ALLIANDER, over Fatsoen en Respect.

De inkt van de entry over IMTECH was nog maar net droog, of een nieuwe uitdaging diende zich alweer aan: ALLIANDER. ALLIANDER’s bestuursvoorzitter Peter Molengraaf en financieel topman Mark van Lieshout ontvangen beiden ieder ruim 4 ton per jaar. Dat bedrag ligt enigszins boven de ‘Balkenende norm’. De maatschappelijke commotie slaat weer toe omdat we hier opnieuw te maken hebben met een organisatie waarvan de aandelen ‘direct dan wel indirect gehouden worden door Nederlandse provincies en gemeenten’, voor ons burgers dus.

Minister Plasterk staat weer met de handen in het volle, grijze haar. ALLIANDER stelt in een reactie op de commotie dat ‘de RvC zich gedwongen voelt deze beloning te effectueren gezien de verslechterde positie op de arbeidsmarkt’. Waar hoorden we dat eerder?

Op zich maakt het mij niet zoveel uit wat een bestuurder verdient. Interessanter vind ik het hoe e.e.a. zich verhoudt tot cultuur, kernwaarden, MVO e.d. waarop menig organisatie prat gaat, ook ALLIANDER. Je hebt al die uitingen tenslotte niet voor niets. Wat blijkt: bestuurders Molengraaf en Van Lieshout baseren hun handelen samen met, blijkbaar binnen de Balkenende norm vallende, Ingrid Thijssen op ‘Fatsoen en Respect’. Da’s mooi……

Eerst nog even terug op die beloning van Molengraaf en Van Lieshout: wat ik jammer genoeg niet lees in de verklaring van de RvC is dat wat het presteren van beide heren nu zo uniek maakt? Wat leveren zij ALLIANDER op? Dat zou de beloning kunnen rechtvaardigen. Of is het wat Plasterk stelt in de media als reactie: ‘Het is volgens mij geen rocket science, een netbeheerder leiden. Ik zie niet in waarom je daarvoor 4 ton moet krijgen. En ik geloof niet dat Wall Street al heeft gebeld om deze mensen over te nemen.’ Da’s ook humor. 😉

‘ALLIANDER staat erop dat wij als medewerkers integer handelen, dat staat ook verankerd in onze visie, missie en kernwaarden. Integer handelen betekent dat we ons houden aan de aan onze functie verbonden geschreven én ongeschreven normen. Geschreven normen zijn onder andere te vinden in deze gedragscode, de arbeidsovereenkomst en in de Nederlandse wetgeving. Alliander gaat ervan uit dat wij deze normen kennen en dat we bij ons handelen fatsoensregels op basis van ‘gezond verstand’ in acht nemen.’ Bron: Gedragscode ALLIANDER.

‘Integer handelen’. Je kan uitermate veel verdienen en daarbij integer handelen. Het zou ‘te gek voor woorden zijn’ dat je uitsluitend als laag, i.i.g. (ver) onder Balkende norm, betaalde m/v’ integer, fatsoenlijk en met respect handelt. De vraag is nu alleen nog: waaraan meten we dat integer handelen af?

Wat hier, in deze situatie, geholpen zou hebben dat is dat de RvC van ALLIANDER inzage geeft in de unieke, zo mogelijk ook integere, manier van opereren van betrokken bestuurders. De commotie zou dan mogelijk iets minder kunnen zijn maar, beter nog, de stakeholders w.o. provincies en gemeenten zouden mogelijk begrip op kunnen brengen én hun rol hierin beter kunnen verantwoorden. Want dat toezichthouders, in een beloningbeleid opnieuw, ‘een steek laten vallen’, is ook helder.

‘In ons dagelijkse werk maken we verantwoorde keuzes met oog voor de samenleving.’ verklaren de bestuurders nog op de MVO pagina van ALLIANDER. Inderdaad lijkt het ‘verantwoord’ deze beloningsbeslissing, maar voor wie?

‘Many companies view a values initiative in the same way they view a marketing launch: a onetime event measured by the initial attention it receives, not the authenticity of its content. This can undermine the credibility of an organization’s leaders.’  merkt Patrick M. Lencioni op in zijn HBR artikel Make Your Values Mean Something. Een artikel dat ingaat op het belang van kernwaarden en de manier waarop een organisatie daarmee omgaat.

Het artikel opent met: ‘Take a look at this list of corporate values: Communication. Respect. Integrity. Excellence. They sound pretty good, don’t they? Strong, concise, meaningful. Maybe they even resemble your own company’s values, the ones you spent so much time writing, debating, and revising. If so, you should be nervous. These are the corporate values of Enron, as stated in the company’s 2000 annual report. And as events have shown, they’re not meaningful; they’re meaningless.’ We weten wat er van ENRON terecht is gekomen, van IMTECH ook trouwens……

‘Meaningless’, betekenisloos. Voor ALLIANDER’s bestuurders en RvC zal hun Gedragscode, die zij natuurlijk van buiten kennen (….), zeker niet betekenisloos zijn. De vraag is nu alleen nog: wat is de waarde van de Code voor medewerkers, cliënten, stakeholders? Kun je dat als verantwoordelijken uitleggen dan verdien je waarschijnlijk je extra beloning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *