Hole in the Wall als tegengif Vergrijzing

gat in de lucht???

De entry over BMW’s anti-vergrijzings plan is nog maar net ‘koud’ of in de nieuwste uitgave van Strategy and Business verschijnt het artikel Facing Up to the Demographic Dilemma.

Terecht dat een blad als S&B hier aandacht aan besteedt. Vergrijzing is van Strategisch Belang, als we dat nog niet beseften. Wij weten al dat Europa in 2050 voor 47% bestaat uit gepensioneerden, voor de gehele Wereld zal dit % in dat zelfde jaar 21% zijn. Mits het beleid niet wordt gewijzigd.

Zo is Japan één van de ‘ergst getroffen’ (nb; hoe erg kun je eigenlijk getroffen zijn als je straks al die vriendelijke oudjes in het park ziet zitten?) landen. Niet alleen nemen de Japanse oudjes nu al een belangrijk deel van het gezondheidsbudget voor hun rekening, zij behoren ook tot de oudste Wereldburgers en in 2050 zullen het er in Japan meer dan 50% zijn, gepensioneerden. Ga er maar aan staan.

Los van al die uitdagingen biedt onze vergrijzing aan enkele andere landen juist weer kansen! Zo lijken China en India de landen waar straks, met hun relatief jonge(re) bevolking, de grootste arbeidsproductiviteit komt te liggen.

Vooruitlopend op die Kans worden er nu al (nb; Strategisch!) allerlei initiatieven genomen in China en India. Eén van de interessantste daarbij is het Hole in the Wall project.

Hole-in-the-Wall places free computers in public locations for kids in slums and in poor villages. It’s called Hole-in-the-Wall because, literally, they take a wall and put computers in there. These kids, some of whom have probably never seen a blackboard, gain computer literacy by teaching themselves simply through the availability of the computers. It’s a fantastic social experiment.”

Los van het sociale element worden nu al op jonge leeftijd, tot voor kort kansloze(!) kinderen, voorbereid op een toekomst mét kansen. Kansen die wij hen bieden ‘dankzij’ onze vergrijzing.

Het lijkt zo bezien wel een vorm van Corporate Governance: dragen wij door onze vergrijzing ook nog eens ons steentje bij aan een betere wereld. 😉

4 thoughts on “Hole in the Wall als tegengif Vergrijzing”

De Transformatie van het Onderwijs, op weg naar een nieuw tijdperk. – ManagementPro 9 jaar ago

[…] primaire onderwijs worden m.b.v. mediatechnologieën de talenten geselecteerd. Ook bestaat in India al een decennium het Hole in the Wall project: het project biedt kansarme jongeren de kans zich nieuwe technologieën eigen te maken. […]

De Steve Jobs School of Dreams, frugal innovation? – ManagementPro 8 jaar ago

[…] nu overwaait vanuit Azië. Een mooie (basis) daarvan & -voor vormt het uit India afkomstige Hole in the Wall project waarbij kleine kinderen als snel/jong de kans krijgen zich te ontwikkelen m.b.v. multimediale […]

Rob Leemans 5 maanden ago

Graag zou ik de afbeelding ‘gat in de lucht’ willen gebruiken voor in een boek Geschiedenis ven de Vrijmetselarij in Noord-Nederland. Het boek is voor algemeen publiek en er is geen winstoogmerk.
Ik weet niet bij wie de auteursrechten liggen, maar zou de afbeelding gebruikt mogen worden?
Met vriendelijke groeten,
Rob Leemans

Antwoord op Rob Leemans
Willem E.A.J. Scheepers 5 maanden ago

10 jaar geleden is deze foto geplaatst, niet zeker is of de foto op dat moment ‘rechtenvrij’ was maar vermoedelijk wel.

De foto kan worden gedeeld maar mogelijk is na te gaan, via de foto zoekfunctie in Google bijv. of de foto idd (nog) rechtenvrij is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *