mogelijkheden van mobiel bankieren. Het referentiekader wordt daarbij dan gevormd door de ontwikkeling van online- of internetbankieren, dat verliep niet zo vlot. Dit referentiekader bracht het Online Banking Report in 2009 dan ook tot de conclusie dat een zelfde penetratiegraad van mobiel bankieren zeker 10 jaar zou gaan duren.

RABO & ABN AMRO zullen die mening vandaag niet meer delen. Dit toont ook aan dat je in het huidige tijdperk niet meer kan & mag vertrouwen op oude data simpel omdat de omstandigheden waarin je organisatie nu opereert ingrijpend zijn veranderd & de spelregels van de markt ook.

(nb; in How We Will Live: A Synthesis of Life in the Future voorspelt Matthias Horx dat het nog maar even is & we worden geholpen door een financiële avatar adviseur…….)

Marlies Dekkers, SAPPH, Victoria’s Secret.

Christina Aguilera, Katja Schuurman, Diana Ross, Euro commissaris Neelie Kroes, Anastacia, Marjan Berk, Hanneke Groenteman, Rihanna, The Pussycat Dolls, Candy Dulfer, Pink, De Dolly Dots, Nelly Furtado, Trijntje Oosterhuis, Lucy Silvas, Astrid Joosten en Carice van Houten, allemaal dragers van de lingerie die zeer succesvol op de markt wordt gezet door entrepreneur Marlies Dekkers. ‘& De lijst blijft maar groeien!’ meldde de site Rotterdam is Top vorig jaar nog hoopvol.

Nu meldt Het Financieele Dagblad dat Dekkers’ huisaccountant Ernst & Young ‘bij de Autoriteit Financiële Markten een melding heeft gedaan van onregelmatigheden in het jaarverslag van de MD Group, het lingerieconcern van Marlies Dekkers.’

Eenvoudig gezegd: Dekkers’ CFO deponeerde de verkeerde jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel. Dit is een doodzonde zeker als deze cijfers aan de buitenstaander een mooier (financieel) beeld geven dan de werkelijkheid is.

Héél jammer want het succes van Dekkers imperium is (nb; ik zeg bewust nog niet ‘was’) on-Nederlands & dus leerzaam.