Oh, oh, Den Haag

  Politiek Den Haag laat geen kans onbenut om de noodzaak van verandering en vernieuwing uit te dragen. Om vervolgens over te gaan op de eigen orde van de dag. Vernieuwen en veranderen, dat is toch echt iets voor de anderen. Minister Pechtold zegt in De Volkskrant ‘erg geschrokken’ te zijn van de atmosfeer in de spreekwoordelijke Haagse kaasstolp.
Het is natuurlijk al heel lang een publiek geheim dat ‘de politiek’ woorden nogal eens met daden verwart. Who needs action, when you got words lijkt het geldende adagium. Het nog altijd lopende waarden & normen debat van JPB is een voorbeeld (‘eerst de boel eens goed in kaart brengen’). Of de huidige problemen binnen Justitie (‘we moeten hier van leren’). In de woorden van JPB heet dat ‘niet overhaast tot actie overgaan’. Als we Pechtold op zijn woorden moeten geloven, en dat doen we maar even, komt dit omdat ‘de Haagse cultuur wordt bepaald door een structuur die ons tegenhoudt’. En dat heeft geleid tot een ijzige ‘verkoring van departementen’, een ongeevenaarde ‘logheid en besluiteloosheid’, en ‘politici die met meel in de mond praten’. Pechtold concludeert dat Den Haag een ‘systeem is dat zichzelf in stand houdt’. ‘Het grootste probleem van Den Haag is Den Haag’, zo roept hij ferm.

 

Maar dat is volgens Pechtold, niet voor niets minister van Bestuurlijke Vernieuwing, allemaal snel verleden tijd. Er is het project ‘Andere Overheid’, maar ook wil de minsiter adviesraden, ZFO’s en inspecties heroverwegen. En natuurlijk wil hij een visie ontwikkelen. Let vooral op de gekozen woorden: heroverwegen en visie. De actievonken springen eraf. Wie wel eens heeft vertoeft in het gezelschap van adviesraden of zelfstandige bestuursorganen weet dat zulke woorden niet als aansporingen om te veranderen of te vernieuwen worden beschouwd. Eerder een impliciete aansporing om vooral weer over te gaan op de eigen orde van de dag. En ook zijn oprechte zelfkennis zal niet leiden tot menig zweetdruppeltje in de overheidsburelen. Op de vraag of hij lijsttrekker wil worden, zegt Pechthold: ‘Laat ik eerst maar eens bewijzen dat ik iets gedaan krijg.’ Je kunt al bijna horen wat de Haagse reactie daarop is…..

 

1 thought on “Oh, oh, Den Haag”

Grimbert RvT 18 jaar ago

Den Haag draagt misschien verbaal wel veranderingszin en vernieuwing uit, maar er verandert substantieel niets. Alle proefbalonnen worden systematisch doorgeprikt. Pechtold heeft gelijk – terwijl wij systematische vernieuwing nodig hebben om onze concurrrentie positie te handhaven – hebben wij in Den Haag een cultuur die alles tegen houdt, Daarvoor hebben wij ook een ander structuur nodig met veel meer directe democratie zoals gekozen burgemeesters met echte bevoegdheden. Tgen de tijd dat dat wordt ingevoerd heeft Pechtold waarschijnlijk al lang een goed heenkomen terug naar de provincie of het buitenland gezocht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *