Quote van de Dag: een Zoon!

‘Toen de gynaecoloog mijn vader vertelde dat na 4 dochters, mijn moeder van een zoon zou gaan bevallen, startte op dat moment het opvolgingsproces.’ dat zei Rosa Sugranes, president Iberia Tiles Corporation Miami Florida, tijdens het jaarlijks congres van de Family Firm Institute in Miami op 19/10/07.  (bron: BDO)

De vader van Rosa had blijkbaar gewacht op de voor het familiebedrijf, Rosa Gres Barcelona Spanje, zo dringend gewenste zoon voordat hij ook maar iets ondernam op het gebied van opvolging. Hij zou/zal daarmee niet de 1e zijn…. Dat Sugranes’ dochters ook in staat zouden zijn om zijn bedrijf, een bedrijf, ‘tot in lengte van jaren’ (& dus: met succes!) voort te zetten, dat was bij Sugranes sr. blijkbaar niet opgekomen.

Nu kun je zeggen dat ‘oudere generaties’ of ‘de zuidelijke cultuur’ de oorzaken hiervoor zijn, de oorzaak van het feit dat bij veel eigenaren (nb: managers soms ook) de zoon of een man de voorkeur geniet, toch komt dit tot in de laatste tijd in ‘wat koudere streken’ ook voor.

Terwijl ons koningshuis al geruime tijd de opvolging door een vrouw kent is dit voorbeeld binnen het bedrijfsleven toch nog niet altijd opgevolgd. Soms is het een vooroordeel, de dochter niet te zien als een serieuze kanshebber, en soms ligt de oorzaak ook bij de dochter zelf of zoals Boris Groysberg deze maand schrijft in het HBR artikel ‘How Star Women Build Portable Skills’. Zijn onderzoek laat zien ‘Women took greater care and analyzed a wider range of factors than men before deciding to uproot themselves.‘ in hun carrière, dus. Als sr. dit leest dan zou hij kunnen denken ‘Zie je wel het duurt veel te lang lang voordat jij, dochter, een beslissing durft te nemen’.

Rosa heeft hier in ieder geval niet op gewacht. Zij wilde zichzelf bewijzen (nb: wellicht nu zelfs nog meer dan ooit) en is haar eigen bedrijf begonnen en met succes! Op de Amerikaanse markt is zij de belangrijkste concurrent voor haar Spaanse familieleden. (nb: toch lijken de familiebanden nog goed te zijn…..). Ook ‘iets’ voor u, zo’n afsplitsing?

Nog lang niet op je Laueren rusten.

‘The family firms in our survey do not intend to rest on their laurels.’ Price Waterhouse Coopers kwam in december met de resultaten van een internationaal onderzoek onder Familiebedrijven. Deze periode besteedt de Nederlandse tak van PWC ook aandacht aan de resultaten van dit onderzoek; interessant.

Eigenaren van Familiebedrijven hebben, los van hun leeftijd(!), Grote Plannen met hun bedrijf: ‘A number of respondents said that they want to make their companies bigger. Some of them talked in terms of “sustainable growth”. Others were more ambitious; they spoke of “international expansion”, of creating “a market leader” and even of “building a billion-dollar business”.’ Prachtig, al die Ambities! JPB zal blij zijn

Probleem is alleen dat met het maken van al deze Plannen de opvolging(problematiek) ‘iets’ naar achteren wordt geschoven. Voor Nederlandse (Familie)bedrijven komt er nog een probleem bij, zo blijkt: de sollicitanten die men wil aannemen om deze beoogde groei te realiseren voldoen vaak niet…..

Boek van de week

Je Nalatenschap. (wanneer regel je die?)

Nu het einde van George W. Bush nadert (nb: ‘voor de volledigheid’: dan bedoel ik zijn politieke einde!), buigt in The US menig analist zich al over de nalatenschap van George W.

Eén van de leukste berichten die daarover nu verschijnt is dat van Steve Krupp. Steve is nog niet zo ver dat hij George W.’s whereabouts al gaat analyseren, eerst zet hij een noodzakelijke 1e stap en vraagt zich af Hoe je eigenlijk een Nalatenschap Nalaat c.q. How to Leave a Legacy?

Steve: ‘Great leaders — whether they lead entire organizations or groups within them — leave a legacy that transcends them and cements their contribution to the growth and transformation of their organization. How they close out their tenure has a lasting impact.’ Dat klopt.

Overigens, Steve’s tips zijn zeker & ook interessant voor de managers en leiders in een niet-familiebedrijf! U verwacht uw einde waarschijnlijk nog niet zo snel, maar wie weet….. (zeker tegenwoordig).

Vacatures

Teamhoofd Omgeving

Het Team Omgeving is gericht op vergunningverlening en de uitwerking en implementatie van ruimtelijk en planologische ontwikkelingen. Jouw team draagt letterlijk en figuurlijk een steentje bij aan het verwezenlijken van een energiepositief werk, woon en leef klimaat in Horst aan de Maas. Bekijk alle vacatures

Advertorial

HIER IS IE DAN: ‘WORDT een MANAGEMENTPRO!’

Geheel binnen mijn (zelf opgelegde ….) planning is het boek met mijn verzamelde ManPro blogentries over 2007 in deze 1e week van januari gereed om te worden gekocht.

‘WORDT een MANAGEMENTPRO!’ is het 2e boek in een serie boeken met ManPro blogentries. ‘WORDT een MANAGEMENTPRO!’ bevat op bijna 300(!) A4-pagina’s de verzamelde entries over het jaar 2007. (nb: de entries over 2005/2006 zijn verzameld in de voorganger ‘BEN een MANAGEMENTPRO’.)

Er zijn weer tips, tests, bullet points, cases; niet alleen met mijn eigen ideeën/ervaringen maar ook die van anderen en dan zeker niet de minsten: auteurs en wetenschappers die hun sporen hebben verdiend bij o.m. Harvard, Insead, MIT, Henley, Nasa.

U leest, natuurlijk, over ABN AMRO en over hun contacten met Barclay’s en met de groep rondom Fortis. U leest over Balkenende 4, over STORK, over het nieuwe familiebedrijf dat zich in Nederland vestigde: TATA. O.m. Spyker, Essent en Nuon komen voorbij,  net zoals de VVD, Rijkman, Votron en Bennink. We keren zelfs nog even terug naar Ivoorkust. Ook heb ik het over mijn eigen ziekenhuis!

Verder: de vaak bijzondere gang van zaken binnen familiebedrijven bespreek ik weer, de opvolging binnen het familiebedrijf, zelfs het overlijden van pa….. We lezen over enkele bijzondere families: de Bancrofts’s, de Mulliez’s, de Rothschilds. Het ‘Familie Geheim’ komt aan bod. Human Resources komen uiteraard ter sprake, ‘de handjes die het werk doen’ en niet alleen binnen familiebedrijven. Wat te denken van Werknemer 2.0 en zijn/haar CEO 3.0?

Maar ook Leiderschap en waarom Leiderschap zo essentieel is voor het succes van een organisatie! Bij Strategie en Bestuur sta ik stil, en jawel: daarbij komt ook Investors in People aan bod en wat te denken van de groeiende invloed uit China. ‘Verandermanagement’ kende het 1e halfjaar nog zo’n gering aantal entries  maar dit werd in de 2e helft van het jaar ruimschoots goed gemaakt (door niet altijd succesvolle veranderingen).

Nieuw(s) in 2007 was ook de serie ‘Quote van de dag’, ik citeer daarin quotes die al-dan-niet Leiderschap laten zien.

Ik sluit hier af met de aanbeveling die collega Willem Mastenbroek eerder deze week plaatste:

“Wat een repertoire aan tips en ideeën! Wat een arsenaal aan interessante vondsten en ervaringen! Dat wordt stevig bladeren in ‘Wordt een ManagementPro!’

Ik wens u veel Lees Plezier met ‘Wordt een ManagementPro!’ en dat de entries bij mogen dragen aan uw Succes in 2008!

Pa overlijdt! Wat nu?

Wrang, ik weet het om zo vlak voor de komende Feestdagen de Dood hier aan bod te brengen en toch, toch is dit geboren uit noodzaak. Noodzaak omdat ons a.s. sterven (bijna) het enige is wat we zeker weten; alleen het moment waarop hé. Misschien is juist dit moment wel beter dan ieder ander, want in deze dagen komt de Familie weer bijeen. Je hebt nu een gespreksonderwerp.

Als nu de pater of mater familias overlijdt en zijn / haar bedrijf in eenzaamheid achterlaat, wat gebeurt er dan? Is de opvolging goed geregeld? Ik hoop het.

Wat na het overlijden in ieder geval ‘om de hoek komt kijken’ dat is het successierecht. Recent heeft ons Ministerie van Financiën de Bedrijfsopvolging in de Successiewet 1956 aangepast. Op zich betreft het hier een mooie aanpassing, toch gaat mijn voorkeur uit naar het Vlaams Successiedecreet zoals het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap dat, zelfs in deze regeringsloze tijden, in record tempo voor elkaar heeft gekregen; (ook) voor de Feestdagen dus.

Quote van de Dag.

“I love Goldman Sachs and I love the people, but I think Merrill will be a great competitor.” dat zei John Thain gisteren na zijn benoeming bij Merril Lynch.

John Thain, verruilt zijn positie als CEO van de New York Stock Exchange / Euronext voor die als CEO van Merril Lynch. (nb: Merril Lynch heeft dus geen gras laten groeien over de opvolging van O’Neal.)

Thain heeft een respectabele carrière ‘achter de rug’, o.m. bij Goldman Sachs, dus dat er bij hem nog sprake is van enige liefde voor GS, lijkt logisch. Maar in zijn nieuwe positie is Goldman Sachs Thain’s grootste competitor, zijn biggest enemy en daarom was het beter, beter voor het commitment van zijn nieuwe medewerkers, nieuwe collegae dat hij zoiets had gezegd als:

‘Goldman Sachs sucks and they’ve got a bunch of mediocre people, Merril will be their biggest nightmare!’

ManPro entries 1e halfjaar nu ook als e-book.

Eerder dit jaar verzamelde ik mijn ManPro blogentries uit 2006 en publiceerde die als e-book (nb: deze ebooks zijn een ‘XPS bestand’, XPS functioneert probleemloos onder MS VISTA, bij andere / oudere MS versies wordt eerst & automatisch ‘Net Framework’ geïnstalleerd. Als je eenmaal werkt met XPS, c.q. leest, dan wil je niet anders, ik tenminste: je leest in je browser, kunt n.a.v. de index de gewenste pagina direct opgeven en de hyperlinks zowel in- als extern functioneren; intern: de inhoudsopgave.).

Die eerdere ‘compilatie’ blijkt aan een behoefte te voldoen. Het e-book wordt door blog lezers gedownload naar hun desktop, laptop, eventueel pda. Gezien dat succes heb ik besloten om nu al vast mijn ManPro blog entries uit de 1e helft van dit jaar 2007 te verzamelen in een nieuw e-book met als titel ‘Wordt een ManagementPro, deel 1’.

In dit e-book leest u, natuurlijk, over ABN AMRO en over hun contacten met Barclay’s en met de groep rondom Fortis. U leest over Balkenende 4, over STORK, over het nieuwe familiebedrijf dat zich in Nederland vestigde: TATA. Spyker komt voorbij, als ook John de Mol, Gerard Kleisterlee en Rupert Murdoch om er een paar te noemen. We keren ook nog even terug naar Ivoorkust.

Verder: de vaak bijzondere gang van zaken binnen familiebedrijven bespreek ik net als de opvolging binnen het familiebedrijf. We lezen over enkele bijzondere families: de Bancrofts’s, de Mulliez’s, de Rothschilds. Het ‘Familie Geheim’ komt ook langs. Human Resources komen ter sprake, ‘de handjes die het werk doen’ en niet alleen binnen familiebedrijven. Hoe werf je ze, stimuleer je ze, hoe behoud je ze, die medewerkers van u.

Maar ook & natuurlijk aandacht voor Leiderschap en waarom leiderschap zo essentieel is voor het succes van een organisatie. Bij Strategie en Bestuur sta ik stil, natuurlijk komt daarbij ook Investors in People aan bod en wat te denken van de groeiende invloed uit China. Dat alles met tests, theorieën, cases. & Natuurlijk: etc.etc.

Ik wens u alweer veel lees plezier, ook in dit (nb: gratis!) e-book.

Overigens, voor de liefhebbers of die hards zijn mijn eerdere e-books nu ook & toch beschikbaar als hard-copy, als een gewoon boek dus.

(nb: begin 2008 volgt een volledige ‘2007’ uitgave, net als de ManPro uitgave ‘2006’ zal ‘2007’ vervolgens ook als hard copy c.q. boek verkrijgbaar zijn.)

Een formule voor de toekomst!

Als je organisatie al bestaat sinds 1623, momenteel wordt aangestuurd door al weer de 14e generatie, vorig jaar nog een resultaat behaalde van $ 52.000.000 en je toekomst er (dus) ook nog eens rooskleurig uitziet, wat is dan je Formule? Wat voor alchemist ben je om dit in stand te kunnen houden?

Getriggered door deze vragen ging Harvard BR correspondent Gardiner Morse een interview aan met de CEO van Zildjian, mrs. Craigie Zildjian.

Haar antwoorden zijn niet écht verrassend, althans niet zo verrassend dat daarin de formule voor een lang (bedrijfs)leven verborgen liggen. Waarschijnlijk zijn het dus een scala aan factoren die de oorzaak van dit succes vormen; exact de definitie van de alchemistische formule: een mix van diverse ingrediënten.

Toch maakt Zildjian in het interview een ‘zijdelingse opmerking’ en dat zou er wel eens eentje kunnen zijn die van een blijvend belang is……

Moet het Familiebedrijf nu echt worden gered door de Overheid?

De ‘Expertgroep Familiebedrijven’ van de gezamenlijke Kamers van Koophandel komt met een op zich zeker interessant rapport: ‘Familiebedrijven; continuïteit en betrokkenheid in een dynamische Nederlandse economie’. Een rapport dat gistermiddag is overhandigd aan Minister van EZ mw. Maria van der Hoeven.

De reden dat dit rapport juist aan haar werd overhandigd wordt, als je het rapport leest, al snel duidelijk: de expertgroep adviseert onze Overheid om de Nederlandse familiebedrijven een handje te komen helpen, om de banden met de Nederlandse familie(bedrijven) te verstevigen. De Overheid als een Grote Broer zo gezegd.

Maar of de familiebedrijven ook écht op deze Big Brother zitten te wachten, dat vraag de Expertgroep zichzelf helaas niet af.

20% van uw medewerkers is vertrokken! en dat binnen 1 jaar….. (is BERK hiermee een uitzondering?)

Berk ‘Accountants en Belastingadviseurs’ maakte gisteren haar jaarcijfers bekend en die vallen niet tegen. (Zeker niet als je met dat ene minpuntje rekeninghoudt.) Er is maar 1 minpuntje te ontdekken: 20% van de BERK werknemers besloot vorig jaar om BERK te verlaten, op weg naar een nieuwe uitdaging.

20%(!) ofwel 1/5e van je personeelsomvang raak je binnen 1 jaar kwijt, da’s fors (en zelfs dat is nog licht uitgedrukt). Niet alleen in kwantiteit ga je er als organisatie flink op achteruit, ook in kwaliteit want dat deze mensen hun (vaak unieke) Kunde meenemen naar die nieuwe uitdaging, naar je concurrent da’s zeker.

Is de accountancy met al dit verloop nu een uitzondering of is dit het begin van een nieuwe trend namelijk: het rondpompen van personeel?