ABNAMRO of: hoe snel kun je een (belonings) Beleid Veranderen…..

“We vinden het belangrijk dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Ditt past bij goed werkgeverschap.” (NB; de typefout hoort bij het intern memo van 27 maart; achteraf een veelzeggende typefout want het memo werd te snel geplaatst).

“Nu onze beloning ter discussie staat laten wij als altijd het bank- en algemeen belang voor gaan en zien wij af van de conversie.” lezen we vandaag in een persbericht. Zelden is het Beleid van een organisatie zo snel gewijzigd. Bijna net zo snel als de U-bocht die de boot in bijgaand filmpje maakt. (NB; het lijkt er op dat enkele zeelui van boord zijn gevallen e/o zeeziek zijn geworden, bij ABNAMRO zal het er komende week niet veel anders aan toe gaan…..).

‘Als altijd’, leuk, heeft de Top van ABNAMRO dan nog meer voorbeelden waaruit blijk dat dat zij ‘als altijd het bank- en het algemeen belang voor laten gaan’? Het bankbelang ongetwijfeld, het staat niet voor niets als 1e, maar het algemeen belang?

Grappig (sic.) is ook dat men in het bericht van vandaag het eigen besluit alsnog recht probeert te praten “De toekenning van de toeslag is gebaseerd op democratisch tot standgekomen wetgeving, voldoet aan letter en geest van de wet, is vastgelegd in een aandeelhoudersbesluit, is in overeenstemming met de minister van Financiën en is gemeld aan de Tweede Kamer.” Een overbodige toevoeging, het is zoiets als dat wat v/m Staatsecretaris Fred Teeven bij zijn afscheid opmerkte over de Cees H Zaak ‘En toch was het een goede deal!’

Alsnog je gelijk proberen te halen, terwijl als je er vooraf goed over had nagedacht, je veel ‘recht praten wat krom is’ had kunnen voorkomen. Sensitiviteit noemen we dat ook wel…..

“De Raad van Bestuur heeft twee jaar vrijwillig afgezien van de verhoging die hen toekwam vanwege onder andere het negatieve sentiment. Dat vinden wij niet langer acceptabel.” lezen we in het intern memo van 27/03 aan het personeel. Meer Nederlanders hebben dat de afgelopen jaren gedaan: inleveren. Vraag is ook wat er in tijden van crisis (NB; want ondanks het verkiezingsoptimisme van vakbroeders Rutte & Samsom is het nog steeds crisis in ons land) allemaal wél acceptabel is?

Feitelijk is er de afgelopen jaren ook niet veel veranderd binnen ABNAMRO, mogelijk zelfs binnen de financiële dienstverlening in ons land. Zo lazen we eind 2007 (al): “Als we het geld niet krijgen, voorspel ik een revolte!” Investment bankers van ABNAMRO werden overgenomen door Royal Bank of Scotland maar eisten vooraf nog wel even hun bonus op!

‘Organisatiecultuur noemen’ we i.d. ook wel.

“Wij waarderen de inspanningen van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur om op te treden als een goed werkgever die afspraken nakomt.” meldt het persbericht van vandaag nog. Tja…. Hoe dan ook: deze ABNAMRO boot is binnen no-time weten om te keren net zoals eens de illustere ABNAMRO voorganger genaamd Black Betty……

NB; dit betekent natuurlijk geen afstel van de salarisverhoging voor de bestuurders eerder uitstel. Zodra ABNAMRO nieuwe aandeelhouders heeft is de kans groot dat zij hun beloning alsnog ontvangen i.v.m. de ‘geslaagde beursgang’. Helemaal feest is het als zij door de aandeelhouders worden vervangen door nieuwe bestuurders, de ‘ouden’ ontvangen dan de obligate ‘Gouden Handdruk’. Dat zet mogelijk deze berichten in een iets ander licht……

============

020415

Vanmiddag meldt Minister Dijsselbloem namens Het Kabinet ‘Salaris ABN Amro-top gaat jaren niet omhoog’.  We nemen het bericht ‘voor de zekerheid’ ook maar even op in deze entry want voordat je het weet is iemand dit over een paar jaar (ook alweer) vergeten. 😉

3 thoughts on “ABNAMRO of: hoe snel kun je een (belonings) Beleid Veranderen…..”

Koos Groenewoud 5 jaar ago

Weer een fantastische column, inspelend op de actualiteit.

In een discussie op de site van het FD reageerde ik ook op de perikelen bij “DE” Bank:

Onbetaalbare tip voor top bestuurders: Verdiep je in de trends:

TRENDS IN LEIDERSCHAP:

1: van het hoofd naar het hart
2: van denken naar voelen
3: van power leaders naar servant-leaders
4: van controle naar vertrouwen
5: van management naar (nieuw) leiderschap (Zie het handvest)
6: van shareholders naar stakeholders
7: van Angelsaksisch naar Rijnlands

De hoofdpunten van het Handvest Nieuw Leiderschap:

1. Leiders moeten in hun gedrag een voorbeeld zijn voor anderen
2. Leiders sturen op vertrouwen en niet door middel van macht en controle
3. Leiders zijn ambitieus en innovatief in hun aanpak
4. Leiders hanteren een balans tussen optimale groei van hun bedrijf en de belangen van verschillende stakeholders bij het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen
5. Leiders hanteren een brede opvatting over waardecreatie en werken vanuit een langetermijnperspectief
6. Leiders beheersen zich in het verwerven van inkomen.

Willem Scheepers 5 jaar ago

Mooie aanvulling over leiderschap Koos, waarvoor dank.

Opleiding, Training, Coaching, niets repareert een Slechte Manager….. – ManagementPro 5 jaar ago

[…] Vorige week verscheen bij GALLUP het rapport met de titel ‘State of the American Manager Report’. Gezien het feit dat de data ook in de EU en o.m. ook in ons land zijn verzameld, kun je ook zeggen ‘De Stand van Zaken van de Nederlandse Manager’. Dat kun je niet alleen zeggen ‘voor het gemak van deze entry’, dan kun je ook herleiden uit het scala aan managementmissers dat we de laatste jaren, niet alleen, hier voorbij hebben zien komen met als meest recente voorbeeld: ABNAMRO…. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *