Hoe groot is de kans dat jij je pensioen ontvangt? e.a. tips.

Circa 150.000 pensioengerechtigden leveren per januari tussen de 1% en 14% van hun pensioen in, volgens Het FD in ‘Massale korting pensioenen’. Dat is het resultaat van een door Minister Donner genomen maatregel. 18 pensioenfondsen lijken op termijn niet meer aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, ingrijpen is dan ook noodzakelijk.

In pensioenen gaan miljarden om, is het niet in bedragen dan wel in verplichtingen. De verplichtingen voor de werkgever zijn daarbij aanzienlijk, gevolgen kunnen dan ook niet te overzien zijn.

Zo is het Amerikaanse General Motors feitelijk niet ten onder gegaan aan het te laat inzien van de vergane glorie van benzineslurpende mastodonten. Nee, het waren de verplichtingen vanuit de met de vakbonden overeengekomen sociale zekerheden die GM uiteindelijk de das omdeden.

Een GM-toekomstbeeld dat voor onze bedrijven een ‘ver van ons bed show’ is? Tot voor kort leek het daar op maar met de recente ontwikkelingen én de ontwikkelingen op termijn (nb; bevolking) lijkt dit opeens geen utopie meer want wat te denken van andere sociale verplichtingen naast de pensioenen?

Laten we de pensioencijfers van ons land in perspectief plaatsen (DNB): ons land kent ca. 600 pensioenfondsen (nb; da’s al geen kleinigheidje), eind 2009 beheerden zij een belegd vermogen van ca. € 625 miljard. Het was hen gelukt de terugval uit 2008 op te vangen met zo’n € 50 miljard maar het totaal is nog altijd te weinig om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. (nb; 340 fondsen werden gewaarschuwd door DNB). 

Ons land kent ca. 9.000.000 mensen die aanspraak kunnen maken op een pensioen, ca. 2. 700.000 van hen ‘trekt momenteel van Drees’ c.q. ontvangt nog (….) pensioen (CBS). Beiden aantallen zullen toenemen, het laatste sneller dan het eerste.

Als reactie op de berichten van het Ministerie van SZW komt Pensioenkijker’s Emilie Schols met de volgende tips voor werkgevers: ‘Wat kunt u als werkgever doen als de pensioenregeling wordt uitgevoerd door een pensioenfonds?

  • Nagaan hoe de financiële situatie (de dekkingsgraad) is van het pensioenfonds.
  • Nagaan of het pensioenfonds, als de situatie niet rooskleurig is, er na verloop van tijd zelf uit kan komen.
  • Als dat niet het geval is: uw werknemers inlichten en vertellen dat het pensioen misschien minder zeker is dan altijd werd gedacht. Dat is misschien geen prettige boodschap, maar wel een eerlijke.”

Prima tips. Toch is Emilie niet de eerste met dergelijke tips. Omdat de (mogelijke) problemen van GM met de aangegane pensioen- e.a. verplichtingen zich al in een vroegtijdig stadium aankondigde, kwam G. Bennett Stewart III in 2003 met het artikel Pension Roulette: Have You Bet Too Much on Equities? ‘Roulette’, hoe waar zijn voorspelling….

Stewart III geeft daarin directies & ondernemers de volgende (pensioen)tips:

“Boards of directors rarely pay enough attention to pension plans. But given the amount of money involved—and the very real financial and legal risks—the review of pension funds should be a key item on the board’s agenda. Here’s what directors should do to ensure that they have a real understanding of their company’s pension plans.

•    Know the condition of your pension plan—funding status, funding ratio, investment guidelines, key assumptions, and projected expenses and cash contributions.

•    Examine your assumptions about asset returns, discount rates, and wage inflation to be sure they’re not unrealistic.

•    For purposes of internal analysis, recast your balance sheet to consolidate off-balance-sheet pension assets and liabilities.

•    Assess the true cost of your pension plan after eliminating the subsidy that arises from assuming asset returns will exceed the pension liability discount rate.

•    Assess the risk of your plan by considering the historical impact of speculative pension fund asset gains and losses on the volatility of reported income.

•    Exclude the “built-in” pension expense subsidy from the earnings measure that will drive your management team’s bonuses. Track unexpected speculation returns and decide—in advance—whether they will influence management’s bonuses.

•    Disclose all relevant pension information quarterly, instead of just once a year.”

Het lijkt er nu op dat Stewart’s artikel in ons land nauwelijks aandacht kreeg. (nb; voor GM was het toen al te laat). Maar misschien, héél misschien is het voor het pensioenfonds van jouw organisatie nog niet te laat. Ik hoop ’t voor je …..

Bookmark and Share

6 thoughts on “Hoe groot is de kans dat jij je pensioen ontvangt? e.a. tips.”

beugelsdijk 11 jaar ago

We hebben in dit land geen zakkenvullers nodig die spelen met andermans geld en zekerheid. Wel eerlijke mensen die weten wat er met pensoengeld moet doe maar zeker niet gokken. Ik  denk dat hier zeker nog niet het laatste woord over gezegt is de mensen in dit land pikken het niet meer.

Giro 555 of: zijn wij wel goed verzekerd? 11 jaar ago

[…] we eerder deze maand de pensioenen waarvan de houdbaarheid onder druk staat, volgen nu al redelijk snel de overige verzekeringen. Zijn […]

Pensioenen: een hopeloze zaak, bijna….. 10 jaar ago

[…] entry van 18/08 jl. Hoe groot is de kans dat jij je pensioen ontvangt? e.a. tips. trok een scala aan lezers & kijkers. Met een gemiddelde leeftijd van de Nl. werknemer van 41,3 […]

Wordt 2011 het Jaar van Vertrouwen? 10 jaar ago

[…] Zo verloren we dit jaar het vertrouwen in de betrouwbaarheid van producten, verloren het vertrouwen in de dienstbaarheid van een Helpdesk, vertrouwen er nauwelijks nog op dat we zelf een goede Zorg ontvangen als ‘het zo ver is’, vertrouwen er niet meer op dat het nog wat wordt met ons pensioen. […]

Over Leiderschap: de brief van Warren Buffett aan zijn aandeelhouders en managers. 10 jaar ago

[…] *Pensioenen zijn in de VS minder goed geregeld dan in ons land, ahum. […]

Een, One, Armoede, Honger – ManagementPro 9 jaar ago

[…] een goede zaak, er zijn vanochtend nl. meer problemen c.q. belangrijker zaken op onze Wereld dan de druk op onze pensioenen of het bezoek van een criticaster aan Ground […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *