€ 8,5 miljard voor inhuur externen, functioneert de Overheid daardoor beter?

€ 8,5 miljard gaf de Overheid in de periode 2017 – 2021 uit aan ‘interim management, organisatie- en formatieadvies, beleidsadvies, communicatieadvisering, juridisch advies, advisering opdrachtgevers over automatiseringsvraagstukken, financiën en administratieve organisatie, uitzendkrachten en accountancy’, blijkt uit de ‘kamerbrief inhuur externen’ van minister Hanke Bruins Slot.

Nu heb ik niet het idee dat de Overheid met deze besteding beter is gaan functioneren: van IT projecten die vragen om parlementair onderzoek tot aan een uit hand gelopen HR transitie bij de Belastingdienst. Van een overdaad aan (cultuur)onderzoeken die niet tot nauwelijks zijn geïmplementeerd tot aan de toeslagenaffaire. Een affaire waarvan, volgens media, de extern inhuur kosten inmiddels meer zijn dan de voor de slachtoffers begrote uitkering. Er zijn meer voorbeelden, helaas.

De vraag is dan, als burger: wat is het rendement van deze investering van € 8,5 miljard? Dat resultaat heb ik nog niet gevonden.

Daarnaast is er voor mij nog iets opvallends: ca. 1.000.000 medewerkers in publieke dienst zijn blijkbaar niet in staat dit advies en deze ondersteuning te geven aan hun werkgever. Nu besef ik dat voor de Tweede Kamer geldt ‘vreemde ogen dwingen’, maar dan nog.

Volgens Binnenlands Bestuur ontwikkelt zich jaarlijks gemiddeld 26% van de medewerkers in publieke dienst en idd met regelmaat ontmoet ik (een deel van) hen in (virtuele) klaslokalen/collegezalen. Als je hen vraagt wat er in de organisatie gebeurt met hun eindopdrachten, scripties, referaten? Dan blijkt dat bitter weinig te zijn.

Opmerkelijk, voor mij, want deze studenten leveren resultaten op die aanraders zijn voor hun werkgever en in mijn optiek soms zelfs beter dan extern advies. Zie o.m. ‘de ongeschreven regels van het spel‘.

December 2020 presenteerde Ernst & Young (die opvallend genoeg in onderstaand overzicht ontbreekt) aan de Belastingdienst het rapport ‘Handelingsperspectieven onderzoek fundamentele transformatie dienstverlening’. N.a.v. dat rapport concludeerde staatssecretaris Hans Vijlbrief: ‘De rust die de Belastingdienst nu nodig heeft, betekent juist niet iedere keer van plan veranderen en een cohort nieuwe adviseurs naar binnen sturen.’

In 2021 gaf de Overheid vervolgens € 2,29 miljard uit aan ‘inhuur externen’, overigens niet alleen aan de Belastingdienst.

Overigens, het ‘geheel’ wordt nog pijnlijker als je beseft dat de winsten die de partners van de kantoren aan de Zuidas, o.m. met deze klant, behalen, zo ver mogelijk van de fiscus worden weggehouden: ‘Belasting besparen: zo doen Zuidas-partners dat.’ (bron: FD.nl) Alleen al vanuit een moreel en ethisch standpunt zou je dat dienen te voldoen wat je aan de samenleving, want je ontving tenslotte gemeenschapsgeld, verschuldigd bent.

Wellicht past hier het principe ‘skin in the game‘; vrij vertaald ‘je huid op het spel zetten’: je draagt zelf ook een risico bij dat wat je je relatie voorstelt. Noem het ‘ondernemersrisico’.

Het principe van skin the game (SITG) komt van N.N. Taleb: “People should also penalized if something for which they are responsible goes wrong and hurts others: he or she who wants a share of the benefits needs to also share some of the risks.” M.a.w.: blijkt (hier) dat je advies, het resultaat van je externe inhuur, niet wordt behaald, niet rendeert, dan declareer je niets e/o je betaalt het aan declaraties reed ontvangen bedrag terug aan cliënt. Een gezond principe lijkt me; ‘iets’ om op te nemen in de aanbestedingen. (Wil een externe partij daarop niet ingaan, dan zegt dat al voldoende….)’

Zie/lees ook ‘Ongeschreven regels: kwestie voor de adviseur én de auditor?’

290123

“Ook in de publieke sector worden goede tarieven betaald.’ Al staan die volgens de consultant ‘niet in verhouding’ tot de tarieven in de private markt.” Maar ook voor de publieke sector nog steeds forse vergoedingen voor deze externe inhuur. Verwacht ik.

Bron: Onzekerheid biedt gouden tijd voor consultant (fd.nl)

Ondanks de structurele krapte op de arbeidsmarkt blijft ook in 2023 voor mij de vraag: wat doet de overheid met de kennis en kunde van ca. 1 miljoen vrouwen en mannen die in dienst zijn?

Overigens, dat je de opties van kunstmatige intelligentie zoals ChatGPT afsluit voor je medewerkers, helpt ook al niet of andersom: dit helpt iig de consultants…..

 

111022

“Veel van de aanbevelingen van het bedrijf volgen een voorspelbaar, door Milton Friedman geïnspireerd draaiboek, gericht op ‘right-sizing’, een absurdistisch eufemisme voor het ontslaan van werknemers, en andere vormen van kostenbesparing, zoals het verminderen van de uitgaven voor voedsel, medische zorg en het toezicht op arrestanten aan de grens.” Bron: NY Times https://lnkd.in/ex7hNibb

Alleen dit al maakt het zojuist verschenen boek “When McKinsey Comes to Town: The Hidden Influence of the World’s Most Powerful Consulting Firm” over de invloed van McKinsey op economie, samenleving, politiek, niet alleen actueel maar ook interessant voor de (potentiële) klant.

Overigens, ook McKinsey (d.i. het bedrijf aangehaald in het NYT artikel) ontkomt niet aan een nieuwe, jongere generatie medewerkers: “Enkele van de felste critici van McKinsey die in een nieuw boek over het adviesbureau worden geciteerd, zijn de eigen werknemers.” Bron The Financial Times https://lnkd.in/eZfvCfDR

In een recensie op het boek merkt Het FD op “Maar hoewel het boek zeker selectief en eenzijdig is, staat er wel heel veel in. En wat erin staat is zo krachtig dat het verplicht leesvoer zou moeten zijn voor elke potentiële opdrachtgever. En elke twintiger die de universiteit verlaat en overweegt bij het bedrijf te solliciteren.” Bron: Verplicht leesvoer voor wie in zee gaat met McKinsey (fd.nl) 271022

060722

“Het bedrag voor de in kaart gebrachte kosten door het onderzoeksbureau voor deze werkzaamheden over de periode juni 2021 tot en met mei 2022 betreft ruim € 4,7 mln. exclusief btw.” Bron: ‘Kamerbrief over Stand van zaken aanvullend onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen juli ’22’. In de brief wordt melding gemaakt van het feit dat DELOITTE het onderzoek naar de ‘mondkapjesaffaire’ doortrekt naar medio september ’22. M.a.w. de kosten voor deze externe huur lopen nog verder op.

NB; Sywert van Lienden c.s. behaalden op hun ‘deal’ met de Rijksoverheid een winst van ca. € 9 miljoen. Dit lijkt dezelfde kant op te gaan als met de toeslagenaffaire: uitgaven aan externe ondersteuning overstijgen de daadwerkelijke lasten.

Willem E.A.J. Scheepers

Deze entry verscheen recent op LinkedIn, dat riep naast veel lezers ook reacties op.

“De eerste methode om de intelligentie van een heerser in te schatten, is door te kijken naar de mensen die hij om zich heen heeft.” Niccolò Machiavelli, Italiaans diplomaat (1469 – 1527)

Bron ‘Kamerbrief Inhuur Externen’

5 thoughts on “€ 8,5 miljard voor inhuur externen, functioneert de Overheid daardoor beter?”

Ir. JGM van der Zanden 8 maanden ago

Ik onderschrijf de teneur van dit verhaal volledig.

Bij mijn cursussen (NCOI) merk ik ook relatief veel talent bij de overheid. Maar het management en vooral de politiek (!) houdt de boel op slot. Dus verandert weinig tot niks ten goede. Denk alleen al aan Corona beleid, stikstof, rentebeleid ECB, immigratie en energietransitie. Wat een onlogische puinhoop.

Verder blijkt dat de marges bij advies bureaus voor hun overheidssegmenten vaak 2 x zo hoog zijn als bij commerciële opdrachtgevers….. Dus er wordt slecht ingekocht. En met het ingekochte advies wordt bitter weinig gedaan.

Wouter van der Loon 8 maanden ago

Ik denk niet dat de kosten bij de inhuur van externen worden overtroffen door de baten.
Maar de vraag lijkt mij vooral hoe het komt dat, ondanks een ruim bemeten ambtenarenapparaat, er nog zoveel inhuur plaatsvindt. Vertrouwen bestuurders en/of managers hun eigen apparaat wel? Wil men zich indekken door het huren van externen met naam? Is de deskundigheid van al die interne krachten wel adequaat?
Mij lijkt dat reductie van de externe inhuur wellicht minder prioriteit heeft als de reductie van een ambtenarenapparaat dat kennelijk onvoldoende kan leveren. Dat ook in het kader van versterking van burgerparticipatie.

Overheid als Werkgever of hoe zwak Personeelsbeleid leidt tot Crisismanagement – ManagementPro 6 maanden ago

[…] capaciteit. De Overheid is een gewaardeerde klant, zo blijkt uit een recente rapportage. “€ 8,5 miljard gaf de Overheid in de periode 2017 – 2021 uit aan ‘interim management, organisatie- en formatieadvies, beleidsadvies, communicatieadvisering, […]

Hulptroepen Alliantie, Deloitte, Patagonia en hun kijk op MVO/CSR. – ManagementPro 5 maanden ago

[…] werd eerder dit jaar duidelijk dat Deloitte hierin niet de enige is: in de periode 2017 – 2021 gaf de overheid € 8,5 miljard uit aan ‘interim management, organisatie- en formatieadvies, beleidsadvies, […]

Waarom Cultuurverandering voor de Belastingdienst een Rage een Hype is en daadwerkelijke Cultuurverandering Niet Slaagt. – ManagementPro 3 maanden ago

[…] Lees je dat wat tot toe nu verscheen dan krijg je niet de indruk dat de organisatiecultuur binnen de Belastingdienst al veel is veranderd en dat ondanks de investering in forse hoeveelheid #cultuuradvies. Zie/lees ‘€ 8,5 miljard voor inhuur externen, functioneert de Overheid daardoor beter?’ […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *