ONDERZOEK; 90% HOOGOPGELEIDEN: “GÉÉN CRISIS”.

Op de vraag: ‘Is er voor u op dit moment sprake van een CRISIS?’ antwoordde 90% van de ondervraagde hoogopgeleiden met NEE.

‘Nederlander steeds somberder.’ lezen we in de media. Dit lijkt echter niet op te gaan voor ho(o)g(er)opgeleiden.

Op de vraag antwoordde slechts 10% van de ondervraagden negatief gestemd te zijn over de huidige ‘CRISIS’. Deze 10% zijn m.n.: – 45+, – zelfstandig, – in het bezit van een effectenportefeuille, – man.

De 90% van de ondervraagden die van mening zijn dat er voor hun situatie geen sprake is van een CRISIS, voldoen minder aan deze criteria. Bijna 50% van hen is vrouw, bijna allen zijn jonger dan 45, zijn m.n. in loondienst en dan werkzaam binnen een pluriformiteit aan bedrijfstakken: van overheid, gezondheidszorg, via uitzend- en webbased organisaties tot (zelfs) financiële dienstverleners.

De reactie van de ondervraagden op de vraag ‘Wat veroorzaakt dan de huidige tendens naar CRISIS?’ was vooral gericht op de vaak onbezonnen rol van de media. De reacties varieerden van: ‘Opkloppen van negatieve berichtgeving’ tot ‘Emotionele poeha’.

Wat de ondervraagden vooral opmerkelijk vinden, wat hen zelfs stoort, is het feit dat ervaren professionals, zoals gelauwerd economen, professoren en hoogleraren, zich binnen deze discussie nauwelijks gefundeerd laten horen; een gemiste kans.

Het onderzoek vond plaats tijdens de MBA opleiding aan het NCOI. Het onderwerp was ‘rapporteren’ en dat doen m.b.v. het Pyramid Principle van Barbara Minto.

Onderzoek volgens het systeem: Probleemstelling, Analyse, Synthese, Oplossing. Vervolgens resultaten verwerken volgens de Deductieve Logica i.p.v. de Inductieve Logica. (nb; een methode die ook handig kan zijn voor de media).

Datum onderzoek 28/10/08; scope van het onderzoek: 18, respons 10.

1 thought on “ONDERZOEK; 90% HOOGOPGELEIDEN: “GÉÉN CRISIS”.”

Hoe schrijf Ik een Business Plan? 12 jaar ago

[…] Ieder genoemd onderwerp dien je verder uit te werken waarbij Kwaliteit van het Plan beter is dan kwantiteit; denk aan Minto. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *