Managementtrends 2023 volgens ChatGPT en wie voert die vervolgens uit: een Manager of AI?

“We hebben een model getraind met de naam ChatGPT dat op een prettige manier communiceert. Het dialoogformaat stelt ChatGPT in staat vervolgvragen te beantwoorden, fouten toe te geven, onjuiste uitgangspunten te ontwijken en ongepaste verzoeken af te wijzen. ChatGPT is een zustermodel van InstructGPT, dat is getraind om een instructie in een prompt op te volgen en een gedetailleerd antwoord te geven.” aldus OpenAI.

OpenAI is onderzoeks- en implementatiebedrijf gericht op kunstmatige intelligentie. OpenAI’s missie is ‘ervoor te zorgen dat kunstmatige algemene intelligentie de hele mensheid ten goede komt’. Op 30 november is de chatfunctie ChatGPT-3 beschikbaar gesteld, een taalprogramma dat het voor o.m. schrijvers, adviseurs, studenten e.a. een stuk eenvoudiger maakt hun werk te doen.

Sinds 30/11 probeer ik, en niet alleen ik want iedere dag komen er duizenden gebruikers bij, de Chat GPT functie uit. Wat enkele dagen terug leidde tot een entry in mijn SHR(R)M blog. Ik had een verzoek aan OpenAI’s ChatGPT: ‘schrijf een stuk over waarom een succesvolle HR-strategie zo moeilijk toe te passen is’. Het resultaat dat dit verzoek opleverde is nu al toe te passen door studenten, bedrijven kunnen voor het antwoord op een vergelijkbare vraag het inhuren van een adviseur overslaan…..

Om je ook hier te laten zien wat de mogelijkheden kunnen zijn van ChatGPT-3 had ik voor dit blog een 2-tal vragen. Allereerst, en dat met het oog op je strategisch plan voor 2023: wat zijn essentiële managementtrends?

  1. De aandacht voor diversiteit en inclusie op de werkplek is de laatste jaren toegenomen, nu bedrijven de voordelen inzien van een divers personeelsbestand. Deze trend omvat het bevorderen van diversiteit bij het aannemen, promoten en leiden van functies, evenals het creëren van inclusieve omgevingen en beleidsmaatregelen die alle werknemers ondersteunen.
  2. Agile en flexibele bedrijfsmodellen zijn populairder geworden naarmate bedrijven zich willen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en klantbehoeften. Deze trend omvat het gebruik van agile technieken zoals iteratieve ontwikkeling, flexibiliteit in operaties en een focus op feedback van klanten om innovatie en groei te stimuleren.
  3. Het gebruik van technologie en data-analyse is een belangrijke trend in management, omdat het bedrijven in staat stelt beter geïnformeerde en datagestuurde beslissingen te nemen. Deze trend omvat het gebruik van gegevens om klantgedrag te analyseren, de operationele efficiëntie te verbeteren en innovatie te stimuleren.
  4. De nadruk op het welzijn van werknemers en de balans tussen werk en privéleven is de afgelopen jaren toegenomen, omdat bedrijven het belang van gelukkige en gezonde werknemers erkennen. Deze trend omvat het creëren van ondersteunende werkomgevingen, het aanbieden van flexibele werkopties en het bevorderen van de balans tussen werk en privéleven voor alle werknemers.
  5. De implementatie van initiatieven op het gebied van duurzaamheid en milieu verantwoordelijkheid is belangrijker geworden nu bedrijven proberen hun impact op het milieu te verminderen en de klimaatverandering aan te pakken. Deze trend omvat het nemen van stappen om het verbruik van energie en hulpbronnen te verminderen, afval te minimaliseren en duurzame praktijken in de hele organisatie te bevorderen.
  6. De grotere nadruk op samenwerking en teamwerk is een belangrijke trend in management, omdat het bedrijven in staat stelt om de collectieve kennis en expertise van hun werknemers te benutten. Deze trend omvat het creëren van een cultuur van samenwerking, het aanmoedigen van open communicatie en het bevorderen van teamwerk en samenwerking.
  7. Het gebruik van virtuele en externe werkopties is gebruikelijker geworden omdat bedrijven flexibele werkopties voor werknemers willen bieden en hun werk-privébalans willen verbeteren. Deze trend omvat het gebruik van technologie om werknemers in staat te stellen op afstand te werken en samen te werken met collega’s op verschillende locaties.
  8. Het toegenomen gebruik van automatisering en kunstmatige intelligentie in de bedrijfsvoering is een belangrijke trend in management, omdat het bedrijven in staat stelt de efficiëntie te verbeteren, kosten te verlagen en innovatie te stimuleren. Deze trend omvat het gebruik van technologie om repetitieve taken te automatiseren, fouten te verminderen en beslissingen te nemen op basis van gegevens en analyses.
  9. De grotere focus op klantervaring en betrokkenheid is een belangrijke trend in management, omdat het bedrijven in staat stelt sterke relaties met klanten op te bouwen en hun tevredenheid en loyaliteit te verbeteren. Deze trend omvat het gebruik van feedback van klanten, data-analyse en technologie om gepersonaliseerde en boeiende ervaringen te bieden.

Niet verrassend wellicht, maar zelfs voor een bevestiging van je eigen gedachten kan dit overzicht relevant zijn.

Vervolgens was mijn vraag of je bij het uitoefenen van deze trends managers (mensen) nodig hebt of kan volstaan met kunstmatige intelligentie? ChatGPT’s reactie:

“Het idee om management te vervangen door kunstmatige intelligentie lijkt misschien een futuristisch concept, maar het wordt in veel industrieën werkelijkheid. Met de snelle technologische vooruitgang wordt AI geïntegreerd in verschillende bedrijfsfuncties, waaronder management.

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van AI in management is het vermogen om objectieve en onbevooroordeelde beslissingen te nemen. In tegenstelling tot mensen is AI niet onderhevig aan emoties of persoonlijke vooroordelen, waardoor het beslissingen kan nemen op basis van gegevens en feiten. Dit kan leiden tot efficiëntere en effectievere besluitvorming, wat resulteert in betere bedrijfsresultaten.

Een ander voordeel van AI in beheer is het vermogen om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en complexe taken sneller uit te voeren dan mensen. Dit kan helpen om activiteiten te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen, wat leidt tot kostenbesparingen en hogere winsten.

AI kan ook worden gebruikt om routinematige taken en processen te automatiseren, waardoor managers tijd vrijmaken om zich te concentreren op belangrijkere en strategischere taken. Dit kan helpen om de algehele efficiëntie van de organisatie te verbeteren en de werktevredenheid onder managers te vergroten.

Het vervangen van beheer door AI brengt echter enkele uitdagingen en mogelijke nadelen met zich mee. Een punt van zorg is het potentiële verlies van banen voor menselijke managers, aangezien AI veel van de taken kan uitvoeren die zij uitvoeren. Een ander probleem is het potentieel voor AI om fouten te maken of geprogrammeerd te worden om beslissingen te nemen die niet in het beste belang zijn van de organisatie of haar werknemers.

Bovendien kunnen er zorgen zijn over de ethiek van het gebruik van AI in het management, aangezien dit mogelijk kan leiden tot een gebrek aan verantwoordingsplicht en transparantie bij de besluitvorming.

Over het algemeen kan het gebruik van AI in management veel voordelen opleveren, maar het is belangrijk voor organisaties om de implicaties en potentiële uitdagingen zorgvuldig te overwegen voordat ze het volledig implementeren. Het kan nodig zijn om een balans te vinden tussen het gebruik van AI en menselijk management om de voordelen te maximaliseren en de nadelen te minimaliseren.”

ChatGPT-3 bevindt zich nog in ‘de kinderschoenen’ wat toch maakt dat het nu al een ‘game changer‘ is. Op het moment dat ik, of beter gezegd ChatGPT-3, dit schrijf(t), ontwikkelt OpenAI ChatGPT-4.

151222

“We staan op een omslagpunt voor kunstmatige intelligentie: met ChatGPT en andere AI-modellen die in gewoon Engels* kunnen communiceren, tekst kunnen schrijven en herzien en code kunnen schrijven, wordt de technologie plotseling toepasbaar voor een bredere lag van de bevolking. Dit heeft enorme implicaties.

De mogelijkheid om op commando tekst en code te produceren, betekent dat mensen in staat zijn om meer werk te produceren, sneller dan ooit tevoren. Het vermogen om verschillende soorten teksten te schrijven, betekent dat het nuttig is voor veel verschillende soorten bedrijven. Het vermogen om op notities te reageren en het eigen werk te herzien, betekent dat er een aanzienlijk potentieel is voor hybride mens/AI-werk.

Ten slotte kennen we de limieten van deze modellen nog niet. Dit alles zou ingrijpende veranderingen kunnen betekenen voor hoe – en welk – werk in de nabije toekomst wordt gedaan.”

*Ook in andere talen.

Prof Mollick publiceerde zojuist het HBR artikel ChatGPT Is a Tipping Point for AI (hbr.org)‘, een artikel dat ook deels is geschreven door/met ChatGPT.

We’re living in interesting times.

Willem E.A.J. Scheepers

Graag nodig ik je uit voor een abonnement op de wekelijkse ‘Sunny Side Up’ nieuwsbrief.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *